print sitemap zoeken disclaimer contact

Omzetbelasting

BTW vraagstuk ?

Vraag onze fiscaal juristen

Klik hier

Boekenonderzoek inzake BTW?

Vraag vrijblijvende offerte

Klik hier

BTW Scan ?

Vraag vrijblijvende offerte

Klik hier

BTW privégebruik auto

Vanaf 1 juli 2011 is de BTW-correctie voor het privégebruik auto op basis van de bijtelling afgeschaft. Vanaf deze datum wordt er BTW berekend over het privégebruik van de auto, onafhankelijk van het bijtellingspercentage.

Nieuwe regeling oude auto's

De forfaitaire BTW-bijtelling voor privégebruik van de auto van de zaak wordt verlaagd voor auto's die langer dan vijf jaar in gebruik zijn. Ondernemers hoeven hierdoor nog maar 1,5% van de cataloguswaarde bij te tellen voor de omzetbelasting. Dit percentage was 2,7% en is dus nu 1,5%, de maatregel werkt vanaf 1 juli 2011. Het voordeel is enkele honderden euro's, lees het besluit hier.

Berekening van de BTW

Als er voor de auto een kilometeradministratie wordt bijgehouden, is dit het werkelijke privégebruik. U berekent dan de totale autokosten en draagt hierover 19% BTW af naar evenredigheid met het privégebruik van de auto.

Heeft u deze administratie niet, dan mag u forfaitair 2,7 % van de cataloguswaarde nemen als af te dragen BTW. Heeft u een auto gekocht zonder BTW, dan rekent u met een percentage van 1,5% in plaats van 2,7%.

Aandachtspunten:

  •  Woon- / werkverkeer is voor de BTW privé. Het kan dus zijn dat u BTW moet afdragen, terwijl u voor de loon- / inkomstenbelasting geen bijtelling voor privégebruik heeft.
  •  Er moet ook aangifte worden gedaan voor bestelauto’s, waarvoor u € 300 per jaar betaalt ter afkoop van het privégebruik. De regeling voor bestelauto’s met wisselende chauffeurs.
  •  Bij een eigen bijdrage voor privégebruik moet ook 2,7% van de cataloguswaarde worden afgedragen. Als de bijdrage lager is, moet u dus een aanvulling doen op de 19% die u afdraagt over de eigen bijdrage.

Zakelijk gebruik van de privé-auto

Wanneer u als eenmanszaak of vennoot / firmant van een maatschap een privé-auto rijdt, wordt deze ook vaak gedeeltelijk voor de zaak gebruikt. De BTW die rust op de kosten van gebruik en onderhoud voor deze zakelijke kilometers mag in aftrek gebracht worden op de aangifte omzetbelasting. In de praktijk betekent dit dat het verwachte gebruik van de auto voor de onderneming moet worden geschat op basis van bijvoorbeeld ervaringscijfers en dat de BTW dan naar rato kan worden afgetrokken.

Uit praktische overwegingen is goedgekeurd door de Staatssecretaris dat wordt volstaan met een correctie van een vast percentage van 1,5% van de catalogusprijs. De correctie moet dan worden gedaan in het laatste aangiftetijdvak van het jaar. Gedurende het jaar kan dan alle BTW die rust op onderhoud- en gebruikskosten worden teruggevraagd via de aangifte omzetbelasting.

Fiscaaladvies nodig inzake prive gebruik auto en BTW?

Vul uw naam en telefoonnummer in en wij nemen contact met u op.

Deel deze pagina

U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Kennisbank Omzetbelasting BTW privégebruik auto

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap