print sitemap zoeken disclaimer contact

Duitse KG en belastingen

Structuur commanditaire Vennootschap (KG) in Duitsland

Huidige situatie CV in Nederland

Elk land heeft zijn eigen rechtsvormen. Deze rechtsvormen zijn soms wél vennootschapsbelastingplichtig en soms niet. In Nederland hebben wij bijvoorbeeld de commanditaire vennootschap (verder CV te noemen). Deze is gesproken een afspraak tussen de commanditaire vennoot en de beherend vennoot, waarbij de beherend vennoot de aansprakelijkheid op zich neemt en het bestuur voert en de commanditaire vennoot geld verstrekt. Deze vorm is normaal niet vennootschapsbelastingplichtig. Als de aandelen van de commanditaire vennoot zonder toestemming van alle vennoten kunnen worden overgedragen, dan heet de CV “open” en is zij vennootschapsbelastingplichtig.

Kommanditaire Gesellschaft in Duitsland

Duitsland kent een zeer populaire rechtsvorm die er veel op lijkt, de Kommanditaire Gesellschaft (hierna te noemen KG). De Duitsers maken alleen geen verschil tussen een “open” en de normale KG. De KG is niet belastingplichtig voor de Körperschaftsteuer. Men zegt ook wel dat de KG transparant is.

Winsten van de KG worden dus niet eerst met Körperschaftsteuer en vervolgens met Einkommensteuer belast, maar meteen met Einkommensteuer. Dat scheelt 1 keer heffen en uiteindelijk in het uiteindelijke tarief.

Investeren Duitsers in Nederlandse via CV fiscaal voordelig

Duitsers die in Nederland investeren maken regelmatig gebruik van de “open” CV. Naar Nederlands recht is deze belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting. Naar Duitse opvatting is deze CV echter gelijk te stellen aan de KG en is deze transparant. Heel simpel kan dat er toe leiden dat de Nederlandse winst in Nederland tegen maar 15% belasting wordt belast en dat deze winst vervolgens – omdat de Duitsers de open CV “niet zien” - rechtstreeks in Duitsland onder de inkomstenbelasting valt. In deze inkomstenbelasting wordt vervolgens geclaimd dat de winst al in Nederland belast is, waarmee een voordeel wordt verkregen. Naast deze opzet die leidt tot matiging van het tarief zijn er meer ingewikkelde structuren die je al constructies kunt noemen. Deze worden door internationale afspraken al bestreden, maar ze zijn nog niet helemaal verdwenen.

Belastingverdrag Nederland/ Duitsland en KG en CV

Nederland en Duitsland hebben in het belastingverdrag regels getroffen om dubbele belastingheffing op te lossen. Echter, voor het geval dat er – bijvoorbeeld bij CV constructies – ook niet heffing voorkomt, sprak men af nader overleg te voeren. Tot op heden heeft dat nog niet tot nadere regels geleid.

Fiscale constructie Duitsland / Nederland

Consultatiedocument aanpassing fiscaal kwalificatiebeleid rechtsvormen

Op internet staat nu een concept wetsvoorstel wat (voor de “open” CV) voorstelt om deze verschillende uitleg van CV en KG aan te passen. Concreet houdt dit in dat de “open” CV net als in Duitsland de KG transparant wordt en dus niet meer belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting.  De vennoten worden dus rechtstreeks zelf belastingplichtig in Nederland. De wet gaat op 1 januari 2022 in. De activiteiten van de “open” CV worden eind 2021 geacht aan de vennoten te zijn overgedragen. Dat kan dus tot winst leiden. Hiervoor zijn ingewikkelde overgangsmaatregelen voorzien.

Fiscaal advies over Nederlands Duitse structuren

Met de Anti Tax Aviodance Directive II (ATAD II) werd vorige jaar de hybride mismacht wetgeving langzaam ingevoerd. Dit is de reden dat bovengenoemd wetsvoorstel is gemaakt. Feitelijk wordt voorgesteld om de open CV per 1 januari 2022 af te schaffen (tenminste als fiscaal transparant te gaan zien). 

Alle structuren waar nu een “open” CV onderdeel van uitmaakt moeten tegen het licht gehouden worden. Zowel aan Nederlandse als ook aan Duitse kant. Als gevolg van de fiscale kwalificatie voor de VPB zal de open CV geacht worden alle activa (en passiva) te hebben overgedragen aan haar eigenaren (partners) en al haar activiteiten in Nederland te staken (hebben gestaakt). Dit is een fictieve vervreemding en in feite een belaste realisatie van stille reserves en goodwill. Om heffing te voorkomen zal er overgangsrecht komen, via een aandelenfusie of doorschuiffaciliteit kan directe heffing worden voorkomen.

Wilt u een orienterend gesprek of nadere informatie? Stuur gerust een e-mail via onderstaand formulier of neem contact op met onze fiscalist.

Bron CV structuur Nederland Duitsland

Consultatie document aanpassing fiscaal kwalificatiebeleid rechtsvormen

Vragen over CV structuur Nederland Duitsland?

Bedrijfsnaam

*

Naam

*

Aantal medewerkers

Bent u tevreden over uw belastingadviseur :

Wilt u een vrijblijvende offerte / advies ontvangen?

Opmerkingen/vragen

Ja, ik ga akkoord met de verwerking van mijn gegevens. Jongbloed Fiscaal Juristen NV mag mij per e-mail info sturen en mijn persoonlijke gegevens gebruiken om mijn interessegebieden vast te stellen zoals hier beschreven, en ik ben me ervan bewust dat ik op elk moment mijn toestemming kan intrekken.

Deel deze pagina

Laatste update op 23-08-2022
Artikel gemaakt op 07-04-2021
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Landendesk Landeninformatie Duitsland Fiscale adviezen Duitsland Duitse KG en belastingen

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap