print sitemap zoeken disclaimer contact

Jongbloed Dakar Team

Jongbloed Dakar Team

WVA onderwijs

Procedure WVA inzake BBL

Een belastingplichtige claimt WVA-subsidie, in totaal € 55.000. Via deze regeling konden werkgevers een deel van de scholingskosten terugkrijgen van de Belastingdienst. Deze teruggave geschiedde via een vermindering van de maandelijks af te dragen loonbelasting. De werkgever kan via deze "subsidie" tussen de € 300 en € 3.200 ontvangen. De meest voorkomende subsidie bedraagt zo'n € 2.700 voor:

  • leerwerktrajecten VMBO-onderwijs;
  • beroepsbegeleidende leerweg MBO (BBL);
  • leerwerktraject inzake HBO-opleiding.

Procedure Rechtbank Den Haag 9 oktober 2014

Belastingplichtige houdt zich voornamelijk bezig met het uitzenden van arbeidskrachten uit Polen en Letland. De werknemers krijgen een opleiding (assistent voedingsindustrie / Nederlands als tweede taal). De deelnemers zijn vrijgesteld voor het vakgerichte deel en volgen de taallessen Nederlands in hun vrije tijd. De inspecteur is van mening dat er sprake is van een taalcursus Nederland en dat deze cursus niet volstaat voor de WVA.

De Rechtbank stelt het volgende:

  • De werknemers zijn vrijgesteld voor het vakgerichte deel.
  • De werkgever geeft weinig informatie over de opleiding.
  • Het is onduidelijk of er sprake is van beroepspraktijkvorming.
  • De onderwijsinspectie heeft vastgesteld dat geen sprake is van beroepspraktijkvorming (geen goede begeleiding op de werkplek).
  • Taallessen hebben betrekking op educatie en niet op beroepsonderwijs in de zin van de Wet Educatie Beroepsonderwijs.

De belastingplichtige moet de geclaimde WVA-subsidie terugbetalen via een naheffingsaanslag.

Noot fiscaal jurist over BBL en WVA

In deze casus levert de belastingplichtige vrijwel geen informatie aan over het beroepspraktijkdeel. De onderwijsinspectie doet onderzoek naar de beroepspraktijkvorming en stelt vast dat deze onvoldoende is. Hiermee lijkt de zaak gelopen. Een verklaring van de onderwijsinstelling, een aanwezigheidsregistratie of ander bewijs had een geheel andere zaak laten zien.  

Bron WVA-procedure

Rechtbank Den Haag d.d. 9 oktober 2014 ECLI N L RBDHA 2014 12757.

Deel deze pagina

Laatste update op 06-11-2015
Artikel gemaakt op 28-11-2014
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Fiscale tips Bedrijven WVA onderwijs Procedure WVA inzake BBL

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap