print sitemap zoeken disclaimer contact

Onbelaste vergoedingen optimaliseren?

Vraag onze fiscaal juristen

Klik hier

WKR Scan binnen uw bedrijf?

Vraag vrijblijvende offerte

Klik hier

Naheffing ontvangen ?

Vraag vrijblijvende offerte

Klik hier

Vrijwilligersvergoeding Raad van Toezicht

Ook een vergoeding voor de Raad van Toezicht kan onder de belastingvrije vrijwilligersregeling vallen.  De maximumbedragen van de vrijwilligersregeling worden jaarlijks geïndexeerd. Het maximaal onbelast te vergoeden bedrag voor de vrijwilligersregeling wordt in 2024 verhoogd tot € 2.100 per jaar en € 210 per maand.

Vergoeding voor vrijwilligers

Vrijwilligers doen nuttig werk en men mag de vrijwilliger hiervoor maximaal € 1.900 per jaar (€ 190 per maand) voor geven (cijfers 2023). De vergoeding is belastingvrij. Een hogere vergoeding is mogelijk, maar zal op de gebruikelijke manier moeten worden onderbouwd. Bij hogere bedragen kan er sprake zijn van een dienstbetrekking en loopt men het risico van heffing.

De vrijwilligersregeling

Als u als vrijwilliger werkt, dan is uw vergoeding soms belastingvrij. Kort en goed:

  1. De vergoeding is zo laag dat deze niet in verhouding staat tot uw werkzaamheden;
  2. U krijgt enkel een vergoeding voor gemaakte kosten;
  3. U krijgt een vergoeding voor uw inzet en voor uw kosten.

U moet wel aan bepaalde wettelijke voorwaarden voldoen. De belangrijkste zijn:

  • Maximale vergoeding per maand € 190;
  • Maximale vergoeding per jaar € 1.900 (cijfers 2023).

De organisatie die de bedragen heeft voldaan hoeft dit niet aan de Belastingdienst door te geven. Als u vrijwilligerswerk voor een ANBI verricht, dan kunt u onder voorwaarden dit bedrag aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting (als gift).

Afzien van een vrijwilligersvergoeding 2020 en 2021

Ziet u of uw vrijwillger af van een vergoeding voor zijn of haar werk als vrijwilliger voor een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)? Dan mag de vrijwilliger de normaal te ontvangen vergoeding aftrekken in zijn of haar aangifte inkomstenbelasting. Hiervoor moet een verklaring worden ingevuld en ondertekend. De verklaring kunt u hier downloaden.

Vergoeding voor Raad van Toezicht of toezichthouder

Toezichthouders zijn geen werknemers, tot 1 mei 2016 worden toezichthouders en / of commissarissen wel gezien als fictieve werknemers (fictieve dienstbetrekking), hierop moest toen loonheffing worden ingehouden. Vanaf 2017 (feitelijk vanaf mei 2016) konden vergoedingen voor de Raad van Toezicht niet als vrijwilligersvergoeding worden gezien. Daarna dus wel. Hierbij is het volgende van belang:

  • De stichting of vereniging is niet onderworpen aan vennootschapsbelasting;
  • De vergoeding (vacatiegeld) bedraagt niet meer dan € 2.100 per jaar (resp. € 210 per maand) (cijfers 2024);
  • De vergoeding (vacatiegeld) is geen marktconforme beloning (vuistregel max. € 5.00 per uur).

De Rechtbank is in maart 2018 van mening dat een toezichthouder is aan te merken als werknemer op wie de vrijwilligersregeling van toepassing is. De toezichthouder ontving vacatiegelden als toezichthouder (lid Raad van Toezicht). De Inspecteur is van mening dat sprake is van een fictieve dienstbetrekking (vergelijking met commissaris). Volgens de Rechtbank is dit niet zo, hiertoe wordt verwezen naar een arrest van de Hoge Raad d.d. 12 oktober 2007, rolnummer 42.969).

Gelden kostenvergoedingen mee bij grens vrijwilligersvergoeding

In een procedure in 2021 kwam het volgende aan de orde. Henk ontvangt € 1.495 aan vrijwilligersvergoeding en € 300 aan kostenvergoeding. Is hierop de vrijwilligersregeling van toepassing?  Volgens Henk is er minder dan € 1.500 (toen de grens) aan vrijwilligersvergoeding betaald en is deze dus vrijgesteld. De rechter denkt hier anders over. Het hof verwerpt de zienswijze van de vrijwilliger. Gezien de wet en de totstandkomingsgeschiedenis van de vrijwilligersregeling moet ervan worden uitgegaan dat de daarin opgenomen maand- en jaargrenzen zien op het totaal van de vergoedingen, inclusief kostenvergoedingen. Het in totaal door de vrijwilliger ontvangen bedrag van € 1.795 overschrijdt het maximumbedrag van € 1.500 (bedrag 2016) en overschrijdt die grens dus. De vrijwilliger kan de vrijwilligersregeling dus niet toepassen. Bron: Gerechtshof Den Haag d.d. 26 januari 2021 en in cassatie Hoge Raad d.d. 19 november 2021 (ECLI:NL:HR:2021:1726)

Bron vrijwilligersvergoeding en Raad van Toezicht

Rechtbank Zeeland - West Brabant d.d. 31 augustus 2016 (ECLI:NL:RBZWB:2016:5419)

Rechtbank Zeeland - West Braband d.d. 16 mei 2017 (ECLI:NL:RBZWB:2017:3380)

Rechtbank Zeeland - West Braband d.d. 14 maart 2018 (ECLI:NL:RBZWB:2018:2024)

Deel deze pagina

Laatste update op 20-09-2023
Artikel gemaakt op 24-07-2018
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Kennisbank Loonbelasting Kostenvergoedingen Vrijwilligersregeling Vrijwilligersvergoeding Raad van Toezicht

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap