print sitemap zoeken disclaimer contact

Inkomen buitenlandse belastingplicht

Meestal genieten mensen die in het buitenland wonen in Nederland inkomsten uit beleggingen (een vakantiewoning) of inkomsten uit arbeid. Het inkomen uit arbeid is in Nederland belast als de feitelijke arbeid ook in Nederland heeft plaatsgevonden. U moet dus soms een verdeling maken tussen het totaal aantal gewerkte dagen en het aantal dagen dat u niet in Nederland bent geweest voor uw werk. Ziektedagen worden meestal als "Nederlandse dagen" gezien.

Nederland wil echter graag over het gehele loon belasting heffen. Er staat dan ook een fictiebepaling in de wet. Als u voor een Nederlandse werkgever werkt, dan wordt u geacht alle dagen in Nederland te hebben gewerkt. Als Nederland echter een verdrag heeft gesloten tussen uw woonland en Nederland, dan mag u veelal wel weer een knip aanbrengen, dit om dubbele belastingheffing te voorkomen.

Bestuurders die in buitenland wonen

De verdeling tussen buitenlandse en binnenlandse werkdagen geldt niet voor bestuurdersbeloningen. Dit salaris is onder vrijwel alle verdragen belast in het land waar de vennootschap is gevestigd. Soms kunt u wel gebruik maken van de 30% regeling.

Welke inkomsten meenemen voor buitenlandse belastingplicht?

De inkomsten die moeten worden meegenomen als u in het buitenland woont zijn de volgende:

  1. loon uit dienstbetrekking (voor zover in Nederland verricht);
  2. winst uit onderneming in Nederland;
  3. inkomen / resultaat uit overige werkzaamheden in Nederland;
  4. periodieke uitkeringen (ziekte, pensioen, etc.);
  5. inkomsten uit eigen woning.

Dit te verminderen met:

  1. negatieve inkomensvoorzieningen;
  2. negatieve persoonsgebonden aftrek;
  3. negatieve inkomsten eigen woning.

Vragen over buitenlandse belastingplicht 

Heeft u vragen over de buitenlandse belastingplicht en / of wilt u uw aangifte in Nederland laten verzorgen? Bel of mail gerust met één van onze experts.

Deel deze pagina

Laatste update op 30-11-2017
Artikel gemaakt op 29-11-2017
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Landendesk Buitenlandse belastingplicht Inkomen buitenlandse belastingplicht

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap