print sitemap zoeken disclaimer contact

Werken en studiefinanciering

Om je studiefinanciering aan te vullen, mag je per jaar een bepaald bedrag bijverdienen. Dit is nu ruim € 13.000 per jaar. Boven dit bedrag heb je geen recht op studiefinanciering meer. Zorg er daarom voor dat je tijdig je studiefinanciering even stopzet.

Hoeveel mag ik bijverdienen?

Naast je studiefinanciering mag je € 13.215,83 per kalenderjaar bijverdienen. Het gaat hierbij om het verzamelinkomen zoals dat uit je aangifte inkomstenbelasting naar voren komt. Dit betekent dat, naast inkomsten uit o.a. loon en winst uit onderneming (box 1), ook inkomsten uit aanmerkelijk belang (box 2) en uit sparen en beleggen (box 3) meetellen. Hoef je geen aangifte in te dienen, dan geldt het belastbaar loon zoals dat terug te vinden is op de jaaropgaven van je werkgevers. Als je meer bijverdient, heeft dat gevolgen voor je studiefinanciering. Bij de berekening van het toetsingsinkomen wordt geen rekening gehouden met een eventueel partnerinkomen. De bijverdienste wordt achteraf vastgesteld door gegevensuitwisseling tussen de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO, voorheen Informatie Beheer Groep) en de Belastingdienst.

Wat telt mee voor het toetsingsinkomen?

De volgende inkomsten worden bij de bepaling van de € 13.215,83 grens o.a. in aanmerking genomen:

 • belastbaar loon (inclusief vakantiegeld en dertiende maand);
 • sociale uitkeringen zoals Ziektewet, WW, WAO, ANW (ANW alleen voor het deel boven de € 308,40);
 • belastbare reis- en stagevergoedingen;
 • inkomsten uit kamerverhuur, freelance werk;
 • een weduwen- of wezenpensioen;
 • winst uit onderneming;
 • alimentatie of lijfrenteuitkeringen;
 • periodieke uitkeringen uit een particulier of overheids(studie)fonds.

Alle inkomsten die je tijdens een studieonderbreking gedurende het jaar hebt verdiend tellen gewoon mee voor het toetsingsinkomen. De inkomsten die je in een jaar verdiend hebt voordat je studiefinanciering inging (aan het begin van het jaar) of nadat je studiefinanciering gestopt is (aan het eind van het jaar) tellen niet mee voor het toetsingsinkomen.

De volgende inkomsten tellen niet mee:

 • de studiefinanciering zelf;
 • sociale uitkeringen zoals Bijstand, Toeslagenwet (TW) en Wet investeren in jongeren (WIJ);
 • uitkering op grond van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ);
 • kinderbijslag voor je kinderen;
 • huur- en zorgtoeslag;
 • loterijprijzen;
 • alimentatie voor je kinderen of van je ouders;
 • eenmalige studiebeurs van een (particulier) studiefonds;

Gevolgen teveel bijverdienen

Teveel bijverdienen leidt tot terugbetaling. DUO en de Belastingdienst stellen achteraf vast of je teveel hebt bijverdiend. Is dat het geval, dan moet je het bedrag dat je meer hebt verdiend dan € 13.215,83 terugbetalen, tot maximaal het ontvangen bedrag aan studiefinanciering en studentenreisproduct. Over het terug te betalen bedrag moet je rente betalen. Deze begint te lopen vanaf de datum waarop je een Bericht Studiefinanciering krijgt over je te hoge bijverdiensten.

Hoe kun je terugbetaling voorkomen?

Terugbetaling is te voorkomen door de studiefinanciering stop te zetten op het moment dat je de € 13.215,83 grens dreigt te overschrijden. Je moet dan niet vergeten het volgende kalenderjaar opnieuw studiefinanciering aan te vragen. Denk je dat je teveel gaat verdienen en weet je niet precies wat je doen moet? Neem dan contact op met de DUO. Zij kunnen je precies vertellen wat je het beste kunt doen.

Deel deze pagina

Laatste update op 09-06-2017
Artikel gemaakt op 25-10-2004
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Fiscale tips Studenten Werken & studie

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap