print sitemap zoeken disclaimer contact

U bevindt zich hier :Jongbloed Fiscaal Juristen Landendesk Actueel emigratie Fiscale woonplaats discussie

Actueel emigratie

Discussie over de fiscale woonplaats met de Belastingdienst? Wat zeggen rechters en wat zegt de belastingdienst?

Fiscale woonplaats volgens Belastingdienst

Waar iemand woont is vaak een discussie met de Belastingdienst. De belangen zijn groot en regelmatig adviseren wij belastingplichtigen bij dergelijke geschillen. Hoe bepaalt de Belastingdienst eigenlijk waar u woont? Is dit redelijk? In dit artikel een overzicht. Er is ook interne informatie van de Belastingdienst bekend zodat we weten hoe er intern wordt beoordeeld. Dit WOB verzoek is door ons kantoor ingediend.

De belastingdienst kijkt bij de beoordeling waar iemand woont enkel naar de Nederlandse omstandigheden. Hiermee wordt een te beperkte en onjuiste uitleg gegeven aan de wet (artikel 4 AWR).  

Woonplaats natuurlijke personen

Waar een mens woont is in de huidige tijd soms lastig te bepalen. Het gaat volgens de wet om de feiten en omstandigheden. De Belastingdienst kijkt dan naar:

 1. Waar woont uw gezin?
 2. Waar woont uw partner?
 3. Bent u verzekerd in Nederland?
 4. Heeft u een woonadres in Nederland?
 5. U doet belangrijke dingen in Nederland (huisarts, ziekenhuis bezoek, lid verenigingen, opleidingen, sporten, etc.)

Belastingplichtig in Nederland na emigratie

Een mens (natuurlijk persoon) die in Nederland woont moet over zijn totale (wereld-)inkomen in Nederland belasting betalen. Dit is de belangrijkste reden waarom de Belastingdienst wil weten waar iemand woont. Dit is echter ook van belang voor de box 2 heffing, schenkbelasting en erfbelasting. Soms is de woonplaats glashelder, maar soms is er onduidelijkheid. Als 2 of meerdere landen stellen dat u daar woont, dan bepaalt het belastingverdrag welk land mag heffen resp. in welk land u woont. Een belastingverdrag gaat voor de Nederlandse wettekst (woonplaatsfictie).

Onderzoek Belastingdienst naar woonplaats (woonplaatsonderzoek)

De Belastingdienst stelt soms een diepgaand onderzoek in om te bepalen waar een belastingplichtige woont. Een dergelijk onderzoek kijkt strikt naar de feiten en omstandigheden. De Inspecteur moet bewijzen dat een persoon in Nederland woont. De Belastingdienst kijkt dan op grond van nationale wetgeving of u in Nederland woont. Belangrijk bij een woonplaatsonderzoek is of u duurzame banden met Nederland heeft. Volgens de interne stukken van de Belastingdienst is het hierbij blijkbaar minder van belang of het middelpunt van uw maatschappelijk leven zich in Nederland bevindt. De belangrijkste overwegingen zijn:

 1. Heeft u sociale en beroepsmatige bindingen met Nederland?
 2. Beschikt u over een huis (duurzaam)?
 3. Waar verblijft uw gezin (partner) of u regulier?
 4. Heeft u financiële banden met Nederland (beleggingen, bedrijven, etc.)?
 5. Wat volgt uit uw pingedrag / bestedingen in Nederland?

Er zit geen vast patroon in de onderzoeken van de Belastingdienst naar uw woonplaats. Het is ook niet duidelijk welke zaken het zwaarst wegen, vaak is het een combinatie van factoren. De verblijfplaats van uw gezin of partner is meestal wel van belang. Aan de materiële omstandigheden (hiervoor onder 1 - 5) moet meer waarde worden gehecht dan aan de formele (inschrijving basisadministratie gemeente, uw nationaliteit, etc.).

Procedure over woonplaats natuurlijk persoon

De Belastingdienst kijkt naar zaken die haar juist lijken en beoordeelt deze statisch. Zo wordt er niet gekeken naar de situatie in het buitenland of naar zaken die ervoor zorgen dat u wellicht niet zoveel binding met Nederland heeft. Alles wat u een binding met Nederland geeft is voor de Belastingdienst van belang. U bent ook verplicht om vragen van de Belastingdienst te beantwoorden (meestal edoch niet altijd).

Fiscale woonplaats zonder woning

Henk heeft geen woning in Nederland en woont formeel op Guernsey. In een procedure bij het Gerechtshof Arnhem Leeuwarden (ECLI:N::GHARL:2019:4321) moest worden vastgesteld waar Henk zijn fiscale woonplaats had. De feiten

 • Henk heeft de Nederlandse nationaliteit
 • In 1993 is Henk gescheiden van zijn vrouw, sinds 1996 heeft Henk een relatie met een vrouw die in Engeland woont
 • Volgens de gemeentelijke basisadministratie woont Henk op Guernsey
 • De kinderen van Henk wonen in Belgie en Schotland
 • Henk is voor zijn ziektekosten verzekerd in Nederland
 • De meest consumptieve uitgaven doet Henk in Nederland
 • Henk is Ultimate Beneficiair Owner van de Gibraltarese vennootschap Y Ltd.
 • Henk heeft een boot in Nederland
 • Henk heeft een tweetal abonnementen voor een mobiele telefoon in Nederland
 • Aan Henk zijn navorderingsaanslagen opgelegd i.v.m. buitenlandse bankrekeningen/ inkomsten

Zowel de rechtbank als het Gerechtshof zijn van mening dat Henk in Nederland woont en hier ook belasting moet betalen.

Noot fiscaal jurist over fiscale woonplaats

Wij zien de laatste jaren steeds vaker dat de Belastingdienst onderzoeken instelt naar de feitelijke woonplaats van iemand. Belangrijkste aandachtspunten en fouten zijn:

 • De persoon is vaak bij zijn gezin in Nederland.
 • De Belastingdienst kijkt met een tunnelvisie naar de feiten.
 • Men is niet ingeschreven in het buitenland en heeft nog veel banden met Nederland.

Als u echt wilt emigreren, denk dan aan het volgende:

 • Doe een emigratie (M) aangifte.
 • Schrijf u zich uit in Nederland.
 • Zorg voor uitschrijving uit Nederland.
 • Knip eenvoudige bindingen met Nederland door (ziektekosten, auto, verzekeringen, lidmaatschappen, etc.).
 • Stop uw telefoonabonnement in Nederland.
 • Aanhouden van een woning (die niet extern wordt verhuurd) heeft niet direct de voorkeur (let op gebruik van de woning dat is te herleiden door gebruik gas / water / elektra / telefoon / tv / internet).
 • Let op gebruik van creditcards / pinbetalingen, etc.
 • Sociale media kan een tijdlijn weergeven.
 • Hou gedurende de eerste jaren een duidelijke agenda bij (waar was u, wat deed u, etc.).
 • Overweeg om (ook) een buitenlandse nationaliteit aan te nemen (besparen erfbelasting).
 • Breng uw beleggingen (bank) buiten Nederland.

Soms stuurt de Belastingdienst een vragenbrief of een informatiebeschikking met veel vragen. Deze gaan vaak over: bankafschriften, beleggingen, creditcard informatie, stortingen en opnamen, overzicht bedrijven en panden, etc. Beoordeel vanaf het begin of u de informatie moet verstrekken en schakel een specialist in.

Bron fiscale woonplaats

Interne stukken belastingdienst (WOB verzoek januari 2019).

Hof Amsterdam 22 december 2016, ECLI:NL:GHAMS:2016:5750.

Rechtbank Noord-Nederland 4 april 2017, ECLI:NL:RBNNE:2017:1229.

Rechtbank Den Haag 8 december 2016, ECLI:NL:RBDHA:2016:15731.

Hof Den Haag 25 juni 2014, ECLI:NL:GHDHA:2014:2182.

Hof Den Haag 10 maart 2015, nummer BK-14/00457.

Hof van Jusititie Europese Un ie 27 april 2016, nr. C-528/14.

Hoge Raad 3 oktober 2003, ECLI:NL:HR:2003:AL6962.

Procedure over fiscale woonplaats? Bel of mail voor advies

Vul uw naam en telefoonnummer in en wij nemen contact met u op.


Meer weten van fiscale woonplaats discussie


Laatste update : 09-06-2021
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V. en of haar vestingen/ deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.

Deel deze pagina

U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Landendesk Actueel emigratie Fiscale woonplaats discussie

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap