print sitemap zoeken disclaimer contact

Vordering op kinderen na bedrijfsoverdracht

Sinds 2010 zijn de mogelijkheden voor een fiscaalgunstige bedrijfsoverdracht verruimd. Dat zal u niet zijn ontgaan. Bedrijfsvermogen tot ruim € 1 miljoen kan belastingvrij worden overgedragen en van het meerdere is 83% vrijgesteld.

Materiële onderneming

Probleem is dat de vrijstelling alleen toepassing vindt indien er sprake is van een zogenaamde objectieve onderneming. Dat wil zeggen, er moet binnen de onderneming echt een bedrijf gerund worden. Er mag geen sprake zijn van beleggen, zoals de verhuur van een pand. De vrijstelling is ook van toepassing als er sprake is van een direct of indirect aanmerkelijk belang (meer dan 5%) in een vennootschap met een objectieve onderneming.

In de praktijk zie je vaak dat vader de onderneming, via zijn holding, al aan zoon of dochter heeft overgedragen, waarbij vader een vordering krijgt op zijn zoon omdat die de koopsom niet in één keer kan betalen. Gevolg is dat vader met een holding zit die geen onderneming meer drijft, maar die nog wel een aanzienlijke waarde vertegenwoordigt. Bij overlijden is hierover erfbelasting verschuldigd, terwijl die belasting niet verschuldigd zou zijn als dezelfde waarde was overgedragen in de vorm van een objectieve onderneming.

Bovenstaande is op te lossen door de holding van vader weer deel te laten nemen in de actieve B.V. van zoon of dochter. Dit is te bereiken door de vordering die vader heeft, om te zetten in aandelen in de werkmaatschappij van zoon / dochter. Het is immers voldoende om een actieve deelneming te hebben. Als deze situatie vijf jaar in stand blijft, kan vader de aandelen van zijn holding belastingvrij overdragen aan zoon / dochter.

Conclusie

Er zijn veel meer situaties te bedenken waarbij door een tijdelijke herstructurering aanzienlijke erf- en / of schenkbelastingbesparingen zijn te realiseren. Heeft u een vennootschap met vermogen maar zonder onderneming? Overleg dan eens met uw adviseur of er voor u mogelijkheden zijn. Bij ons kunt u hierover contact opnemen met Arjan Hof RB.

Deel deze pagina

Laatste update op 27-01-2017
Artikel gemaakt op 24-06-2010
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Actueel Bedrijfsopvolging Vordering op kinderen na bedrijfsoverdracht

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap