print sitemap zoeken disclaimer contact

Eindejaarstips 2023 voor bv (rechtspersonen)

 1. Willekeurig afschrijven: een speciale regeling voor 2023. U mag investeringen gedaan in 2023 willekeurig afschrijven. Dit is niet helemaal willekeurig, de maximale afschrijving is 50% van de aanschaffingskosten. Deze regeling geldt enkel voor in 2023 gedane investeringen. Het deel dat niet willekeurig wordt afgeschreven mag u daarna normaal afschrijven. Deze regeling geldt niet voor dieren, gebouwen, immateriele vaste activa en vervoermiddelen (tenzij vervoermiddelen zonder uitstoot)
 2. Vordering op de BV: los deze af na 1 januari 2024 anders valt deze aflossing in box 3. Dit ligt iets gecompliceerder als u binnen 3 maanden gaat schuiven met geld, vraag hiervoor uw accountant (of beter uw fiscalist).
 3. WBSO : regeling voor loonkosten bij innovatieve activiteiten. Hierdoor is er minder loonbelasting verschuldigd. De aanvraag voor 2024 moet voor 20 december 2023 worden ingediend. 
 4. Herinvesteringsreserve: als u in 2020 een bedrijfsmiddel heeft verkocht en hierop boekwinst behaald dat is ondergebracht in een herinvesteringsreserve dan moet u het herinvesteringsvoornemen elk jaar vastleggen en tevens moet u voor 1 januari 2024 herinvesteren. Lukt dit door bijzondere omstandigheden niet stuur dan een verzoek aan de belastingdienst.
 5. Investeringsaftrek (KIA regeling) naast het feit dat een ondernemer of BV mag afschrijven over bedrijfsmiddelen is er ook – voor de meeste bedrijfsmiddelen – ook een speciale regeling de investeringsaftrek (of KIA). Als u in een jaar meer dan € 353.000 zou investeren is het beter de investering door te schuiven naar 2024. Kijk ook goed naar het moment waarop u een bedrijfsmiddel verkoopt, anders moet u wellicht KIA terugbetalen. De investeringsaftrek bouwt namelijk in 5 jaar af.
 6. Energie investeringsaftrek: deze zou eindigen per 1 januari 2024 maar loopt nog wel even door (tot eind 2028). Het percentage wordt in 2024 wel lager, daalt van 45,5% tot 40%. Investeren in 2023 is dus veelal voordeliger. Meldt ook binnen 3 maanden na het aangaan van de verplichting bij RVO.nl dat u dergelijke investeringen heeft gedaan. Anders mag u de EIA niet toepassen.
 7. Ondernemers mogen gebouwen niet verder afschrijven dan tot de zogeheten bodemwaarde. Voor gebouwen die een IB-ondernemer als belegging (verhuur aan derde) heeft gekocht is de bodemwaarde gelijk aan de WOZ-waarde. Voor een gebouw in eigen gebruik van een IB-onderneming bedraagt de bodemwaarde 50% van de WOZ-waarde. Per 2024 wordt dit anders, de bodemwaarde voor alle gebouwen wordt dan gesteld op de WOZ-waarde. Waardeer het gebouw dus in 2023 zo laag mogelijk, vanaf 2024 is afschrijven erg lastig en eigenlijk meestal niet meer mogelijk. Overweeg ook een onderhoudsvoorziening
 8. Giften: bv's kunnen profiteren van de giftenaftrek. De aftrek in de bv bedraagt maximaal 50% van de belastbare winst. Maximum is € 100.000 per jaar. Voor giften aan culturele instellingen geldt een extra gunstige regeling, deze mogen met 50% worden verhoogd (maximum € 2.500).
 9. Verbreken fiscale eenheid: soms is het voordelig om de fiscale eenheid voor de VPB te verbreken i.v.m. het opstaptarief. Tot € 200.000 wordt de winst belast met een tarief van 19%, over het meerdere moet u 25,8% vennootschapsbelasting betalen. Deze tarieven zijn in 2023 en 2024 gelijk. Het verbreken van een fiscale eenheid kan dus soms een behoorlijk voordeel opleveren (in 2023:  6,8% van € 200.000 = € 13.600). Laat u wel adviseren!
 10. Aangaan fiscale eenheid voor 1 maand: soms kan het voordelig zijn om voor 1 of 2 maanden een bv te voegen in de fiscale eenheid, dit om winsten binnen concern beter te verdelen.
 11. Laat winsten zoveel mogelijk in lage tarief voor de VPB vallen in 2023.
 12. Deponeer tijdig uw jaarrekening: Uw jarrekening 2022 moet voor 31 december 2023 wordt gepubliceerd. Als de aandeelhouders ook bestuurder zijn moet de jaarrekening 2022 voor 8 november 2023 gepubliceerd worden.

Deel deze pagina

Laatste update op 07-11-2023
Artikel gemaakt op 06-11-2023
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Actueel Eindejaarstips Eindejaarstips 2023 Eindejaarstips 2023 BV

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap