print sitemap zoeken disclaimer contact

Belastingdienst mag geen gegevens van huurders doorgeven

De Belastingdienst mag inkomensgegevens van huurders van sociale huurwoningen niet verstrekken aan hun verhuurders. Dit blijkt uit een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 3 februari 2016.

Een huurder verzette zich bij de Staatssecretaris van Financiën tegen de verstrekking van zijn inkomensgegevens aan de verhuurder. Volgens de Staatssecretaris is verzet echter niet mogelijk, omdat de Belastingdienst sinds 2013 wettelijk verplicht zou zijn om inkomensgegevens te verstrekken aan verhuurders van sociale huurwoningen om 'scheefwonen' tegen te gaan.

Uitdrukkelijk en duidelijk

De Afdeling bestuursrechtspraak is van oordeel dat een verplichting voor de Belastingdienst om inkomensgegevens te verstrekken aan verhuurders van sociale huurwoningen uitdrukkelijk en duidelijk in de wet moet staan. Zo'n expliciete wettelijke verplichting ontbreekt nu, terwijl die wel nodig is omdat de Belastingdienst gegevens die hij ontvangt niet aan anderen mag geven, tenzij de wet hem expliciet verplicht om deze gegevens te verstrekken. Gelet op deze geheimhoudingsplicht is niet toelaatbaar dat zo'n verplichting 'uitsluitend wordt afgeleid uit de totstandkomingsgeschiedenis van of de samenhang tussen wettelijke bepalingen of wordt verondersteld omwille van de effectiviteit van een wettelijke regeling'.

Scheefwonen

Sinds 2013 kunnen verhuurders van sociale huurwoningen inkomensgegevens van hun huurders opvragen bij de Belastingdienst met het oog op het tegengaan van scheefwonen. Bij scheefwonen blijven mensen in sociale huurwoningen wonen, terwijl zij op grond van hun inkomen niet meer behoren tot de categorie mensen voor wie die woningen zijn bedoeld. Als uit de gegevens van de Belastingdienst blijkt dat huurders een te hoog inkomen hebben, mogen verhuurders hun huurprijzen verhogen. Huurders worden hierdoor gestimuleerd hun sociale huurwoning in te ruilen voor een koopwoning of een huurwoning in de vrije sector, waarmee de sociale huurwoningen beschikbaar komen voor mensen met een lager inkomen.

Bron en uitspraak vindt u hier:

https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/zoeken-in-uitspraken/tekst-uitspraak.html?id=86613.

Deel deze pagina

Laatste update op 04-02-2016
Artikel gemaakt op 03-02-2016
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Kennisbank Overig BD mag geen gegevens doorgeven

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap