print sitemap zoeken disclaimer contact

Rijksmonument en onderhoudskosten

Nieuwe subsidieregeling rijksmonumenten

Er gold een fiscaal gunstige regeling voor (groot) onderhoud aan een rijksmonument. De regeling voor eigen woningen en beleggingspanden in box 3 is verschillend. Deze regeling is afgeschaft per 1 januari 2019. Tot dat moment waren kosten voor rijksmonumenten aftrekbaar, hieronder de oude regeling. Vanaf 2019 geldt een subsidieregeling voor instandhouding van rijksmonumenten, informatie hierover treft u aan op de site van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, bij onderdeel subsidies.

Aanvraag Subsidie Rijksmonumenten  

De instandhoudingssubsidie voor woonhuis - rijksmonumenten kan vanaf 1 maart tot 30 april worden aangevraagd via deze internetsite. U heeft hiervoor de volgende informatie nodig.

 • Uw Digid
 • Monumentennummer

In dit schema kunt u eenvoudig zien voor welke kosten u een subsidie kunt aanvragen. U kunt ook een gratis nieuwsbrief aanvragen zodat u op de hoogte blijft van de regeling. De wettelijke regeling kunt u hier vinden.

De subsidie voor Rijksmonumenten is bedoeld voor:

 • In de basis is de subsidie bedoeld voor terugkerend onderhoud en restauratie van uw rijksmonument.
 • Onderhoud van de woning, dak, voeg (metsel) werk, natuursteen, kozijnen, schilderwerk
 • Binneninrichting (onderhoud / vervangen vaste interieur onderdelen zoals trappen, plafonds, schoorstenen, schouwen, vloeren, labriseringen, etc.)
 • Installaties en bliksemafleiding
 • Terreinen en beplanting, uitgebreid (ook riool, regenwaterafvoer, bestrating, etc)
 • Overige kosten zoals adviseurs, projectbegeleiding, onderzoeken, etc.

Waarvoor geen subsidie bij rijksmonumenten?

 • Reconstructie
 • Kosten verandering, verfraaiing of comfort verbetering (zoals isolatie, dubbele beglazing)
 • Onderhoud aan sanitair, badkamer, keuken, cv ketel, etc.
 • Onderhoud aan losse elementen (meubels, schilderijen, etc) de zogenaamde roerende zaken
 • Eigen arbeidsuren zijn NIET subsidiabel, tenzij door eigen onderneming of door eigen personeel (aantonen via accountantsverklaring)

Een uitgebreid overzicht treft u hier aan.

Oude regeling rijksmonumenten (voor 2019)

De fiscale aftrek voor onderhoud van rijksmonumenten blijft in 2017 bestaan. Dit heeft Minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in november 2016 laten weten. Het document kunt u hier raadplegen.

Rijksmonument in box 3

De kosten van onderhoud zijn aftrekbaar, echter er geldt een drempel. De kosten zijn als persoongebonden aftrek aftrekbaar, hierbij moet rekening worden gehouden met een drempel van 4% van de waarde in het economische verkeer (artikel 6.31 Wet inkomstenbelasting). Sinds 2012 is de drempel afgeschaft. Hiervoor in de plaats komen echter ook minder gunstige regels:

 • 80% van de kosten is aftrekbaar.

Onderhoud of niet

Onderhoudskosten zijn aftrekbaar, echter als er sprake is van een zogenaamde radicale vernieuwing, dan zijn de kosten in z'n geheel niet aftrekbaar. De eigenaar van een Rijksmonument kan met zijn plannen naar de Belastingdienst (Belastingdienst Utrecht - Gooi / kantoor Amersfoort / Bureau Monumentenpanden). Hierdoor kan hij / zij zekerheid krijgen over de uiteindelijk aftrekbare kosten. Deze beoordeling kan ook van belang zijn voor het verkrijgen van een laagrentende lening van het Restauratiefonds. In een besluit is een nadere toelichting gegeven, kijk hiervoor in MvF 7 september 2009, nr. CPP2009/1290M.

Aftrek parkervloer monumentenpand

X koopt (in 2011) een woning / appartement. Er wordt voor 10.000 euro een nieuwe parkervloer ingelegd. De kosten zijn volgens de inspecteur niet aftrekbaar omdat in geen sprake is van herstel in oude toestand. Verder stelt de Belastingdienst dat sprake is van herinrichtingskosten (niet aftrekbare huurderslasten).

 • De rechtbank is het met X eens, kosten aftrekbaar
 • Het Gerechtshof is het niet met X eens, kosten niet aftrekbaar, zijn huurderslasten

De heer X gsaat in cassatie en verwijst naar een besluit uit 2016. In dit besluit staat dat kosten van een parkervloer aftrekbaar zijn. Volgens de AG (31 januari 2017, ECL NL PHR 2017 54) mag X - ook voor het eerst in cassatie - naar dit besluit verwijzen. De AG stelt voor om de procedure bij een ander Gerechtshof nogeens over te doen (verwijzen).

Kosten die niet aftrekbaar zijn

Bepaalde kosten komen niet voor aftrek in aanmerking, hierbij kunt u denken aan bepaalde huurderslasten. Voorbeelden zijn:

 • klein tuinonderhoud;
 • binnen verven;
 • behangen;
 • kleine reparaties.

In een uitspraak van de Hoge Raad (d.d 5 oktober 1998) wordt bevestigd dat onderhoudskosten van een tuin niet aftrekbaar zijn, tenzij de tuin ook als monument kan worden beschouwd. In het laatste geval zijn het geen huurderslasten maar aftrekbare onderhoudskosten.

Kosten die wel aftrekbaar zijn

Voor de kosten die wel als onderhoudskosten aftrekbaar zijn kunt u denken aan:

 • reparatie door loodgieter, metselaar, stucadoor, timmerman of electriciën;
 • buitenschilderwerk;
 • nieuw bedekken van een rieten dak;
 • onderhoud aan een CV-installatie;
 • onderhoud aan geiser, boiler, schoorsteen, etc.

Grensvlak aftrekbaar of niet

Soms zijn niet aftrekbare kosten toch wel weer aftrekbaar. Een voorbeeld. De kosten van binnenschilderwerk zijn meestal niet aftrekbaar omdat het huurderskosten zijn en geen onderhoudskosten. Als het schilderwerk echter samenhangt met andere onderhoudswerkzaamheden (die aftrekbaar zijn), dan zijn de kosten van binnenschilderwerk wel aftrekbaar. Een voorbeeld is dat u lekkage heeft of vocht in de muren, waardoor het ook geschilderd moet worden.

Het kan ook zijn dat er bijzondere onderdelen in het monument moeten worden geschilderd, deze meerkosten zijn dan wel aftrekbaar.

Vragen over aftrekbaarheid kosten?

Vul uw naam en contactgegevens in en wij nemen contact met u op.


Deel deze pagina

Laatste update op 30-03-2020
Artikel gemaakt op 09-07-2013
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V. en of haar vestingen/ deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Fiscale tips Eigen woning Rijksmonument Rijksmonument en onderhoudskosten

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap