print sitemap zoeken disclaimer contact

Artiesten, sporters en fiscus

Iedereen moet belasting betalen, artiesten en bands dus ook. Aan de Belastingdienst valt niet te ontkomen, dat geldt ook voor bands en podia. De regelingen voor artiesten zijn eenvoudig, maar als men even verder kijkt, zie je dat je al snel praat over diverse formulieren, regels en berekeningen. Er zijn echter ook mogelijkheden als men iets verder durft te kijken.

In de meeste gevallen wordt door de opdrachtgever reeds belasting ingehouden (en afgedragen) op de gage, het startgeld of de beloning die een artiest krijgt. Als alternatief zie je soms dat de artiest een 'echte' ondernemer is en dat er een koopsom wordt betaald zonder inhouding van belastingen en premies. De regelingen moeten goed worden uitgevoerd en de opdrachtgever ontkomt niet aan het doorworstelen van een behoorlijke papierwinkel, dit ter voorkoming van naheffingen en boetes. Er zijn eigenlijk 2 opties met hun eigen fiscale spelregels:

  1. De artiest is in loondienst.
  2. De artiest is niet in loondienst.

Eigen ervaring

Ik ben als belastingadviseur betrokken geweest bij concerten, maar ook bij enkele dartgala's. Er zijn manieren om zo weinig mogelijk last te hebben van de Belastingdienst. Minder belastingheffing betekent voor de organisatie minder kosten en dus eerder een artiest of band die bereid is om te spelen. Bij buitenlandse artiesten is hun juridische structuur in het buitenland van belang. Veelal vallen buitenlandse artiesten onder de artiestenregeling, het belastingverdrag en uitspraken van het Europese hof kunnen de artiestenregeling opzij zetten.

Kleinere bands

De loonbelasting en premies zijn voor veel bands een probleem. Als de jaaromzet ongeveer € 20.000 bedraagt, hoeft een band geen btw af te dragen en middels een vereniging of stichting (rechtspersoon) kan de heffing van loonbelasting en premies eenvoudiger worden gemaakt.

Formele regels

De belastingheffing verloopt altijd volgens regels en wetten. De gageverklaring die de Belastingdienst verstrekt is onmisbaar en verplicht. De formulieren kunnen worden aangevraagd bij de Belastingdienst. De verklaring is (sedert 2004) vormvrij, u mag dus ook een eigen formulier opstellen mits de vragen hetzelfde zijn als op het formulier van de Belastingdienst.

Deel deze pagina

Laatste update op 04-03-2022
Artikel gemaakt op 18-02-2022
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Kennisbank Advies specialisten Artiest en sporter

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap