print sitemap zoeken disclaimer contact

Jongbloed Dakar Team

Jongbloed Dakar Team

Inkeerregeling

België heft bankgeheim op

'Nederlanders halen massaal geld weg uit België'

Ons kantoor wordt de laatste tijd steeds vaker gevraagd behulpzaam te zijn bij het gebruikmaken van de inkeerregeling, zolang het nog kan. Onderstaande berichtgeving zal daar zeker aan bijdragen.

Bankgeheim

De Belgische krant Het Belang van Limburg heeft dat zaterdag gemeld op basis van anonieme bronnen. Volgens bestuurder Jan Maurrissen van het Belgische accountantskantoor Havermaet-Groenweghe halen de Nederlanders hun rekeningen in België weg omdat het bankgeheim in dat land wordt opgeheven. Daarnaast is er recentelijk een verdrag met Nederland gesloten, hierin wordt de gegevensuitwisseling geregeld.

Inkeerregeling

Ook de inkeerregeling van de Nederlandse fiscus speelt volgens hem een rol. Die biedt Nederlandse belastingplichtigen de mogelijkheid hun verzwegen spaartegoeden in het buitenland te melden zonder dat ze een boete hoeven te betalen. Vanaf 2010 bent u wel een boete verschuldigd.

€ 7 miljard

Hoeveel geld Nederlanders de afgelopen maanden uit België hebben weggehaald, is niet exact bekend, maar het zou gaan om forse bedragen. Naar schatting staat er voor zo'n € 7 miljard aan zwart geld van Nederlanders in het buitenland, vooral in België, Luxemburg en Zwitserland.

Tip

Bespreek, nadat uw gebruik heeft gemaakt van de inkeerregeling, de samenstelling van uw vermogen, uw testament en uw huwelijks vermogensregime met een deskundige. Het is zaak te kijken of tegenover de nadelige gevolgen van de belastingheffing bij inkeer, ook een belastingbesparing kan worden gerealiseerd, bijvoorbeeld bij vermogensovergang naar uw kinderen.

Verdrag tussen België en Nederland

Het belastingverdrag met België is aangepast. Op 23 juni tekenden de bevoegde staatssecretarissen van België en Nederland een protocol over het uitwisselen van informatie in belastingkwesties.

België heft het bankgeheim op en zal vanaf 1 januari 2010 automatisch informatie aan Nederland verstrekken.Op verzoek wordt zelfs met terugwerkende kracht tot 1 januari 2008 informatie verstrekt. De Staten Generaal moet er nog wel een "klap" opgeven, maar dit is een formaliteit.

Toelichting

De terugwerkende kracht kan voor veel zenuwachtige Nederlandse burgers zorgen, immers in 2010 wordt hun informatie spontaan verstrekt en dit kan dan aanleiding zijn om ook maar eens terug te kijken.

Bron: Bericht Ministerie van Buitenlandse Zaken - 2009/116.

Protocol België - Nederland juli 2009.

Meer weten van belgie heft bankgeheim op

Deel deze pagina

Laatste update op 06-01-2013
Artikel gemaakt op 04-08-2009
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Landendesk Inkeerregeling Belgie heft bankgeheim op

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap