print sitemap zoeken disclaimer contact

Box 4 sparen en pensioen

Belastingvrij vermogen opbouwen of sparen in box 4?

Er is veel discussie over het fictieve rendement van 4% dat in box 3 wordt geheven. Zelfs de bedenker van box 3, de heer Willem Vermeend, is niet tevreden over het effect van zijn stelsel (lees hier). Door de lage spaarrente en de stijgende inflatie is het netto rendement op spaargeld nu wellicht 0% of zelfs negatief. Vroeger was box 3 een pretbox, maar de tijden zijn anders.

Mijn voorstel zou zijn om een box 4 te bedenken. In deze box wordt dan het volgende ondergebracht:

  1. pensioen;
  2. leegstaande panden;
  3. spaarrekeningen;
  4. overige zaken.

Over het vermogen in box 4 wordt geen belasting geheven, de rendementsheffing is hierin dus 0%.

1. Pensioenen

Veel mensen weten niet precies hoeveel pensioen ze hebben opgebouwd en wat er maandelijks wordt gestort. Daarnaast brengen pensioenfondsen kosten in rekening waarvan men de omvang niet altijd weet. Vanaf 2013 wordt dit anders, maar voorlopig worden er nog steeds provisies voldaan aan tussenpersonen, deze worden doorberekend aan de klant. Het stelsel kan veel eenvoudiger, laat de werknemer een bankrekening openen, waarop zowel de werknemer als de werkgever belastingvrij bedragen kan storten van zeg 8% van het bruto salaris. Als de werkgever 8% stort, mag de werknemer ook 8% storten. De spaarrekening is vrijgesteld van box 3 heffing. De bankrekening mag worden aangehouden bij een bank of verzekeraar. Bij een faillissement moet dit saldo buiten beschouwing worden gelaten en mogen schuldeisers hierop geen beroep kunnen doen.

2. Leegstaande panden

Bedrijfspanden en kantoren die leegstaan kosten geld: de hypotheekrente loopt door en ook de gemeentelijke lasten en het onderhoud zullen voor rekening van de eigenaar komen. Aan het einde van het jaar moet de eigenaar ook nog box 3 heffing betalen, dit terwijl hij geen inkomsten heeft genoten.

3. Spaarrekening

De spaarrekening levert op dit moment een beperkt rendement op. De spaarrekening kan tot een bepaald bedrag, zeg € 100.000 per belastingplichtige, worden ondergebracht in box 4. Er wordt hierdoor geen belasting geheven.

4. Overige zaken

Ook de overlijdensrisicoverzekering, arbeidsongeschiktheidsverzekering en de levensloopregeling kunnen in box 4 worden ondergebracht.

Deel deze pagina

Laatste update op 25-12-2012
Artikel gemaakt op 31-03-2011
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Kantoor Algemene info Column over ... Box 4 sparen en pensioen

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap