Volg ons op:

Fiscale tips

Twitter Updates

Certificaten & WVA (uitspraak Hoge Raad)

De Belastingdienst krijgt een tik over de vingers van ons hoogste rechtscollege (de Hoge Raad)!

Soms zijn er van die uitspraken waarbij je prettig het weekend in gaat, dit is er "zo ééntje". De Belastingdienst heeft een redelijk kostbare nederlaag geleden bij de Hoge Raad der Nederlanden. Dit is de eerste uitspraak van de Hoge Raad over dit onderwerp.

Werkgevers / ondernemers (meestal in de zorg, vervoer, uitzendbranche en bouw) die subsidies (loonbelastingvermindering) hebben ontvangen inzake het verstrekken van scholing aan hun werknemers hoeven deze minder snel terug te betalen. Ook bij het behalen van een (deel-)certificaat is de opleiding WVA-proof, een diploma is volgens de Hoge Raad niet nodig.

De Belastingdienst heeft in 2013 en 2014 honderden onderzoeken uitgevoerd inzake de scholingssubsidie (of WVA). Hierbij werden vele naheffingsaanslagen en (vergrijp-)boetes opgelegd. Volgens de Belastingdienst voldoen vele ondernemers niet aan de voorwaarden voor de WVA. De Hoge Raad is het niet met de Belastingdienst eens en beslist duidelijk anders.

In Nederland is er sprake (geweest) van honderden boekenonderzoeken en evenzo veel procedures en onderhandelingen. Wij begeleiden vele boekenonderzoeken, bezwaar- en beroepsprocedures inzake de WVA. Deze uitspraak kost de Belastingdienst eenvoudig tientallen miljoenen euro's (en ik denk nog veel meer). Voor veel klanten en werkgevers is dit een (terechte) opsteker.

De Belastingdienst heeft vaak gesteld dat werkgevers / ondernemers geen recht hadden op de WVA als de deelnemers / werknemers hierbij een deel van de opleiding hadden gevolgd en hiervoor een (deel-)certificaat kregen. De Belastingdienst is van mening dat de volledige opleiding moest worden gevolgd en dat een diploma nodig zou zijn. Geen diploma, "dan terugbetalen" was de conclusie. De Hoge Raad heeft nu op één onderdeel (de certificaten) duidelijkheid verschaft ... dit is geen probleem!  

Conclusie Hoge Raad over WVA en certificaten

De Hoge Raad heeft op 15 januari 2016 een uitspraak gedaan inzake de afdrachtvermindering onderwijs. Volgens de Hoge Raad kan er ook een loonbelastingvermindering (WVA) worden geclaimd als niet de volledige opleiding is gevolgd. Derhalve bestaat er ook recht op WVA-subsidie bij deelkwalificaties / certificaten. De zaak van het Gerechtshof Arnhem - Leeuwarden (16 december 2014) wordt - door de Hoge Raad - wel verwezen naar een ander Gerechtshof. Reden: onderzoek of aan alle administratieve voorwaarden is voldaan!

De WVA-procedure van Rechtbank tot Hoge Raad

De afdrachtvermindering onderwijs (WVA) is volgens de Rechtbank enkel van toepassing op diploma's en niet voor deelkwalificaties of -certificaten. Het Gerechtshof is het niet met de Rechtbank eens. Opleidingen die uiteindelijk certificaten afgeven (en geen diploma) komen volgens het Gerechtshof ook in aanmerking voor een WVA-vermindering. Voor veel bedrijven en organisaties is dit een gunstige uitspraak. De procedure in cassatie loopt en de Advocaat-Generaal heeft op 30 oktober 2015 zijn toelichting geschreven, deze toelichting ligt in lijn met de uitspraak van het Gerechtshof. De Hoge Raad is het nu op dit onderdeel met de AG eens ... Ook voor deelkwalificaties is de WVA van toepassing!

De procedure in feiten inzake de WVA en deelkwalificaties

Conclusie WVA en deelcertificaten

Voor veel belastingplichtigen is dit een opluchting. De discussie zal nog wel worden gevoerd over:

  1. Vanaf wanneer mag er WVA worden geclaimd?
  2. Hoe moet de BPV worden duidelijk gemaakt en wat is hiervoor nodig?
  3. Een mondelinge POK is niet voldoende om WVA te claimen. Als de POK later wordt ondertekend, mag dan de WVA worden geclaimd vanaf aanvang van de opleiding of later?

Bron WVA en deelcertificaten

Rechtbank Noord Nederland d.d. 4 juni 2013 (ECLI NL RBNNE: 2014 : 3323).

Gerechtshof Arnhem - Leeuwarden d.d. 16 december 2014 (ECLI NL GHARL : 2014: 9822).

Advocaat-Generaal 30 oktober 2015 ECLI:NL:PHR:2015:2196.

Hoge Raad d.d. 15 januari 2016 (ECLI: NL: HR: 2016: 38).

Wetgeving bij uitspraak Gerechtshof Arnhem d.d. 16 december 2014.


Meer weten van wva en deelkwalificaties uitspraak hrAuteur(s) van wva en deelkwalificaties uitspraak hr


mr. D.J.B. Jongbloed Dennis).
Fiscaal Jurist, DGA

088 027 00 00
d.jongbloed@jongbloed.tv


Jongbloed Fiscaal Juristen N.V.
Marthalaan 5
7511 AZ Enschede
, Overijssel

Artikel datum : 15-01-2016 | Artikel laatst gewijzigd : 19-01-2016

© 2019 Jongbloed Fiscaal Juristen