print sitemap zoeken disclaimer contact

Schijnconstructies en FIOD

Wanneer is er sprake van een schijnconstructie?

Van een schijnconstructie is sprake als een constructie wordt ontworpen om de schijn van iets (beters) op te roepen dan wel een constructie wordt ontworpen die de mogelijkheid biedt de wet te omzeilen en daardoor voordeel te behalen. Bij een opzet waarbij iets wordt gepresenteerd dat er feitelijk niet is, kan niet alleen sprake zijn van een conflict met de Belastingdienst; als sprake is van fraude, kunt u ook te maken krijgen met de FIOD.

Belastingadviseur of advocaat inschakelen bij beschuldiging schijnconstructie?

Allereerst is het belangrijk om te weten dat een advocaat verschoningsrecht (beroepsgeheim waardoor deze mag zwijgen bij een getuigenverklaring) heeft en een belastingadviseur niet.

Bijna alle advocaten werken wel samen met een belastingadviseur, aangezien deze veelal dieper in de materie zit en hierdoor de advocaat kan adviseren omtrent de bijstand aan de cliënt. In dit geval wordt de belastingadviseur ingehuurd door de advocaat, waardoor een afgeleid verschoningsrecht ontstaat (in dit geval heeft de belastingadviseur in beginsel ook het zwijgrecht in een getuigenverklaring).

Het is van belang om bij een FIOD-inval of FIOD-zaak direct een belastingadviseur of advocaat te raadplegen. Indien de belastingadviseur als eerste aanspreekpunt geldt, dan zal hij / zij direct de advocaat inschakelen en vervolgens via deze advocaat meekijken op het dossier (middels een afgeleid verschoningsrecht).

Inmiddels is bovenstaande procedure binnen Jongbloed Fiscaal Juristen reeds vastgelegd. Op het moment dat wij een belletje ontvangen over een FIOD-inval, wordt direct de juiste advocaat opgelijnd en worden de formele verzoeken (opdrachten) zodanig opgetuigd, dat ook de belastingadviseur een verschoningsrecht (afgeleid verschoningsrecht) heeft. Hierdoor heeft u altijd de juiste advocaat aan boord die wordt bijgestaan door specialisten die veel (inhoudelijke) ervaring met de betreffende materie hebben.

FIOD-onderzoek bij schijnconstructies

Een onderzoek van de FIOD is een eenzijdige aangelegenheid; de FIOD en het Openbaar Ministerie zijn er op uit om een (vermoedelijk) strafbaar feit te bewijzen. Voor dit vermoeden van een strafbaar feit gaat men bij een inval op zoek naar bewijsmateriaal.

U hebt bij een FIOD-inval niet alleen plichten (afgeven van de gevorderde stukken, lees hiervoor goed de vordering van het Openbaar Ministerie door; deze dient de FIOD-ambtenaar u te verstrekken). U heeft ook rechten! Zie hiertoe de volgende link: FIOD-verhoor: aandachtspunten.

Indien de FIOD-ambtenaar u wil horen als verdachte, mag u zich beroepen op het zwijgrecht. Het is raadzaam om eerst met uw advocaat overleg te hebben alvorens u gaat verklaren als verdachte zijnde.

Ook kunt u worden gehoord als getuige. Als getuige bent u niet verplicht om mee te werken aan een verhoor, behalve na dagvaarding van een rechter(-commissaris). Wanneer u als getuige wordt gehoord, is het raadzaam u te laten begeleiden door een advocaat. De status van getuige kan tijdens het getuigenverhoor wijzigen in verdachte waardoor u andere rechten heeft.   

Voorsorteren op mogelijke beschuldiging schijnconstructie

Voor iedere belastingplichtige is het verstandig om nu reeds afspraken te maken met een belastingadviseur betreffende een mogelijke FIOD-inval. Dit voelt natuurlijk heel raar, als je in de veronderstelling bent dat je geen ‘rare’ zaken doet, echter iedere belastingplichtige kan hiermee wel worden geconfronteerd (ook onterecht). In dit geval is het een fijn gevoel dat er een team klaar staat dat u zal gaan begeleiden in het gehele proces.

Indien u verder van gedachten wilt wisselen over het bovenstaande, neem dan contact met ons op middels het contactformulier. 

Deel deze pagina

Laatste update op 11-04-2019
Artikel gemaakt op 11-04-2019
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Uitgelicht Schijnconstructies Schijnconstructies en FIOD

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap