Volg ons op:

Fiscale tips

Twitter Updates

WVA-onderzoek niet extrapoleren

Bij belastingplichtige wordt een boekenonderzoek ingesteld in het kader van geclaimde afdrachtverminderingen voor onderwijs, de zogenaamde WVA. Er worden fouten aangetroffen en vervolgens naheffingsaanslagen met vergrijpboeten opgelegd. Het boekenonderzoek heeft betrekking op het jaar 2012 en extrapoleren naar andere jaren is dan niet zomaar mogelijk. De overige aanslagen verdwijnen in de prullenbak, aldus de Rechtbank Den Haag op 19 april 2016 . Deze uitspraak wordt door het Gerechtshof Den Haag op 23 november 2016 bevestigd (ECLI NL GHDHA 2016 3835).

WVA-procedure over boekenonderzoek

Er wordt bij een beveiligingsbedrijf een boekenonderzoek ingesteld over de periode 2009, 2010, 2011, 2012 en 2013. Bij het boekenonderzoek wordt het jaar 2012 onderzocht (het refertejaar) en in dit jaar worden diverse fouten geconstateerd. De belangrijkste zijn:

De uitkomsten van het onderzoek over 2012 worden vervolgens door de Blastingdienst geëxtrapoleerd over de jaren 2009, 2010, 2011 en 2013. Feitelijk is dus sprake van een steekproef waarbij de resultaten worden omgeslagen naar oudere jaren. Dit kan soms een mogelijkheid zijn om aanslagen op te leggen.

Het beveiligingsbedrijf stelt het volgende:

  1. De Blastingdienst heeft de verstrekte informatie niet volledig en juist beoordeeld.
  2. Extrapolatie naar andere jaren is niet juist en niet mogelijk.
  3. De boete is flauwekul omdat belastingplichtige geen verwijt kan worden gemaakt.

De rechter is het deels met belastingplichtige eens. De naheffingsaanslag over 2012 is terecht en de boete ook. Het extrapoleren naar andere jaren is echter niet toegestaan, hierbij heeft de Rechtbank de volgende overwegingen:

  1. De Rechtbank oordeelt dat een extrapolatie mogelijk is als op grond van empirisch bewijs aannemelijk is dat die jaren een constant beeld vertonen of op voorhand vaststaat dat de data in die jaren in dezelfde mate juist of onjuist zijn als die van het onderzochte jaar (rechtsoverweging 8).
  2. Het is niet duidelijk dat er met belastingplichtige een afspraak is gemaakt over het extrapoleren van de resultaten uit 2012 over andere jaren.
  3. De informatie over de andere jaren was beschikbaar, maar is niet gecontroleerd.
  4. Er had (door ad 2) een regulier en empirisch onderzoek kunnen plaatsvinden.

Bron WVA en boekenonderzoek

Rechtbank Den Haag d.d. 19 april 2016 (ECLI NL RBDHA 2016 4534).

Gerechtshof Den Haag d.d. 23 november 2016 (ECLI:NL:GHDHA:2016:3835).


Meer weten van wva onderzoek niet extrapolerenAuteur(s) van wva onderzoek niet extrapoleren


mr. D.J.B. Jongbloed Dennis).
Fiscaal Jurist, DGA

088 027 00 00
d.jongbloed@jongbloed.tv


Jongbloed Fiscaal Juristen N.V.
Marthalaan 5
7511 AZ Enschede
, Overijssel

mr. J.A.P.N. Antonis (Rob).
Fiscaal Jurist ,

0880270000
r.antonis@jongbloed.tv
Jongbloed Fiscaal Juristen N.V.
Marthalaan 5
7511 AZ Enschede
, Overijssel

Artikel datum : 17-05-2016 | Artikel laatst gewijzigd : 23-12-2016

© 2019 Jongbloed Fiscaal Juristen