print sitemap zoeken disclaimer contact

Jongbloed Dakar Team

Jongbloed Dakar Team

Omzetbelasting

BTW vraagstuk ?

Vraag onze fiscaal juristen

Klik hier

Boekenonderzoek inzake BTW?

Vraag vrijblijvende offerte

Klik hier

BTW Scan ?

Vraag vrijblijvende offerte

Klik hier

Aansprakelijkheid fiscale eenheid BTW is EU-proof

De aansprakelijkheid van andere B.V.'s (rechtspersonen) binnen een groep voor de BTW en de Loonheffingen is EU-proof volgens de Hoge Raad. Dit is ook zo als de fiscale eenheid bij het geven van de aansprakelijkheidsstelling / beschikking niet meer bestaat. Deze uitspraak is in lijn met een eerdere uitspraak van het Gerechtshof Amsterdam. Tijdige en juiste advisering bij een mogelijk faillissement is noodzaaklijk, schakel hierbij een advocaat / curator en een fiscaal jurist in.

Procedure aansprakelijkheid fiscale eenheid BTW

In lijn met een uitspraak van het Gerechtshof Amsterdam stelt de Hoge Raad op 17 maart 2017 vast dat de aansprakelijkheid uit artikel 43 lid 1 invorderingswet ook aan de wetgeving van de EU voldoet. De wetgeving is bedoeld om te verzekeren dat de omzetbelasting die door de fiscale eenheid is verschuldigd bij het opleggen van navorderingsaanslagen ook kan worden ingevorderd bij natuurlijke personen en rechtspersonen op wie gezamenlijk de belastingschuld zou moeten rusten. Dit doel is verenigbaar met de BTW-richtlijn binnen de EU. De regeling maakt volgens ons hoogste rechtscollege ook geen invloed op het rechtszekerheidsbeginsel of evenredigheidsbeginsel. Het eenvoudig verbreken van de fiscale eenheid vlak voor faillissement heeft niet altijd zin en schiet vaak zijn doel voorbij. Het gaat om het moment waarop de schuld is ontstaan, als op dat moment de fiscale eenheid bestond is de aansprakelijkheidsstelling akkoord en treft deze doel.

Wanneer stopt aansprakelijkheid fiscale eenheid BTW?

De hoofdelijke aansprakelijkheid voor schulden van de fiscale eenheid voor de omzetbelasting stopt pas als dit schriftelijk is doorgegeven aan de Belastingdienst. U moet dit dus schriftelijk melden aan de Belastingdienst, aldus de rechtbank in november 2023. Vorenstaande melding is dus van essentieel belang omdat anders de aansprakelijkheid voor BTW schulden gewoon doorloopt. Vorenstaande is al eens gememoreerd door de Hoge Raad in 2012.

Noot fiscaal jurist over BTW aansprakelijkheid

Het is verstandig om eens naar uw structuur te kijken. In veel gevallen is het verstandig om de bestaande fiscale eenheid te verbreken en bepaalde rechtspersonen buiten de groep te plaatsen zodat bepaalde bezittingen niet worden meegetrokken binnen een faillissement. Het is dan wel van belang dat er juist wordt geadviseerd omtrent de economische en financiele eenheid binnen de groep, een nieuw bestuur en / of andere opzet is dan vaak van belang.

Bron aansprakelijkheid fiscale eenheid

Hoge Raad 17 maart 2017, ECLI:NL:HR:2017:438.

Gerechtshof Amsterdam 28 mei 2015 (ECLI:GHAMS:2015:4071).

Rechtbank Noord Holland 1 september 2014 (ECLI:RBNHO:2014:8096).

Rechtbank Zeeland West Brabant d.d. 3 november 2022 (ECLI:NL:RBZWB:2022:6417

Hoge Raad 9 november 2012, ECLI:NL:HR:2012:BU7276.

Deel deze pagina

Laatste update op 29-11-2022
Artikel gemaakt op 21-03-2017
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Kennisbank Omzetbelasting Aansprakelijkheid fiscale eenheid BTW

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap