print sitemap zoeken disclaimer contact

Jongbloed Dakar Team

Jongbloed Dakar Team

Omzetbelasting

BTW vraagstuk ?

Vraag onze fiscaal juristen

Klik hier

Boekenonderzoek inzake BTW?

Vraag vrijblijvende offerte

Klik hier

BTW Scan ?

Vraag vrijblijvende offerte

Klik hier

BTW op oninbare vorderingen

U stuurt een factuur naar de klant, de factuur wordt niet betaald en u wilt de factuur afboeken. Hoe krijgt u de BTW terug? Veel accountants en administratiekantoren verwerken deze BTW in uw aangifte omzetbelasting. Dit is niet toegestaan, aldus de rechter.

Hoe kunt u de BTW terugkrijgen?

U stuurt een brief aan de Belastingdienst waar u onder valt. In de brief neemt u de volgende informatie op:

  • naam, adres en BTW-nummer van uw bedrijf;
  • naam en adres van de klant / afnemer;
  • het niet betaalde factuurbedrag;
  • het bedrag aan BTW dat u wilt terugvragen;
  • uw bankrekeningnummer voor terugbetaling;
  • kopie factuur meesturen.

Toelichting BTW op oninbare vordering

U stuurt een factuur en moet BTW afdragen. De vordering wordt uiteindelijk niet betaald en u wilt de afgedragen BTW terug. De BTW kunt u niet terugvragen door middel van een reguliere BTW-aangifte (negatiefpost), dit kon tot 2005 wel. U moet hiervoor een apart verzoek indienen bij de Belastingdienst. In een uitspraak van het Gerechtshof Amsterdam kwam een dergelijke situatie aan de orde.

Procedure rechter over oninbare BTW

Een accountantskantoor heeft een BTW-aangifte ingediend in 2008. In deze BTW-aangifte wordt € 9.000 aan BTW teruggevraagd (als voorbelasting) omdat een afnemer / klant een factuur niet heeft betaald (oninbare vordering). De inspecteur is het met deze handelswijze niet eens. Het Gerechtshof in Amsterdam doet op 4 april 2013 uitspraak over het conflict. De wet is duidelijk, er moet een apart verzoek worden ingediend.

Procedure over tijdig indienen teruggave verzoek

Een leasemaatschappij stuurt facturen aan een BV die failliet gaat. De facturen worden uiteindelijk niet betaald. De leasemaatschappij vraagt de BTW terug bij de Belastingdienst. De Belastingdienst weigert om de BTW aan de leasemaatschappij terug te betalen, het verzoek is niet tijdig ingediend , aldus de Belastingdienst. Volgens het Gerechtshof is het verzoek tijdig ingediend.

Crediteurenakkoord en BTW terugvragen

In steeds meer gevallen worden er crediteurenakkoorden gesloten tussen een klant en leverancier. Er wordt dan afgesproken dat de vordering gedeeltelijk wordt voldaan. De BTW over de verzonden factuur is veelal al afgedragen en wordt dus na een akkoord slechts deels ontvangen. Mag het verschil - dat niet wordt ontvangen - worden teruggevraagd?

Door het bewust prijsgeven van een deel van de vordering wordt de vordering - voor de BTW - geacht te zijn voldaan. De BTW op deze vordering kan niet worden teruggevraagd.

Creditfactuur en verrekenen BTW

Als er een creditfactuur wordt verstuurd dan wordt de vordering hierdoor lager. De BTW op de creditfactuur kan normaliter gewoon worden verrekend. Bij een credit factuur kan de Belastingdienst een BTW teruggave weigeren. Dit kan het geval zijn indien de klant/ afnemer wellicht de BTW op de creditfactuur niet gaat afdragen. Veelal prefaleert een creditfactuur boven een crediteurenakkoord en/of omzetting van een vordering in een lening. Laat u echter wel vooraf adviseren.

Noot fiscaal jurist

De Belastingdienst wil controle op niet betaalde facturen en BTW welke hiermee samenhangt. Tot 2005 was hiervoor een apart onderdeel opgenomen op het aangiftebiljet. Sinds de elektronische aangifte is dit invoerveld niet meer aanwezig. Belastingplichtigen moeten nu via een aparte brief de BTW terugvragen. Onduidelijk is of de wijziging van papier in elektronisch enkel een technische wijziging is geweest en / of de Belastingdienst dit bewust via de juiste route heeft gewijzigd.

Wat er ook van is, dit is een belachelijke regeling. Ondernemers die te maken hebben met niet betalende klanten hebben al een liquiditeitsprobleem. De meeste ondernemers moeten de BTW sneller afdragen dan dat deze is ontvangen, namelijk het factuurmoment. Vervolgens moet de ondernemer nog weken / maanden wachten op het geld van de klant / debiteur. 

Om vervolgens de BTW terug te krijgen, moet de ondernemer een aparte brief sturen aan de Belastingdienst en wachten op de beantwoording en de terugbetaling. Hier gaan dan weer weken / maanden aan voorbij en tevens heeft dit weer administratieve rompslomp tot gevolg. De overheid zou er goed aan doen om dit soort eenvoudige problemen op te lossen via een apart onderdeel in de elektronische aangifte. De ondernemer heeft dan direct zijn geld terug en de Belastingdienst kan ook dan zien dat er BTW wordt teruggevraagd inzake een niet betalende klant.

Bron

Gerechtshof Amsterdam d.d. 4 april 2013.

Gerechtshof Den Haag d.d. 31 maart 2017 (ECLI:NL:GHDHA:2017:1128)

Meer weten van btw oninbare vorderingen

Deel deze pagina

Laatste update op 13-06-2019
Artikel gemaakt op 07-05-2013
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Kennisbank Omzetbelasting BTW oninbare vorderingen

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap