print sitemap zoeken disclaimer contact

Spanje

In Spanje wonen is natuurlijk een feest. In Spanje kent men twee vormen van fiscale tegemoetkoming voor huizenbezitters. De eerste vorm lijkt op de situatie in Nederland, aftrek van belasting over rente en aflossing. Wonen in Spanje was goedkoop, maar wordt steeds duurder. U moet er ook rekening mee houden dat de rente veelal iets hoger is en dat er meer moet worden afgelost op de hypotheek. Voordeel hierbij is wel dat gedurende de eerste twee jaar 25% van de hypotheeklast (aflossing en rente) in mindering mag worden gebracht op de verschuldigde belasting. Vanaf het derde jaar mag 15 - 20% van de hypotheeklast worden afgetrokken. Het maximale aftrekbare bedrag is voor de eerste twee jaar ongeveer € 2.250 en de jaren daarna ongeveer € 1.600. De aftrek geldt alleen voor de eerste woning.

De tweede fiscale tegemoetkoming is voor de nieuwkomers op de huizenmarkt. Zij kunnen een spaarrekening openen, bestemd voor de aankoop van een huis. Het bedrag dat daarop wordt gestort is aftrekbaar voor de belasting. Een soort omgekeerde hypotheekaftrek dus. De spaarder moet wel kunnen aantonen dat hij binnen vier jaar het geld besteedt voor het kopen van een huis. De laatste tijd heeft de Spaanse regering verschillende maatregelen afgekondigd om de aankoop van een eerste huis te vergemakkelijken.

De prijzen zijn de laatste jaren enorm gestegen omdat veel Spanjaarden hun geld in tweede huizen stoppen. De huursector is in ontwikkeling, de eerstkomende jaren zullen er nieuwe fiscaalgunstige regels komen om verhuur te stimuleren. De laatste jaren daalt de waarde van het onroerend goed, dit kon ook niet uitblijven.

Nieuwe woning

Een huis kunt u kopen van een projectontwikkelaar. Op nieuwe woningen moet u btw (IVA) betalen, evenzo als in Nederland. Deze IVA bedraagt 7% over de eigendom en 16% bij het kopen van een stuk grond, een garage of zwembad (als u deze separaat van de woning koopt). In Nederland bent u over een nieuwbouwwoning 21% btw verschuldigd, dit scheelt dus direct 14% op de aankoop van een nieuwe woning.

Bestaande woning

Als u een huis van een privépersoon koopt, betaalt u overdrachtsbelasting (Impuesto de Transmisiones). De overdrachtsbelasting bedraagt 7%, gelijk aan het Nederlandse tarief. Deze belasting bent u verschuldigd over de waarde die in de akte of de eigendomsakte (escritura pûblica) staat. Naast de genoemde belasting moet u ook nog notariskosten en registratiekosten betalen (ongeveer 2%). In normale gevallen betaalt de koper de belasting en de kosten. Sommige provincies kennen een ander percentage voor de overdrachtsbelasting.

Belasting aan gemeente voor bouwen

Ook de gemeente pikt in Spanje een graantje mee. U zult gemeentebelasting moeten betalen bij het bouwen, verbeteren of uitbreiden van een huis en zelfs als u constructiewerk in de tuin laat verrichten. Deze belasting is 2% over de echte kosten van het werk, maar kan per gemeente verschillen. Daarnaast moet u btw betalen over de bouw, de bedraagt veelal 7%.

Verkoopwinst

Maakt u winst op de verkoop van een stuk grond, dan moet u aan de gemeente belasting betalen, de zogenaamde "Plus ValÍa". Voor de waarde gaat men uit van de fiscale waarde op het moment van verkoop, de zogenaamde "valor catastral" van het perceel. De percentages zijn afhankelijk van de periode dat u de grond (of het huis) in uw bezit heeft gehad en daarnaast verschillen deze per gemeente. Dergelijke belastingen kennen wij in Nederland niet, de winst op verkoop van woningen is in Nederland vrijgesteld van belastingen. De belasting wordt door de verkoper betaald, maar u kunt overeenkomen dat de koper deze moet betalen.

Onroerendezaakbelasting 

De Spaanse onroerendezaakbelasting (Impuesto de Bienes Inmuebles) is gebaseerd op de fiscale waarde die de provincie heeft bepaald. Deze waarde wordt elke 10 jaar aangepast. Deze belasting is 0,4% op grond (landbouwgrond minder). De gemeenten mogen - evenzo als in Nederland - de percentages verhogen.

Successie

Als u eigendommen in Spanje heeft, moet u bij uw overlijden in Spanje belasting betalen en wellicht ook in Nederland. Evenzo als in Nederland zijn er voor bepaalde familieleden vrijstellingen en reducties. De regels zijn lastig en wijzigen snel. Dit komt doordat ieder belastingdistrict haar eigen vrijstellingen en tarieven mag vaststellen. Als u hierover vragen heeft, belt u mij dan gerust. Het loont zich om in Spanje een testament te laten opstellen, regel dit !!!

Deel deze pagina

Laatste update op 26-01-2022
Artikel gemaakt op 25-10-2004
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Landendesk Landeninformatie Spanje Belasting in Spanje

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap