print sitemap zoeken disclaimer contact

Inkeerregeling Duitsland

Wie in zijn jeugd wel eens naar de Duitse televisie keek, zag regelmatig reclame voorbij komen van wasmiddelen. Er was een Duits merk dat een giga wit laken met een helikopter omhoog trok om maar aan te geven hoe schoon het was. In Nederland komen deze reclames ook wel eens nagesynchroniseerd terug. Voor mij stelde zich nu ook de vraag – ja, beroepsdeformatie – of de Duitsers dan ook fiscaal kampioen witwassen zijn?

Inkeerregeling in Nederland

In Nederland wordt u met enige regelmaat gevraagd om uw paspoort of rijbewijs te laten zien ter identificatie. Meestal wil men dan ook graag een kopie voor het dossier. Met een kopie van uw paspoort kan uw identiteit misbruikt worden. Advies is dan ook om het burgerservicenummer onleesbaar te maken en er op te schrijven waarvoor de kopie gemaakt wordt. Dit alles heeft meestal te maken met de Wwft, voluit “wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme”.  U bent trouwens meestal niet verplicht om een kopie af te geven. Maar als u deze discussie begint, bestaat de kans dat u de gevraagde dienst niet kunt afnemen.

In Nederland werkt de Wwft al enige tijd. Onderdeel is een meldingsplicht bij ongebruikelijke transacties. Dat gaat niet altijd op zoals het recente schandaal bij de ING ons leert. Maar Nederland is actief. De meldingen gaan naar een Finance Intelligence Unit. Deze unit is verbonden met een wereldwijd netwerk van 156 van deze units. In Nederland werken volgens het jaarverslag 63 mensen bij de unit met een budget van iets meer dan € 5 miljoen. In Nederland zijn in 2017 361.000 (2016: 417.000) verdachte transacties gemeld, waarvan overigens 342 door belastingadviseurs. Let op: in de wet staat nadrukkelijk dat, als de belastingadviseur meldt, hij dat niet aan zijn klant mag vertellen.

Inkeerregeling in Duitsland

In Duitsland is de regelgeving vergelijkbaar. Er moet dus gemeld worden. Maar Duitsland werd recentelijk opgeschrikt door een bericht. Criminele bendes hadden in Berlijn met 2 ton cash panden gekocht. De medewerkster bij de woningbouwcorporatie had verzuimd dit als ongebruikelijke transactie te melden. Uiteraard duiken de journalisten hier bovenop. Voor heel Berlijn blijken maar 2 ambtenaren voor dit soort meldingen aanwezig te zijn. In heel Duitsland zijn er ca. 300 ambtenaren mee bezig. De minister heeft beloofd dat er meer dan 400 bij zouden komen, maar dit schiet niet hard op. Men heeft de unit recent qua organisatie onder de douane geplaatst en daar is de pensioenleeftijd 2 jaar later. Dat hielp niet. In Duitsland zijn in 2016 40.690 verdachte transacties gemeld. In Nederland in datzelfde jaar dus 417.000. In Duitsland waren er in 2016 maar 3 meldingen afkomstig van een Steuerberater.

Wat hier een belangrijke rol speelt is uiteraard dat in Nederland bij de verkoop van panden betalingen via de notaris gaan. Dat is in Duitsland anders.

Witwassen in Nederland en Duitsland

De Anti-Money-Laundering (AML)-Index van het Institute on Governance uit Basel onderzocht de kwetsbaarheid van landen voor witwassen en voor het financieren van terrorisme. In deze index ligt Duitsland op plek 121 van de 146 onderzochte landen, 25 [laatsen van Finland, dat wereldwijd als het minst prettige land voor witwassen wordt aangemerkt. Zelfs Malta doet het beter.

Nederland heeft internationaal de reputatie dat wij een mooi land zijn om je internationale belastingstructuur mee te plannen. Dat hoeft nog niet meteen hetzelfde te zijn als een echt mooi land om je geldstromen mee van kleur te laten verschieten. Met uitzondering uiteraard van het (toegegeven grote) ING-incident. We staan alleen echt wel iets lager dan Duitsland. Op plek 110.

Koploper op plek 1 is trouwens Iran.

Inkeren met zwartgeld?

Als u inkomen of vermogen voor de Belastingdienst heeft verzwegen, dan kunt u dit via de inkeerregeling alsnog opgeven. De regeling is thans deels afgeschaft. De boetes zijn redelijk aangepast, een overzicht:

  • Tot 1 juli 2014: geen boete;
  • 2 juli 2014 - 1 juli 2015: maximaal 30% boete;
  • 2 juli 2015 - 1 juli 2016: maximaal 60% boete;
  • vanaf 2 juli 2016: maximaal 120% boete (box 3) en 60% (box 1).

Vragen over inkeerregeling

De Belastingdienst krijgt steeds meer informatie, zelfs automatisch. We lezen dit vrijwel wekelijks in de krant. Heeft u vragen of opmerkingen over het inkeren, dan kunt u altijd contact met ons opnemen.  

Deel deze pagina

Laatste update op 23-08-2022
Artikel gemaakt op 01-10-2018
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Landendesk Landeninformatie Duitsland Fiscale adviezen Duitsland Inkeerregeling Duitsland

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap