print sitemap zoeken disclaimer contact

Einde van het NHR – regime in Portugal vanaf 2024

De Non Habitual Resident regeling (NHR belastingregime) in Portugal kan voordelig zijn voor mensen die in Portugal gaan werken en wonen. De regeling kan in Portugal worden aangevraagd en kan ervoor zorgen dat het belastingtarief daalt tot 20%. De regeling wordt in 2024 aangepast resp. komt te vervallen

Huidige NHR regeling in het kort
 • Vrijwel alle buitenlandse inkomsten zijn vrijgesteld van belastingheffing in Portugal.
 • Door NHR-status bedraagt het belastingtarief op inkomen slechts 20% (normaal tarief in Portugal is gelijk aan Nederland).
 • De NHR-status geldt voor een periode van maximaal 10 jaar.
 • Soms vrijstellingen voor schenken en erfenissen (let op 10-jaarstermijn in Nederland).
 • Geen vermogensbelasting in Portugal.

Nieuwe NHR – regime in Portugal vanaf 2024

Het voorstel voor de Begrotingswet 2024 is dinsdag 10 oktober 2023 door de regering gepresenteerd en bevat nieuws over het regime van niet-gewone ingezetene (NHR). Dit is echter nog steeds een voorstel dat wordt besproken in het parlement en naar alle waarschijnlijkheid eind november 2023 zal worden goedgekeurd waarna het per 1 januari 2024 in werking treedt. Er kunnen echter nog wijzigingen worden aangebracht.

Hieronder vindt u een samenvatting van het voorstel met gevolgen voor de NHR-regeling en andere bijzondere belastingregelingen voor particulieren.

NHR – regeling in Portugal

Voorgesteld wordt om het regime van niet-gewone ingezetenen (NHR) in te trekken. De regeling blijft echter van toepassing op personen die:

 • Reeds als NHR zijn geregistreerd bij de Portugese belastingdienst wanneer deze wet in werking treedt (die op 1 januari 2024 zou moeten plaatsvinden) en tot het einde van de periode van 10 jaar waarin de regeling voorziet; of
 • Uiterlijk op 31 december 2023 voldoen aan de voorwaarden voor registratie als NHR, of in het bezit zijn van een op die datum geldig verblijfsvisum, en uiterlijk op 31 maart 2024 registreren als NHR.
Nieuw belastingregime voor gekwalificeerde werknemers

Er wordt een "fiscale stimulans voor wetenschappelijk onderzoek en innovatie" gecreëerd voor personen die fiscaal inwoner van Portugal worden, in de afgelopen vijf jaar niet op Portugees grondgebied hebben gewoond en inkomsten verwerven die vallen onder:

 • Loopbanen van docenten in het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, geïntegreerd in het nationale wetenschaps- en technologiesysteem;
 • Gekwalificeerde banen in het kader van contractuele voordelen voor productieve investeringen, in overeenstemming met specifieke wetgeving;
 • Onderzoeks- en ontwikkelingsbanen, voor personeel met minimale phd-onderwijskwalificaties, onder bepaalde voorwaarden.
Voordelen nieuw belastingregime in Portugal
 • een bijzonder tarief van 20% op het netto-inkomen uit arbeid en zelfstandige arbeid dat voortvloeit uit de bovengenoemde activiteiten, gedurende 10 opeenvolgende jaren;
 • een vrijstelling op inkomsten uit arbeid, bedrijfs- en beroepsinkomsten, beleggingsinkomsten, huurinkomsten en meerwaarden verkregen in het buitenland.

Personen die profiteren of hebben geprofiteerd van het NHR-regime of het regime voor "voormalige ingezetenen" kunnen niet profiteren van dit regime.

Regime van "voormalig fiscaal ingezetene"

De volgende wijzigingen worden aangebracht in het regime van "voormalige bewoners":

 • De regeling, waarvan de geldigheid eindigt in 2023, wordt uitgebreid tot belastingplichtigen die tot 2026 fiscaal inwoner van Portugal worden;
 • De uitsluiting van belasting van 50% van de inkomsten uit arbeid en bedrijfs- en beroepsinkomsten (ongeacht de uitgeoefende activiteit) waarin het regime voorziet, is nu beperkt tot 250.000 euro;
 • Er staat vast dat, om vanaf een bepaald jaar van de regeling te kunnen profiteren, particulieren in geen van de voorgaande 5 jaar fiscaal inwoner van Portugal kunnen zijn geweest (in plaats van de huidige 3 jaar).
 • Het is niet langer vereist als voorwaarde om gebruik te maken van het regime dat u eerder fiscaal inwoner van Portugal bent geweest. Hoewel de regeling dus gericht is op "voormalige ingezetenen", lijkt deze beschikbaar te zijn voor belastingbetalers die zich nooit als ingezetenen in Portugal hebben gekwalificeerd.

Gezien dit laatste punt kunnen personen die pas vanaf 2024 naar Portugal verhuizen (en dus niet kunnen profiteren van de NHR-regeling), overwegen om van deze regeling gebruik te maken.

Einde van het NHR – regime in Portugal in zicht?

Portugal kent een bijzonder belastingregime voor personen die in Portugal gaan wonen en werken. Het belastingtarief kan dalen tot 20%. Het speciale belastingregime voor niet-gewone ingezetene heeft tot doel talent aan te trekken in ‘activiteiten met een hoge toegevoegde waarde’, evenals vermogenden aan te trekken, waardoor een aantrekkelijk belastingregime voor individuen wordt geboden.

Voordelen NHR-regime

Hieronder in het kort de voordelen van het bijzondere belastingregime voor niet-gewone inwoners van Portugal:

 • Een speciaal belastingtarief van 20% is van toepassing op inkomsten uit arbeid en inkomsten uit zelfstandige arbeid die voortkomen uit activiteiten met een hoge toegevoegde waarde;
 • Een belastingvrijstelling, met progressie, op inkomsten uit buitenlandse bronnen. Te denken valt aan huurinkomsten, vermogenswinsten, rente en dividenden. Indien aan bepaalde voorwaarden zijn voldaan.
 • Een vlaktax van 10% op pensioenen uit het buitenland.

Voor een periode van 10 jaar kan worden geprofiteerd van dit regime. Vanaf het moment dat diegene is geregistreerd als fiscaal inwoner van Portugal.

Voorwaarden om in aanmerking te komen voor de NHR-regeling
 1. In het jaar moet u fiscaal inwoner zijn van Portugal; en
 2. in de afgelopen vijf jaar mag u geen fiscaal inwoner zijn geweest van Portugal.
Om te worden aangemerkt als fiscaal inwoner van Portugal moet u ten minste voldoen aan de volgende voorwaarden:
 1. u brengt meer dan 183 dagen door in Portugal in de periode van twaalf maanden die beginnen of eindigen in het desbetreffende belastingjaar; of
 2. u heeft een verblijfplaats die erop wijst dat dit uw hoofdverblijfplaats is in een periode binnen de onder i. genoemde twaalf maanden.

Het kan zo zijn dat een splitsing van het belastingjaar van toepassing is. Dat betekent dat een persoon slechts gedurende een deel van het jaar als fiscaal inwoner van Portugal kan worden beschouwd. Wilt u het uitgebreidere artikel lezen inzake het NHR-regime, klik dan hier.

NHR regime portugal voorbij of niet?

In de eerste week van oktober 2023 heeft de minister-president aangekondigd dat het bijzondere belastingregime voor nieuwe niet normale ingezetenen tot een einde komt in 2024. De regering heeft besloten dat ‘de maatregel van fiscale onrechtvaardigheid, die niet langer gerechtvaardigd is en die een bevooroordeelde manier is om de huizenmarkt op te blazen, die onhoudbare prijzen heeft bereikt’ niet langer te verlengen. In 2024 komt er een einde aan het bijzondere belastingregime voor niet normale inwoners. Degenen aan wie de status is toegekend, zal deze behouden. Dus de buitenlanders die in Portugal zijn gaan wonen en onder dit belastingregime vallen, ondervinden hier geen hinder van. Dinsdag 10 oktober 2023 is de presentatie van het Portugese staatsbegrotingsvoorstel voor 2024. In deze week zal hierover meer informatie bekend worden.  

Noot fiscaal jurist inzake speciaal regime in Portugal

Heeft u vragen omtrent uw eigen situatie, of bent u voornemens om dit jaar (2023) nog te emigreren naar Portugal? Neem dan contact op met een van onze fiscaal juristen. Zij helpen u graag verder.

Wij adviseren - vanuit Nederlandse optiek - particulieren, DGA's en ondernemingen. Hierbij adviseren wij over het fiscale inwonerschap, toepassing van belastingverdragen en de (Nederlandse) gevolgen van uw emigratie. Voor de situatie in het buitenland werken wij samen met lokale specialisten in Portugal. Inhoudelijk advies over uw situatie in Portugal wordt dus in overleg met een Portugese adviseur opgesteld. De aanvraag van de NHR regeling zal altijd door een lokale specialist worden verzorgd.

Deel deze pagina

Laatste update op 01-11-2023
Artikel gemaakt op 05-10-2023
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Landendesk Landeninformatie Portugal Einde NHR regime Portugal

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap