print sitemap zoeken disclaimer contact

Bitcoin of crypto en vrijwillige verbetering aangifte inkomstenbelasting

Het beleggen in bitcoin of crypto is de laatste jaren erg populair. In deze procedure wordt er al in 2023 belegd in bitcoin. Bitcoin komt in de regel in de aangifte naar voren in box 3. Belanghebbende heeft de bitcoins niet in zijn aangifte inkomstenbelasting opgenomen. Eind 2017 heeft belanghebbende vrijwillig alsnog de bitcoins in zijn aangifte inkomstenbelasting opgenomen. Echte openheid heeft hij echter niet gegeven. Volgens de inspecteur vormen de door belanghebbende in 2013 ontvangen bitcoins een vergoeding voor werkzaamheden, derhalve belastingheffing in box 1 (resultaat overige werkzaamheden). Dit wordt door de inspecteur en rechters vaak opgelost via omkering van de bewijslast en een redelijke schatting door de inspecteur (en of de rechter). In deze blog bespreken we deze procedure.

Beste landen voor crypto beleggers

De beste landen voor crypto beleggers zijn Portugal (inkomsten vrijgesteld, tenzij verkoop binnen 1 jaar dan 28% heffing (sinds 2023)), Singapore (geen belasting), Malta (geen vermogensbelasting, maximale inkomstenbelasting 35%) en Zwitserland (max 10% vermogensbelasting, geen inkomstenbelasting)

Omkering bewijslast bij bitcoin of crypto

Belanghebbende verstrekt niet alle informatie en krijgt daarom een briefje met allerlei vragen (de zogenaamde informatiebeschikking). Tegen een informatiebeschikking kan een belastingplichtige in bezwaar en beroep. Dat is in de huidige casus niet gebeurd, de beschikking is dus onherroepelijk geworden. Nu wil dit nog niet direct tot gevolg hebben dat per definitie de omkering van de bewijslast in beeld komt (zie Hoge Raad d.d. 10 februari 2017 ECLI:NL:HR:2017:130). Belastingplichtige kan dit in een latere procedure alsnog aan de orde stellen. De rechtbank en het gerechtshof zijn echter van mening dat de omkering van de bewijslast in deze casus juist is geweest. Dit lijkt ons een logisch standpunt.

Redelijke schatting inkomen bij verzwijgen bitcoin of crypto

Bij een omkering van de bewijslast moet de belastingplichtige doen blijken (overtuigend aantonen) dat de correctie van de inspecteur niet juist is geweest. Dit vergt veel werk en is vaak een lastige hobbel in een fiscale procedure. Een andere route is dan dat de belastingplichtige in stelling brengt dat de schatting van de inspecteur niet redelijk is geweest. Ook al ligt de formele bal bij belastingplichtige dan nog moet de inspecteur in redelijkheid (en met onderzoek) een redelijke schatting op papier zetten. Dit wil nog niet zeggen dat de inspecteur aan het werk moet en dus de schatting aannemelijk moet maken. De inspecteur moet enkel de hoogte van zijn schatting onderbouwen en deze onderbouwing moet de redelijkheidstoets kunnen doorstaan, aldus de Hoge Raad op 18 augustus 2023. In deze casus was de rechtbank van mening dat € 20.000 aan inkomen redelijk is. De inspecteur stelde deze echter op ruim € 46.000. Het Gerechtshof volgt de inspecteur en is van mening dat € 46.000 aan inkomen wel redelijk is.

Vergrijpboete bij vrijwillige verbetering van bitcoin

De rechtbank en het gerechtshof komen tot verschillende beslissingen. Sinds enkele jaren (Hoge Raad 8 april 2022) heeft de boete inspecteur een verzwaarde bewijslast bij het opleggen van een boete (en de bestanddelen hiervan). De aanwezige feiten en omstandigheden waarop de boete is gebaseerd moeten buiten iedere redelijke twijfel vaststaan. De rechtbank deed in 2021 al uitspraak en kon met het arrest van de Hoge Raad nog geen rekening houden, ook zonder deze uitspraak heeft de rechtbank de boete in de prullenbak gegooid. Het Gerechtshof is het wel met de inspecteur eens en is van mening dat een boete van 50% terecht is en gehandhaafd kan blijven. Er wordt in de uitspraak wel lang gedaan over het begrip "voorwaardelijke opzet" of "opzet". Het hof weegt bij het percentage van de boete de hoogte van het bedrag aan verzwegen inkomen in relatie tot het vermogen en het inkomen belanghebbende mee bij haar beslissing. De Hoge Raad zal hier niet in meegaan (zie Hoge Raad d.d. 31 maart 2023) en de boete op die gronden van tafel vegen. Naar wij hebben begrepen gaat belanghebbende niet in cassatie, dus dit zullen we nooit weten.

Noot fiscaal jurist inzake vrijwillige verbetering bitcoin of crypto in aangifte inkomstenbelasting

De komende jaren zullen er veel procedures volgens inzake bitcoin of crypto welke niet in de aangifte inkomstenbelasting is opgenomen. Uit onderzoek blijkt dat ruim 2.000.000 mensen in Nederland in het bezit zijn van crypto. Het is op dit moment lastig om de eigenaar achter een zogenaamde wallat te achterhalen. Los van het feit dat de FIOD steeds sprake op zoek gaat naar crypto zal op grond van europese wetgeving (DAC 8) steeds vaker melding worden gemaakt van bitcoin in het buitenland. Deze wetgeving zal vanaf 2027 zijn intrede doen in Nederland. Als er bitcoin is betaald voor werkzaamheden die zijn verricht is sprake van belastbaarheid in box 1 (in het jaar van ontvangst) en heffing in box 3 in de jaren erna. Ook als er actief in bitcoin is gehandeld kan sprake zijn van box 1 heffing. Steeds meer bitcoin bezitters zullen dus inkeren en/of vrijwillig hun eigen aangifte gaan verbeteren. Het vrijwillig verbeteren van uw aangifte inkomstenbelasting kan via dit formulier, de praktijk leert dat hulp en advisering bij een dergelijke verbetering wenselijk is.

Fiscale vragen over crypto

Zijn er vragen of de fiscale merites omtrent crypto stuur dan gerust een e-mailof neem contact op met onderstaande specialisten.

Bron bitcoin en verbetering aangifte inkomstenbelasting

Gerechtshof d.d. 14 november 2023 ECLI:NL:GHAMS:2023:3400 (bitcoin in aangifte)

Hoge Raad d.d. 18 augustus 2023 ECLI:NL:HR:2023:1093

Hoge Raad d.d. 31 maart 2023 ECLI:NL:HR:2023:492 (beoordelingsmoment opzet en grove schuld)

Hoge Raad d.d. 8 april 2022 ECLI:NL:HR:2022:526 (bewijsmaatstaf boete)

Hoge Raad d.d. 10 februari 2017 ECLI:NL:HR:2017:130 (omkering bewijslast)

Deel deze pagina

Laatste update op 13-06-2024
Artikel gemaakt op 10-06-2024
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Kennisbank Inkomstenbelasting Box 3 Besparen in box 3 Crypto munt en belastingen Rechtspraak crypto en bitcoin Bitcoin en vrijwillige verbetering

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap