print sitemap zoeken disclaimer contact

Maatregelen tegen belastingontduiking

Staatssecretaris Wiebes van Financiën stelt een aantal maatregelen voor om belastingontduiking tegen te gaan, de belangrijkste:

  1. afschaffen inkeerregeling;
  2. openbaarmaking lijst met adviseurs die een boete van de Belastingdienst ontvangen omdat ze hebben geadviseerd bij belastingontduiking;
  3. verschoningsrecht voor advocaten / notarissen laten vervallen.

Een wetsvoorstel is er nog niet, voorlopig is het een losse flodder in een verkiezingsjaar. Het signaal is echter wel duidelijk: belastingontduiking wordt terecht erg serieus genomen. De voorstellen zijn minder doordacht, maar dit terzijde.

De inkeerregeling wordt afgeschaft

De inkeerregeling (zeg melden onbekend geld uit buitenland in Nederland) is de laatste jaren steeds minder gunstig geworden. Een reeks van maatregelen is de laatste jaren ingevoerd. De boete was in het verleden 0%, dit percentage is in de loop der jaren verhoogd tot 30%, daarna 60% en nu zelfs 120%. De wet maakt nu onderscheid tussen belastingplichtigen die inkeren vóór of na een termijn van 2 jaar. Als u na 2 jaar inkeert (wet sinds 1 juli 2016), krijgt u een boete van 120%, vóór de laatste 2 jaar is de boete 0%. Dadelijk krijgt u altijd een boete van 120%. Tevens wordt er sneller en vaker aangifte gedaan bij het Openbaar Ministerie (risico gevangenisstraf).

Feitelijk wordt met terugwerkende kracht een strafmaatregel ingevoerd. Dit zal de rechter (met name de Europese) niet tof vinden. Het legaliteitsbeginsel vereist namelijk dat je een straf krijgt die al bestond op het moment dat je de "daad / het vergrijp" hebt gepleegd. Daarnaast zullen belastingplichtigen die nog geld in het buitenland hebben staan zich waarschijnlijk niet meer melden, hier is immers geen reden meer voor.

Lijst met corrupte adviseurs

De Belastingdienst kan dadelijk stevig met een stok slaan als adviseurs hun klanten hebben geholpen met belastingontduiking. Er komt een openbare lijst met adviseurs die hieraan hebben meegewerkt. De adviseur wordt hierdoor als een soort medepleger gezien en hij / zij wordt opgenomen in een openbare lijst (de schandpaallijst). De geheimhouding binnen onze fiscale wereld gaat hiermee voor het eerst volledig overboord. Zowel bij de Belastingdienst (individuele dossiers) als bij de rechter (procedures achter gesloten deuren en uitspraken volledig anoniem) worden nooit namen van klanten of adviseurs genoemd. Deze deur gaat dus nu langzaam open voor "boefjes die boefjes helpen". Het zou mooi zijn als er ook zo'n lijst zou komen van belastinginspecteurs die bewust informatie uit dossiers van belastingplichtigen houden en / of informatie verzwijgen. Ook zouden ambtenaren van ministeries op een soortgelijke lijst geplaatst moeten worden. Een adviseur komt hierdoor nooit meer aan het werk en het is maar de vraag of de verdenking ook klopt.

Verschoningsrecht advocaten en notarissen

Het verschoningsrecht voor advocaten en notarissen moet volgens de Staatssecretaris worden ingeperkt. Fiscaal juristen hebben feitelijk geen verschoningsrecht, advocaten en notarissen (nog) wel. Dit zal dus met name gaan gelden voor advocaten die binnen de fiscale wereld werken, voor reguliere (proces)advocaten zal er niet veel veranderen. Er zal veel weerstand komen vanuit de advocatuur omdat de waarborg van geheimhouder erg belangrijk is voor hun klanten. De vraag is ook wat de Belastingdienst wel en niet mag inzien bij advocaten, hoe houd je dossier bij advocaten (fiscale / overig)  gescheiden?

Bron brief aanpak belastingontduiking

Brief Staatssecretaris van Financien d.d. 17 januari 2017.

Deel deze pagina

Laatste update op 02-05-2017
Artikel gemaakt op 30-01-2017
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Kantoor Algemene info Column over ... Maatregelen belastingontduiking

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap