print sitemap zoeken disclaimer contact

Fiscale scan eenmanszaak of VOF?

Vraag onze fiscaal juristen

Klik hier

Inbreng in de BV ?

Vraag vrijblijvende offerte

Klik hier

Discussie met de Belastingdienst?

Vraag vrijblijvende offerte

Klik hier

Urencriterium bij ondernemers

Als een ondernemer voldoende uren aan zijn bedrijf heeft besteed, kan hij hiermee een € 5.000 netto voordeel behalen. Het moet dan wel aannemelijk zijn dat er minimaal 25 uur (gemiddeld) per week (zijnde 1.225 uren per jaar) aan zijn bedrijf is besteed. Tevens moet de ondernemer meer dan 50% van zijn arbeidstijd besteden aan de onderneming. Het is belangrijk dat u als ondernemer de uren ergens registreert.

Zelfstandigenaftrek en rechtspraak

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt (evenzo als de rechtbank) dat Henk niet aannemelijk maakt dat hij 1.225 uur aan zijn ondernemeing heeft besteed. Het urenoverzicht is lastig te controleren en objectief niet controleerbaar. Het overzicht is niet gedurende het jaar maar achteraf opgesteld. Sommige uren hadden betrekking op de dienstbetrekking en niet op de onderneming. Henk werkt als lector (24 uur per week) in dienstbetrekking en runt daarnaast een eigen onderneming (lid raden van toezicht, adviseur, etc.). Henk heeft over het jaar geen recht op zelfstandigenaftrek.

Urencriterium 2020 en 2021 soepel

Het kabinet komt ondernemers in 2020 en 2021 tegemoet bij het bijhouden van hun uren, dit door de corona crisis. Ondernemers moeten minimaal 1.225 uur per jaar aan hun bedrijf besteden. Door de corona crisis kan er veel minder werk zijn. De belastingdienst gaat ervan uit dat de ondernemer 24 uur per week aan de onderneming heeft besteed. Voor ondernemers met piekuren in januari - juli is er een aparte regeling. Verzoeken om uitstel van betaling en kwijtschelding van belastingen worden soepel afgehandeld.

Welke uren tellen mee voor urencriterium?

De uren die meetellen voor het urencriterium zijn de volgende:

 1. Voorbereiding starten van het bedrijf;
 2. Uitvoering van een opdracht;
 3. PR en voorbereiding van een opdracht;
 4. Reistijd voor (potentiële) klanten en woon-werkverkeer;
 5. Administratie;
 6. Scholing;
 7. Werkzaamheden aan het kantoor;
 8. Acquisitie.

Extra aandachtspunten zijn:

 1. Bij starten vanuit een arbeidsongeschiktheidssituatie: minimaal 800 uur (in plaats van 1.225 uur);
 2. Een starter hoeft niet 50% of meer van zijn of haar arbeidstijd aan de onderneming te besteden;
 3. Bij zwangerschap mag je voor 16 weken de gemiddeld werktijd meetellen (alsof je hebt gewerkt).

Rechtspraak over urencriterium

Fotograaf maak uren aannemelijk door zijn agenda

Henk dreef in 2011 een onderneming via een eenmanszaak, Henk is fotograaf. De opbrengsten worden gezien als winst uit onderneming. Er is discussie over het urencriterium, uiteindelijk komt de rechter er aan te pas. In de agenda van de fotograaf heeft hij zijn uren bijgehouden. De rechter is van mening dat de registratie in de agenda voldoende is en dat de fotograaf de agenda ook direct heeft bijgehouden (niet nadien ingevuld). Rechtbank Noord Nederland, 13 oktober 2016 ECLI NL RBNNE 2016 4514.

Meer weten van urencriterium ondernemer

Deel deze pagina

Laatste update op 02-01-2023
Artikel gemaakt op 07-12-2016
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Kennisbank Ondernemer en belastingen Urencriterium ondernemer

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap