print sitemap zoeken disclaimer contact

Bitcoin forks en belastingen

In dit artikel kijken wij naar het beleid van de Belastingdienst omtrent crypto, forks, NFT, etc. Ook zullen we ingaan op het melden (inkeren) van bitcoins die nog niet bij de Belastingdienst bekend zijn. Dit artikel is geschreven omdat wij inzage hebben gekregen in het beleid van de Belastingdienst aangaande crypto (bij een crypto fork). Wij adviseren op dit moment wekelijks belastingplichtigen met crypto, NFT's en andere digitale waarde-objecten. Dit komt met name doordat er binnenkort nieuwe wetgeving aankomt welke crypto platformen / brokers verplicht om (automatisch) informatie aan de Belastingdienst te verstrekken (DAC 8 wetgeving).

De bitcoin fork

Een bitcoin fork zal mijn vader niks zeggen. Als een blokchain groot is, is het eigenlijk bijna onmogelijk om nog iets aan het protocol aan te passen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een bitcoin. Als een blokchain wordt gesplitst (differentiatie van het protocol) ontstaat iets anders. Het bekendste voorbeeld is de bitcoin cash. Een fork is een (nieuwe) afsplitsing van een bestaande blokchain van een cryptomunt. Er ontstaan dan van dezelfde blockchain twee (of meer) versies met andere regels. Voor de liefhebber, er zijn twee versies: de soft fork en de hard fork, dit laat ik maar even. Wat vindt de Belastingdienst van een fork?

Belastingdienst en cryptovaluta of NFT

De waarde van een NFT en / of crypto behoort thuis in box 3 (artikel 5.3 tweede lid wet IB 2001). Dit is anders als u er druk mee bent, dan zou het ook in box 1 kunnen behoren (werkzaamheid / onderneming). De technische ontwikkeling in deze wereld gaat veel sneller dan de ontwikkeling van de fiscale wetgeving. Na de opkomst van crypto (bekendste is bitcoin) ontstonden er digitale kunstwerken en andere NFT's. Een NFT is een digitaal bezit (via certificaat) en kan exclusief zijn. De waarde is meestal onduidelijk. De fiscale behandeling van een NFT lijkt gelijk aan die van een cryptomunt. Mits de afgesplitste fork waarde heeft, kan deze afzonderlijk worden behandeld. Maar moet je aan een fork dan ook direct een waarde toekennen? Volgens de Belastingdienst wel. In één van de eerste Kamerstukken inzake crypto (uit 2018) staat opgenomen hoe moet worden omgegaan met crypto.

Belastingdienst en bitcoin fork in aangifte inkomstenbelasting

Via een WOB-verzoek (Wet openbaarheid van bestuur) is het beleid van de Belastingdienst bekend geworden omtrent de bitcoin fork. Het bekendste voorbeeld is de bitcoin cash. Als een protocol van een cryptomunt wordt aangepast (om er meerdere van te maken of om technische aanpassingen door te voeren), moeten alle deelnemers (nodes en miners) dit ook accepteren. Het is dus niet eenvoudig. De meeste cryptobezitters hebben een eigen private key, maar beleggen via een app in crypto bij een online handelsplatform. Als ze al een sleutel hebben tot hun cryptobezit, dan wordt deze beheerd door het platform. Als deze dienstverlener (platform) de cryptomunt die is ontstaan uit de splitsing (fork) niet zou ondersteunen, komt er geen waarde toe aan de ontstane crypto. Dit erkent de Belastingdienst in onderstaand intern stuk ook. De basis voor de waardering blijft echter - volgens de Belastingdienst - wel dat er aan een fork waarde moet worden toegekend. De sleutel in de wallet van een cryptomunt geeft met een paar stappen toegang tot cryptomunt A en cryptomunt B.

Melden crypto in aangifte inkomstenbelasting

De kans dat de Belastingdienst crypto op het spoor komt is op dit moment klein. Wat wel zou kunnen is dat mensen met crypto deze omzetten in harde euro's en vervolgens een exclusieve auto of boot kopen. Ook is het denkbaar dat een (vakantie-)woning wordt gekocht. Deze besteding kan de Belastingdienst opmaken uit uw aangifte (via een zogenaamde vermogensvergelijking).

Er is op dit moment nieuwe Europese wetgeving in de maak (DAC 8). Deze wetgeving zal er vanaf 2023 (of iets later) voor zorgen dat er een administratieve en financiële gegevensuitwisseling gaat plaatsvinden vanuit online wallets en exchanges met de Belastingdienst. Of er ook terugwerkende kracht hieraan wordt gegeven is onduidelijk. Ook is niet bekend of exchanges buiten de EU informatie moeten uitwisselen. Wij adviseren cryptobezitters wel om deze nieuwe wetgeving voor te zijn en het cryptobezit bij de Nederlandse Belastingdienst te melden. De inkeerregeling is er feitelijk niet meer, maar als men zelf het bezit heeft gemeld, zal dit wel een strafverminderende omstandigheid opleveren. Door de nieuwe wetgeving wordt het steeds lastiger om bitcoins (crypto), NFT's, forks, stablecoins en tokens verborgen te houden. De kans op torenhoge boetes en strafvervolging neemt hiermee enorm toe.

Noot fiscaal jurist inzake crypto

Steeds meer crypto- en NFT-bezitters melden zich via ons bij de Belastingdienst. Dit komt met name door de aanstaande DAC 8 wetgeving. Neem gerust contact op met één van onderstaande specialisten voor een adviesgesprek. De waarde die moet worden opgegeven is de waarde per 1 januari van het belastingjaar. Een screenshot op 1 januari maakt het erg eenvoudig, vaak is terugzoeken erg lastig. In Nederland gevestigde cryptobrokers zijn bij de Nederlandse bank geregistreerd en deze brokers zullen dus als eerste informatie met de Belastingdient gaan uitwisselen.

Bron crypto NFT en fork

Kamerstuk 31 mei 2018 nummer 34775 AA

WOB-verzoek fiscaal beleid bitcoin fork 18 februari 2022

DJ

Deel deze pagina

Laatste update op 10-03-2022
Artikel gemaakt op 08-03-2022
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Kennisbank Bitcoin en crypto Bitcoin forks Belastingdienst

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap