print sitemap zoeken disclaimer contact

De directeur-grootaandeelhouder (DGA) in 2024

Voordeel DGA in 2024 door tariefsopstapje

In het kort
  • Het kabinet stelt voor om vanaf 2024 twee schijven te introduceren in box 2.
  • Het huidige tarief is 26,9%. 
  • Vanaf 2024 stijgt dit tarief tot 31% (wellicht 33%).
  • Voor lagere dividenduitkeringen (tot € 67.000) is het tarief echter lager, namelijk 24,5%.
  • Rekening-courantschulden tot € 106.000? Dividenduitkering in 2024.
  • Hogere rekening-courantschulden (boven € 106.000)? Dividenduitkering in 2023.
  • Grens bij fiscale partner is geen € 106.000 maar € 150.000.
  • Hierdoor kunnen DGA's spelen met lagere belasting over dividenduitkeringen

DGA en dividenduitkering in 2024 en daarna

Vanaf 2024 is er slechts 24,5% box 2 heffing verschuldigd over uitgekeerde winsten tot € 67.000. Dit tarief is 2,5% lager dan het huidige tarief (voordeel ruim € 1.600 en bij fiscale partners € 3.200). Ten opzichte van het nieuwe tarief in 2024 is het voordeel zelfs ruim € 4.300 (en bij fiscale partners € 8.600).

Wegwerken rekening-courantschuld DGA in 2023 of niet

Als u op dit moment een rekening-courantschuld aan uw bv heeft, is het de vraag of u deze in 2023 of in 2024 moet aflossen. Bij rekening-courantschulden aan uw bv boven de € 700.000 (tenzij eigenwoningschuld) moet u in 2023 al actie ondernemen, maar dit terzijde. Een paar voorbeelden:

Rek. crt. schuld

Div uitk 2023 

Box 2 in 2023 

Box 2 in 2024 

Box 2 in 2024 
fiscaal partner 

Voordeel  

Voordeel
 fiscaal partner
 

 75.000  102.599  27.599  27.384  24.338  215  3.261
 100.000  136.799  36.799  38.616  32.450  -/- 1.817  4.349
 150.000  205.198  55.198  61.080  54.768  -/- 5.882  430
 200.000  273.598  73.598  83.543  77.232  -/- 9.945  -/- 3.634
 300.000  410.397  110.397  128.471  122.159  -/- 18.074  -/- 11.762
 500.000  683.995  183.995  218.326  212.014  -/- 34.331  -/- 28.019
 700.000  957.592  257.592  308.181  301.870  -/- 50.589  -/- 44.278
 1.000.000  1.367.989  367.989  442.964  436.652  -/- 74.975  -/- 68.663

Dividenduitkering DGA in 2023 of 2024?

Zoals uit bovenstaand schema volgt, kunt u kleinere rekening-courantschulden (tot zo'n € 106.000) beter in 2024 via een dividenduitkering aflossen. Bij fiscaal partnerschap ligt deze grens rond de € 150.000. Grotere rekening-courantschulden kunt u het beste in 2023 nog via een dividenduitkering aflossen. Het lenen van uw bv wordt vanaf 2023 gemaximeerd (wetsvoorstel excessief lenen). Voor uw eigen woning geldt deze grens niet, dus het moet dan gaan om leningen voor overige zaken (zoals box 3 panden, gewone rekening-couranten, etc.). Via een dividenduitkering kunt u derhalve redelijk voordelig een rekening-courantschuld aflossen, voor het wegwerken van een rekening-courantschuld van bijvoorbeeld € 300.000 heeft u € 110.000 aan cash nodig.

Fiscaal advies inzake dividenduitkering DGA

Het meest voordelige is het om een rekening-courantschuld grotendeels in 2023 weg te werken. Kleinere opnamen in rekening-courant (stel € 50.000 per jaar) kunt u het beste jaarlijks vanaf 2024 uitkeren. Stel, u bent gehuwd (met fiscaal partner) en wilt netto € 75.000 per jaar extra privé gebruiken. Een dividenduitkering in 2024 kost dan ruim € 3.200 minder aan belastingheffing (elk jaar).

Let bij een dividenduitkering altijd ook op de uitkeringstoets en de test van uw balans (artikel).

Het reserveren van winsten in uw bv wordt vanaf 2024 minder aantrekkelijk. Als u in de toekomst uw bedrijf gaat verkopen, zal dit ruim 4% meer aan belasting gaan kosten. Dit is lastig te voorkomen, eventueel door een herstructurering in 2023 en / of emigratie in 2023 of daarna.

Deel deze pagina

Laatste update op 25-09-2023
Artikel gemaakt op 05-04-2023
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Kennisbank DGA en belastingen DGA dividend uitkeren in 2023 of 2024

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap