print sitemap zoeken disclaimer contact

Jongbloed Dakar Team

Jongbloed Dakar Team

Loonbelasting

Onbelaste vergoedingen optimaliseren?

Vraag onze fiscaal juristen

Klik hier

WKR Scan binnen uw bedrijf?

Vraag vrijblijvende offerte

Klik hier

Naheffing ontvangen ?

Vraag vrijblijvende offerte

Klik hier

De Wet Arbeidsmarkt in Balans

Op 1 januari 2020 treedt de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) in werking. Met deze wet wil het kabinet de balans op de arbeidsmarkt verbeteren; “flex” wordt iets minder “flex” en “vast” wordt iets minder “vast”.

De wet gaat iedere werkgever in Nederland aan. Niet alleen wanneer u gebruik maakt van uitzendkrachten of payroll-medewerkers.

Bescherming oproepkrachten

De WAB verbindt consequenties aan het werken met een oproepovereenkomst (zoals bijvoorbeeld een nulurencontract of minmaxcontract). Deze consequenties zijn:

  1. Vanaf 2020 moeten werkgevers oproepkrachten minstens vier dagen van tevoren oproepen voor werk;
  2. Als de werkgever een oproep binnen vier dagen afzegt, heeft de werknemer recht op loon voor de uren van de oproep;
  3. Na 12 maanden moeten werkgevers aan oproepkrachten een contract met vaste arbeidsomvang aanbieden.

Ketenregeling

In de WAB wordt de ketenregeling, die eerder door de Wet werk en zekerheid was beperkt, weer uitgebreid: maximaal drie tijdelijke contracten in drie jaar. Het vierde tijdelijke contract wordt automatisch een vast contract.
Dit betekent dat de werkgever gedurende maximaal drie jaar tijd drie arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd met de werknemer mag sluiten. Na drie jaar of bij de vierde overeenkomst ontstaat een dienstverband voor onbepaalde tijd.

Versoepeling van ontslagrecht

De WAB creëert een extra ontslaggrond voor het beëindigen van een arbeidsovereenkomst. Op dit moment kan de arbeidsovereenkomst alleen worden beëindigd als sprake is van een zogenoemde voldragen ontslaggrond zoals opgenomen in de wet. Dit betekent dat aan alle vereisten van die grond moet zijn voldaan.

Als geen sprake is van een voldragen ontslaggrond kan de werkgever een arbeidsovereenkomst niet beëindigen. De nieuwe ontslaggrond (de zogeheten “cumulatiegrond”) geeft de werkgever de mogelijkheid om meerdere onvoldragen (wettelijke) ontslaggronden te cumuleren.

Als de kantonrechter de arbeidsovereenkomst ontbindt op grond van de cumulatie ontslaggrond, dan kan hij de werknemer een (extra) vergoeding toekennen van maximaal de helft van de transitievergoeding.

Transitievergoeding

Op grond van de WAB is de werkgever vanaf het begin van het dienstverband een transitievergoeding verschuldigd aan de werknemer als het dienstverband wordt beëindigd van rechtswege of door toedoen van de werkgever. De wachttermijn van 24 maanden komt te vervallen.

De transitievergoeding is voor elk kalenderjaar dat de arbeidsovereenkomst heeft geduurd gelijk aan een derde van het maandloon en een evenredig deel daarvan voor de periode dat de arbeidsovereenkomst korter of langer dan een kalenderjaar heeft geduurd.

Payrolling en Wet arbeidsmarkt in balans

De WAB gaat onderscheid maken tussen payrolling en uitzenden. Werknemers met een payrollcontract hebben met ingang van 2020 recht op minimaal dezelfde arbeidsvoorwaarden als werknemers in dienst bij de inlener. De aanpassing voor een adequate pensioenregeling van de payrollwerknemers is met een jaar uitgesteld tot 2021.

Premiedifferentiatie WW-premie

Met de invoering van de WAB wordt de WW-­premie afhankelijk naar de aard van de arbeidsovereenkomst:

  1. Er komt een lage premie voor schriftelijke arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd met een vaste arbeidsomvang. De premie zal 2,94% gaan bedragen;
  2. Er gaat een hoge premie gelden voor alle andere contractvormen (7,94%).

Om premiemisbruik te voorkomen, komt er een antimisbruikbepaling. Deze houdt in dat alsnog met terugwerkende kracht de hoge WW­-premie moet worden toegepast als:

  • het dienstverband voor onbepaalde tijd binnen twee maanden na aanvang van het dienstverband wordt beëindigd. Dit geldt zowel als de werkgever als de werknemer gedurende deze twee maanden de arbeidsovereenkomst beëindigt;
  • voor een werknemer 30% meer uren zijn verantwoord in de loonaangifte ten opzichte van de overeengekomen arbeidsomvang in de arbeidsovereenkomst (dit geldt alleen voor arbeidsovereenkomsten met een overeengekomen arbeidsomvang van minder dan 35 uur). In dat geval wordt er geacht geen sprake te zijn geweest van een eenduidige arbeidsomvang.

Als payrolbedrijf of uitzendbureau vragen over de WAB?

Bel of e-mail met één van onze adviseurs voor een vrijblijvende afspraak.

Meer weten van wet arbeidsmarkt in balans

Deel deze pagina

Laatste update op 03-01-2020
Artikel gemaakt op 17-12-2019
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Kennisbank Loonbelasting Wet arbeidsmarkt in balans

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap