print sitemap zoeken disclaimer contact

Landgoederen fiscaal bekeken

Bij een landgoed denkt men al snel aan een statig landhuis met vele hectaren bos en landerijen. Fiscaal ligt dit anders: een terrein van vijf hectare is al voldoende om fiscaal de status van Natuurschoonwet (NSW)-landgoed te verkrijgen. Deze status is aantrekkelijk vanwege de subsidiemogelijkheden en de fiscale voordelen. Het is vast niet voor niks zo dat ons Koninklijk Huis een groot deel van het vermogen in landgoederen heeft zitten.

Fiscale faciliteiten

Als een landgoed eenmaal een gekwalificeerd NSW-landgoed is, kan gebruik worden gemaakt van de volgende faciliteiten:

  • Overdrachtsbelasting: geen overdrachtsbelasting verschuldigd bij de aankoop.
  • Inkomstenbelasting box 3: de waarde van onbebouwde eigendommen is voor de eigenaar vrijgesteld in box 3. Dit geldt echter niet voor de vruchtgebruiker, erfpachter, etc., maar dit terzijde.
  • Schenk- en erfbelasting: bij vererving of schenking van het landgoed wordt 50% van de bestemmingswaarde in aanmerking genomen. De bestemmingswaarde bedraagt 80% van de werkelijke waarde. Als het landgoed is opengesteld, wordt de waarde zelfs op nihil gesteld; het blijft dus zonder belastingheffing in de familie. Het landgoed moet dan wel minimaal 25 jaar in bezit van de familie blijven.
  • Inkomstenbelasting box 1: lagere waardering bij toepassing eigenwoningforfait.
  • Onroerendezaakbelasting: door lagere waardering is minder OZB en waterschapsheffing verschuldigd.
  • Vennootschapsbelasting: een landgoed-B.V. is (onder voorwaarden) geen vennootschapsbelasting over de winst verschuldigd.

Voorbeeld

Neef erft van zijn tante haar NSW-landgoed ter waarde van € 2.000.000, hierover is neef in beginsel erfbelasting verschuldigd. Indien het landgoed echter is opengesteld voor publiek, kan de waarde van het landgoed, onder voorwaarden, op nihil worden gesteld. Het tarief voor een neef is normaal gesproken 30% - 40%. Als neef een effectenportefeuille van € 2.000.000 zou erven, bedraagt de heffing bijna € 800.000; bij een gedeeltelijk opengesteld landgoed is deze heffing maar iets meer dan € 300.000 en bij een volledig opengesteld landgoed zelfs € 0.

Tenslotte

Een landgoed is zeker niet voor iedereen weggelegd. Voor oudere mensen is het echter een geweldig planningsinstrument om vermogen fiscaal voordelig in de familie te houden. Wellicht dat u eens kunt overwegen een oud landgoed te kopen. Dit knapt u met subsidies op en middels de faciliteiten kunt u dit vermogen zonder teveel heffing in de familie houden.

Deel deze pagina

Laatste update op 11-01-2021
Artikel gemaakt op 23-11-2004
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Fiscale tips Estate planning Landgoederen

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap