print sitemap zoeken disclaimer contact

Advies auto van de zaak?

Vraag onze fiscaal juristen

Klik hier

Discussie over bijtelling?

Vraag vrijblijvende offerte

Klik hier

Bezwaarprocedure inzake auto van de zaak?

Vraag vrijblijvende offerte

Klik hier

Meerdere auto's van de zaak?

Vraag vrijblijvend advies

Klik hier

Bezwaar maken tegen 25% bijtelling mogelijk?

Sinds 2017 is het bijtellingspercentage voor nieuwe auto's 22%. Als u dezelfde auto vóór 1 januari 2017 zou hebben gekocht, moet u echter 25% bijtellen. Is hier sprake van een verboden discrimatie of is het zoals het is?

Bijtelling auto van de zaak vanaf 2017

Sinds 1 januari 2017 bedraagt het bijtellingspercentage 4% voor elektrische auto's en voor alle andere auto's is dit percentage 22%. Deze percentages gelden enkel voor nieuwe auto's die dus vanaf 2017 zijn gekocht. Voor auto's die dus in 2014, 2015, 2016 of eerder op kenteken zijn gezet geldt nog de oude regel (van 25%). Dit blijft ook zo gedurende een periode van 5 jaar (60 maanden).

Is de nieuwe regeling voor de auto van de zaak wettelijk toegestaan?

De vraag die ik me stel is: "mag dit zomaar en is de regeling discriminerend?" Voor werknemer X met een Audi A4 uit 2016 is de bijtelling 25% en voor de andere werknemer met een Audi A4 uit 2017 is de bijtelling 22%. Volgens de overheid heeft u bewust gekozen voor een milieubelastende auto met een bijtelling van 25%. Vaak is dit niet zo omdat u niet bewust deze keuze maakt. Er zal een redelijke stroom van bezwaarschriften op gang komen en sommige collega-kantoren zijn al nieuwsbrieven aan het sturen. Het wachten is op de eerste stichting die massaal bezwaar gaat maken voor een paar tientjes en een deel van het voordeel wil ontvangen. De eerste uitspraken van rechters kunnen we verwachten in 2018 of 2019, dit duurt dus nog even.

Wat kan een werknemer doen tegen de bijtelling?

Bezwaar maken tegen de aanslag inkomstenbelasting 2017, dit kan op zijn vroegst nadat de aangifte inkomstenbelasting 2017 is ingediend en de aanslag is opgelegd.

Wat kan een werkgever doen tegen de bijtelling?

Een werkgever kan ook bezwaar aantekenen. Hierdoor is het premie loon (voor werknemersverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekeringen) lager en dus heeft de werkgever een belang. Het belang is beperkt en zal ongeveer € 150 per werknemer bedragen (afhankelijk van het loon en de bijtelling natuurlijk). De werkgever moet dan maandelijks bezwaar aantekenen tegen de afdracht loonheffingen, dit als eerste over januari 2017. Dit is relatief veel werk voor een klein belang, maar dit is een afweging.

Maakt u een kans ?

Wij gaan dit de komende maanden aan een nader onderzoek onderwerpen. Het is niet bij voorbaat kansloos maar wel een lastige zaak. De wetgever mag immers de wet aanpassen en soms heeft dit voordelen en soms nadelen. Het probleem is dat een beroepsprocedure kosten met zich meebrengt, een goede inschatting vooraf is dus essentieel. Als veel belastingplichtigen bezwaar aantekenen, dan kan de Staatssecretaris dit als een massaal bezwaarmoment zien en dan kunt u meeliften met anderen die bezwaar maken, dit is een stuk voordeliger.

Discrminiatie door wijziging fiscale wetgeving

Beide personen rijden een vrijwel gelijke auto, enkel het bouwjaar verschilt. Feitelijk is dus sprake van gelijke gevallen (met uitzonding van het bouwjaar) in de zin van artikel 26 BUPO en artikel 14 EVRM. De rechter zal vervolgens kijken of er een rechtvaardiging is om gelijke gevallen ongelijk te behandelen. Dit is alleen zo als er een objectieve en redelijke rechtvaardiging voor is. Soms mag de wetgever een onderscheid maken. De wetgever heeft hierin een ruime beoordelingsvrijheid. De verlaging van de overdrachtsbelasting (van 6% naar 2%) was ook een vergelijkbare situatie. Hierin is bepaald dat geen sprake is van een verboden discriminatie. Daarnaast mogen rechters de wet in formele zin niet zomaar toetsen aan algemene rechtsbeginselen.

En nu?

Wij puzzelen nog even en u hoort van ons. Wij zullen hiertoe dit artikel verder aanvullen met voorbeeld bezwaarschriften en een inhoudelijke notitie.

Fiscaaladvies nodig inzake bezwaar tegen 25% bijtelling?

Vul uw naam en contactgegevens in en wij nemen contact met u op.


Deel deze pagina

Laatste update op 09-06-2017
Artikel gemaakt op 28-02-2017
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V. en of haar vestingen/ deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Fiscale tips Auto van de zaak Bezwaar maken tegen 25% bijtelling

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap