Volg ons op:

U bevindt zich hier : Fiscale tips Studenten Werken & studie

Twitter Updates

Werken en studiefinanciering

Om je studiefinanciering aan te vullen, mag je per jaar een bepaald bedrag bijverdienen. Dit is nu ruim € 13.000 per jaar. Boven dit bedrag heb je geen recht op studiefinanciering meer. Zorg er daarom voor dat je tijdig je studiefinanciering even stopzet.

Hoeveel mag ik bijverdienen?

Naast je studiefinanciering mag je € 13.215,83 per kalenderjaar bijverdienen. Het gaat hierbij om het verzamelinkomen zoals dat uit je aangifte inkomstenbelasting naar voren komt. Dit betekent dat, naast inkomsten uit o.a. loon en winst uit onderneming (box 1), ook inkomsten uit aanmerkelijk belang (box 2) en uit sparen en beleggen (box 3) meetellen. Hoef je geen aangifte in te dienen, dan geldt het belastbaar loon zoals dat terug te vinden is op de jaaropgaven van je werkgevers. Als je meer bijverdient, heeft dat gevolgen voor je studiefinanciering. Bij de berekening van het toetsingsinkomen wordt geen rekening gehouden met een eventueel partnerinkomen. De bijverdienste wordt achteraf vastgesteld door gegevensuitwisseling tussen de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO, voorheen Informatie Beheer Groep) en de Belastingdienst.

Wat telt mee voor het toetsingsinkomen?

De volgende inkomsten worden bij de bepaling van de € 13.215,83 grens o.a. in aanmerking genomen:

Alle inkomsten die je tijdens een studieonderbreking gedurende het jaar hebt verdiend tellen gewoon mee voor het toetsingsinkomen. De inkomsten die je in een jaar verdiend hebt voordat je studiefinanciering inging (aan het begin van het jaar) of nadat je studiefinanciering gestopt is (aan het eind van het jaar) tellen niet mee voor het toetsingsinkomen.

De volgende inkomsten tellen niet mee:

Gevolgen teveel bijverdienen

Teveel bijverdienen leidt tot terugbetaling. DUO en de Belastingdienst stellen achteraf vast of je teveel hebt bijverdiend. Is dat het geval, dan moet je het bedrag dat je meer hebt verdiend dan € 13.215,83 terugbetalen, tot maximaal het ontvangen bedrag aan studiefinanciering en studentenreisproduct. Over het terug te betalen bedrag moet je rente betalen. Deze begint te lopen vanaf de datum waarop je een Bericht Studiefinanciering krijgt over je te hoge bijverdiensten.

Hoe kun je terugbetaling voorkomen?

Terugbetaling is te voorkomen door de studiefinanciering stop te zetten op het moment dat je de € 13.215,83 grens dreigt te overschrijden. Je moet dan niet vergeten het volgende kalenderjaar opnieuw studiefinanciering aan te vragen. Denk je dat je teveel gaat verdienen en weet je niet precies wat je doen moet? Neem dan contact op met de DUO. Zij kunnen je precies vertellen wat je het beste kunt doen.


Auteur(s) van werken & studie


mr. drs. S. van den Elst (Sanne).
Fiscaal Jurist / Fiscaal econoom,

s.vandenelst@jongbloed.tv


Jongbloed Fiscaal Juristen N.V.
Marthalaan 5
7511 AZ Enschede
, Overijssel

Artikel datum : 25-10-2004 | Artikel laatst gewijzigd : 09-06-2017

© 2019 Jongbloed Fiscaal Juristen