print sitemap zoeken disclaimer contact

Vacatures

Rijksmonument verbouwen vóór 2019

Uitgesteld einde monumentenaftrek

Bent u de trotse eigenaar van een rijksmonument, dan zou u het beste vóór 1 januari 2019 uw verbouwingen kunnen afronden. Wat wél onderhoud is en wat niet kunt u het beste in overleg met uw fiscaal jurist bepalen. Wij adviseren maandelijks klanten over wat er fiscaal wel en niet kan met rijksmonumenten.

Nieuws aftrek rijksmonument

De fiscale aftrek voor onderhoud van rijksmonumenten blijft in 2017 en 2018 bestaan. Dat heeft Minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in juni 2017 laten weten. Het document kunt u hier raadplegen. Eerder gaf zij al aan dat de aftrek in 2016 bleef bestaan. Zie daarvoor ons eerdere artikel ‘Einde monumentenaftrek’.

Recente ontwikkelingen

Het wetsvoorstel tot afschaffing is na de verkiezingen van maart 2017 door de Tweede Kamer controversieel verklaard, waardoor het besluitvormingsproces rondom dit wetsvoorstel nu stil ligt (over de motie tot intrekking van het wetsvoorstel is nog niet gestemd). Wel heeft het kabinet in de Voorjaarsnota opgenomen dat de bezuiniging wordt teruggedraaid, waardoor het volledige fiscale budget beschikbaar komt voor de vervangende uitgavenregelingen. Wel gaat de minister verder met de uitwerking van vervangende subsidieregeling en houdt dus vast aan afschaffing (per 2019). Het is aan het nieuwe kabinet om hier definitieve besluiten over te nemen.

Als het budget gelijk blijft en de fiscale aftrekpost wordt vervangen door een subsidie zou het voor de belastingplichtige niet uit moeten maken of de kosten nu fiscaal of via een subsidie kunnen worden vergolden.

Daar schuilen echter (ten minste) twee addertjes onder het gras.

  1. De huidige aftrek geldt alleen voor rijksmonumenten. De minister is onder de naam ‘Erfgoed Telt’ een interactief beleidstraject gestart. Een bonte stoet aan organisaties heeft daarbij een visie gegeven. Het moge duidelijk zijn dat niet alle wensen betrekking hebben op (het onderhoud van) rijksmonumenten, doch op een veel breder spectrum van ons erfgoed. Bij een gelijk budget en meer gegadigden zal de bijdrage voor de oorspronkelijke doelgroep (rijksmonumenten) dus lager kunnen uitvallen.
  2. Redenen voor afschaffing zijn dat de overheid nu geen sturing kan geven aan de hoogte en de aard van de bestedingen, dat de hoogte van de teruggaaf afhankelijk is van het belastingtarief en oneigenlijk gebruik door kosten in aftrek te brengen die niet kwalificeren waarbij de controle daarop teveel mankracht kost. Ergo: in een toekomstige regeling zou het zomaar kunnen dat de overheid een dikkere vinger in de pap wil voor wat betreft de aard van het onderhoud (met als gevolg striktere voorwaarden en minder vrijheid voor de monumenteneigenaar), aftrek tegen het hoogste tarief wordt vervangen door een (gemiddeld) lagere subsidie en er mogelijk met (ongunstigere) forfaits en bandbreedtes worden ingevoerd (controle makkelijker).

Afschaffing aftrek rijksmonumenten: uitstel of afstel?

De monumentenaftrek staat op de Lijst complex uitvoerbare regelingen zodat ook het nieuwe kabinet iets van de regeling zal moeten (gaan) vinden. Daar komt bij dat ook de prestaties, capaciteit en effectiviteit van de Belastingdienst onder de loep liggen. Die combinatie zou wel eens tot een ernstige vereenvoudiging (versobering) van de regeling kunnen leiden al dan niet fiscaal of via een subsidie. Afstel of uitstel, beter wordt het in elk geval niet.

Conclusie Rijksmonument en onderhoudskosten

Op basis van bovengenoemde brief blijft ons advies om zo veel mogelijk onderhoud nog in 2017 of 2018 uit te voeren zodat nog gebruik gemaakt kan worden van aftrek in uw aangifte inkomstenbelasting. Plan het onderhoud tijdig want de voorgestelde overgangsregeling zou (door dit uitstel) wel eens kunnen sneuvelen. Als u twijfelt of kosten wel aftrekbaar zijn, kunnen wij u daarbij adviseren. 

Vragen over rijksmonument?

Vul uw naam en e-mail in en wij nemen contact met u op.


Meer weten van rijksmonument verbouwen voor 2019Auteur(s) van rijksmonument verbouwen voor 2019


A. Hof RB (Arjan).
Register Belastingadviseur ,

088 027 00 00
a.hof@jongbloed.tvJongbloed Fiscaal Juristen N.V.
Marthalaan 5
7511 AZ Enschede
, Overijssel

mr. J.A.P.N. Antonis (Rob).
Fiscaal Jurist ,

0880270000
r.antonis@jongbloed.tv
Jongbloed Fiscaal Juristen N.V.
Marthalaan 5
7511 AZ Enschede
, Overijssel

Artikel datum : 25-08-2017 | Artikel laatst gewijzigd : 28-08-2017

Deel deze pagina

U bevindt zich hier : Fiscale tips Eigen woning Rijksmonument Rijksmonument verbouwen voor 2019

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap