print sitemap zoeken disclaimer contact

Onjuiste processen verbaal FIOD

Bij het lezen van vaak grote pakken papier valt soms op dat de verdachte stelt dat er tijdens het verhoor veel meer is gezegd. Soms geven de geluidsopnames meer duidelijkheid. En soms blijkt de stelling van de verdachte ook te kloppen. En dan?

Als een belastingplichtige bewust iets onjuist of fout op papier zet, kan sprake zijn van valsheid in geschrifte. Wat nu als de FIOD of belastingambtenaar bewust een proces verbaal opstelt en hierin belangrijke zaken (voor belastingplichtige / verdachte) weglaat. In dit artikel een aantal overwegingen en opties.

Valse processen verbaal of verslagen van de FIOD

Liegen mag niet, wat je zegt moet waar zijn, en zo zijn er nog meer uitspraken of gezegden. Maar je hoeft ook niet alles te zeggen ! In de praktijk komt het voor dat een opsporingsambtenaar of medewerker van de FIOD of de Belastingdienst processen verbaal opstelt die een onjuiste of eenzijdige weergave van de feiten en / of het gesprek (verhoor) geven. Dit kan bewust of onbewust gebeuren. Gezien de conflicterende belangen kan het zijn dat een opsporingsambtenaar een verhoor anders heeft beleefd en / of feiten anders heeft gewogen. In een procesdossier moeten echter alle belastende en ontlastende zaken worden opgenomen. Als er eenzijdig notities worden, gemaakt kan de rechter (de lezer) een onjuist of onvolledig beeld van de feiten krijgen.

Wat te doen bij onjuiste FIOD-verslagen?

Als er regelmatig onjuiste of onvolledige verslagen worden opgesteld, is het verstandig de geluidsopnamen op te vragen en deze naast de processen verbaal / verslagen te leggen. Dit moet in een brief aan de opsporingsambtenaar worden medegedeeld en tijdens een procedure aan de orde worden gesteld, dit kan niet ruim genoeg worden uitgemeten. Als dit systematisch en / of structureel is gebeurd, kan worden getwijfeld aan de zorgvuldigheid van het onderzoek en / of in het ergste geval is sprake van valsheid in geschrifte. Rechters vinden dit zeer bezwaarlijk temeer als dit ook bij het Openbaar Ministerie bekend is of bekend had moeten of kunnen zijn. Als rechters worden misleid door onjuiste verslagen, kan dit een redelijke rechtsgang belemmeren. In het gunstige geval wordt het bewijs dan uitgesloten of (en dat komt zelden voor) tot niet ontvankelijkheid van het OM. Er zijn ook wel gevallen bekend dat de verdachte aangifte doet tegen de opsporingsambtenaar.

Noot fiscaal jurist over onjuiste processen verbaal

Er is vaak veel leesvoer. De juistheid vaststellen kan enkel middels een goed overleg met de verdachte of getuige en middels geluidsopnamen. Een veelal stevige klus. Edoch, in een procedure kan het wel bijdragen en moet dit onderdeel uitgebreid en goed worden onderzocht.

Advisering bij FIOD onderzoeken?

Vul uw naam en contactgegevens in en wij nemen contact met u op.


Deel deze pagina

Laatste update op 02-05-2018
Artikel gemaakt op 01-05-2018
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V. en of haar vestingen/ deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Kennisbank Formeel belastingrecht FIOD onderzoek Artikelen FIOD onderzoek Onjuiste processen verbaal FIOD

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap