print sitemap zoeken disclaimer contact

NOW-regeling zorg

Noodmaatregelen corona in de zorg

Op 25 maart zijn een aantal maatregelen bekendgemaakt door Zorgverzekeraars Nederland. Deze regelingen zijn bedoeld voor zorginstellingen die gecontracteerde (ZVW) zorg bieden, zoals ziekenhuizen en thuiszorginstellingen. Ook voor andere zorginstellingen (Wlz) zijn noodmaatregelen aangekondigd. Ook huisartsen, tandartsen en dergelijke kunnen op ondersteuning rekenen.

Op 6 april 2020 ging de site van het UWV open U kunt de NOW-regeling hier aanvragen. Op de algemene pagina treft u een korte toelichting aan. De concern regeling is per 22 april 2020 aangepast.

De noodmaatregel voor ondermeer huisartsen en tandartsen

Zorginstellingen / zorgverleners die gebruik willen maken van deze noodmaatregelen mogen geen aanspraak maken op de NOW-noodmaatregel van de overheid. Instellingen die in financiële problemen dreigen te komen worden ondersteund. Daarnaast worden extra kosten die deze zorginstellingen moeten maken door COVID-19, zoals materialen en schoonmaak, vergoed.

Zorgverzekeraars bieden de helpende hand

Zorgverzekeraars Nederland wil hiermee bereiken dat er zowel op de korte als op de langere termijn de capaciteit (personeel en middelen) in stand blijft.

Voor de periode 1 maart tot 1 juni zullen de zorgverzekeraars instellingen die in financiële problemen (dreigen te) komen ondersteunen. Deze ondersteuning zal waar nodig de vorm krijgen van een liquiditeitsbijdrage of een continuïteitsbijdrage.

Extra kosten zorginstelling worden vergoed

Door de uitbraak van COVID-19 moeten zorginstellingen extra kosten maken omdat bijvoorbeeld extra materialen als mondkapjes, desinfectiegel en brillen gebruikt moeten worden. Ook kan extra schoonmaak noodzakelijk zijn. Voor deze kosten wordt nog een regeling opgezet. Er wordt gewerkt aan uniforme regelingen voor alle zorgverzekeraars en alle soorten zorgaanbieders.

Aan de uitwerking hiervan wordt momenteel gewerkt, de zorgverzekeraars zijn hierover in overleg met de betrokken brancheorganisaties en beroepsgroepen.

De ondersteuning is vormgegeven in overleg met het Ministerie van VWS.  Voor de ondersteuning door de zorgverzekeraars zullen de volgende voorwaarden gelden:

  • Zorgaanbieders die van de ondersteuning gebruik gaan maken zien af van een beroep op de algemene regelingen die het Rijk openstelt (NOW);
  • Zorgaanbieders die van de regeling gebruik maken committeren zich eraan dat zij zoveel mogelijk de reguliere zorg blijven leveren;
  • Zorgaanbieders die gebruik maken van deze regeling streven zowel op de korte als op de langere termijn instandhouding van de capaciteit na (personeel en middelen);
  • Uitgangspunt is dat de combinatie van deze maatregelen met het inlopen van wachtlijsten na de coronacrisis voor de betrokken zorgaanbieders niet leidt tot een financieel voordeel.

Bronnen NOW-regeling zorg

https://www.zn.nl/corona/zorgverzekeringswet

https://www.zn.nl/corona/wet-langdurige-zorg

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-sociale-zaken-en-werkgelegenheid/nieuws/2020/03/31/now-regeling-klaar-loketten-bijna-open

https://assets.zn.nl/p/32768//files/COVID19%20-%20QA%20ZVW%20zorgverleners_versie%2002%2004%202020.pdf

Bron: brief 25 maart Zorgverzekeraars Nederland,kenmerk B-20-5243

Vragen over NOW regeling in de zorg?

Vul uw naam en contactgegevens in en wij nemen contact met u op.


Deel deze pagina

Laatste update op 22-04-2020
Artikel gemaakt op 03-04-2020
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V. en of haar vestingen/ deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Actueel Coronavirus en belastingen NOW-regeling zorg

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap