print sitemap zoeken disclaimer contact

Jongbloed Dakar Team

Jongbloed Dakar Team

Actueel emigratie

Emigratie DGA en heffing

Henk heeft in 1978 een verzekeringsbedrijf opgericht. In 1989 is Henk naar het Verenigd Koninkrijk verhuisd en een paar jaar later (in 2009) naar Zwitserland. In 2010 is de feitelijke leiding van zijn holding verplaatst naar Luxemburg. In 2012 komt Henk te overlijden en in dat jaar wordt ruim € 24 miljoen aan dividend uitgekeerd. Welk land mag heffen over de dividenduitkering?

Aanmerkelijk belang en emigratie

Henk hield op het moment van zijn emigratie in 1978 ruim 51% van de aandelen in zijn verzekeringsbedrijf, Y verzekeringen B.V. In 1985 heeft X een eigen holding opgericht, X Holding B.V., de aandelen in deze B.V. worden via een entiteit in Luxemburg en Jersey gehouden door Henk. De feitelijke leiding van X Holding B.V. is in 2010 verplaatst naar Luxemburg. In 2012 komt Henk te overlijden, in dat jaar doet X Holding B.V. als buitenlands belastingplichtige aangifte voor de vennootschapsbelasting in Nederland. De dividenduitkering van ruim € 24 miljoen wordt hierin niet opgenomen.

Kern van de discussie bij emigratie DGA  

Is de dividenduitkering (op grond van artikel 17, lid 3, aanhef en letter b, wet VPB) in Nederland belast of niet ?

Hiertoe moeten de volgende vragen worden beantwoord:

  • Hield belanghebbende het aanmerkelijk belang in X Holding met als voornaamste doel of als één van de voornaamste doelen om de heffing van inkomstenbelasting of dividendbelasting bij de DGA te ontgaan; en
  • Of dit aanmerkelijk belang niet behoorde tot het ondernemingsvermogen van X Holding B.V.

Juridische beoordeling emigratie DGA

Als Henk zijn belang rechtstreeks in Y verzekeringen B.V. zou houden, dan zou Nederland mogen heffen (dividendbelasting inhouden over de uitkering). Nu X holding B.V. (met nog een paar buitenlandse rechtspersonen) er tussen is geschoven, zou dit heffingsrecht normaal gesproken niet aan Nederland toekomen.

Omdat er verder geen economische activiteiten in X Holding B.V. plaatsvinden (geen kantoor, geen werknemers, enkel trust), ziet de Belastingdienst dit als een kunstmatige constructie. X Holding B.V. wordt gezien als een zuivere kasgeld B.V. zonder dat deze enige substance in Luxemburg heeft. De rechter denkt hier hetzelfde over. Dat deze structuur al lang bestond maakt voor de beoordeling niet uit. Er is geen strijd met de moeder-dochterrichtlijn of de vrijheid van vestiging (artikel 49 VWEU).

Emigratie DGA en noot fiscaal jurist

Een onhandig en niet door een deskundige opgezette structuur die niet anders kon dan mislukken. Er ontbreekt een normale rol bij de holding en aan de substance in het buitenland kan worden getwijfeld. In dergelijke gevallen zal Nederland al snel dividendbelasting willen en kunnen heffen.

Een verkoop van de aandelen of een actieve rol van X Holding B.V. binnen het concern had eenvoudig de heffing kunnen voorkomen.

Bron emigratie en DGA

Hoge Raad 10 januari 2020 ECLI:NL:HR:2020:21

Deel deze pagina

Laatste update op 02-08-2021
Artikel gemaakt op 11-01-2020
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Landendesk Actueel emigratie Emigratie DGA en heffing

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap