print sitemap zoeken disclaimer contact

Van octrooibox naar innovatiebox

Tip: met de verruiming van de mogelijkheden om gebruik te maken van de innovatiebox, is deze faciliteit wellicht ook voor u interessant. Het tarief van de vennootschapsbelasting voor deze box is in 2010 van 10% verlaagd naar 5%, tarief bedraagt op dit moment 9% (2023 en 2024)

Innovatiebox in 2023 en 2024

Winsten behaald met activiteiten binnen de innovatiebox worden belast tegen een tarief in de vennootschapsbelasting van slechts 9% (cijfers 2023 en 2024). Dit tarief is ruim 16% lager dan het gebruikelijke tarief voor de Vennootschapsbelasting. Wellicht is deze stimuleringsmaatregel voor uw bedrijf ook interessant! Stuur ons gerust een e-mail voor offerte of bespreking.

Besluit innovatiebox 2014

Het besluit over de innovatiebox (art. 12b Wet Vennootschapsbelasting 1969) geeft een uitgebreide uitleg over:

  • uitvoering;
  • elementen van de innovatiebox;
  • toegangscriteria innovatiebox.

Het besluit d.d. 1 september 2014 kunt u hier raadplegen.

Wijziging innovatiebox 2013

Per 1 januari 2013 is de innovatiebox aangepast. Innovatieve ondernemers mogen vanaf 2013 25% van de winst binnen het bedrijf (rechtspersoon zoals B.V. en N.V.) aanmerken als voordeel voor de innovatiebox, dit met een maximum van €  25.000. Dit deel van de winst wordt dan niet belast tegen een tarief van 20% of 25%, maar slechts tegen een tarief van 5%. Het is wel van belang dat het Agentschap.nl de producten of diensten aanmerkt als innovatief. De extra eis dat minstens 30% van de winst / inkomen moet worden behaald met het vernieuwende product (door een octrooi) komt te vervallen, dit is voor de praktijk erg prettig. Er wordt voor een termijn 36 maanden (dus 3 jaar) duidelijkheid gegeven. De innovatiebox geldt voor winsten die samenhangen met een octrooi of patent en niet voor inkomsten uit een logo, merk of iets wat hierop lijkt.

Wijzigingen in de octrooibox

     Innovatiebox vanaf 2010      2008 - 2009     2007 
Ondernemers (inbreng in B.V. mogelijk     VPB      VPB    VPB
Octrooibox voor  

Immateriële vaste activa
en software

    Immateriële vaste activa
van na 31.12.2007 en software
 

Immateriële vaste activa

Ruimte: voortbrenginskosten x factor   onbeperkt      4    4
Voorwaarde activum   octrooi is verleend of S&O-verklaring     Octrooi is verleend of S&O-verklaring   Octrooi is verleend
Maximum   onbeperkt     € 400.000 en octrooi volledig.   viermaal innovatie of octrooi
Tarief    5%      10%    10%
Verlies aftrekbaar   tegen hoge tabel tarief       tegen 10%    tegen 10%
Uitbesteden werk mag tot    50% S&O      50% S&O    
Regie in NL    50% of meer          

Meer weten van van octrooibox naar innovatiebox

Deel deze pagina

Laatste update op 02-01-2024
Artikel gemaakt op 23-06-2010
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Fiscale tips Bedrijven Innovatiebox Van octrooibox naar innovatiebox

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap