print sitemap zoeken disclaimer contact

Waar belasting betalen?

Nederland heeft verdragen gesloten met ongeveer 100 landen. In de opstelling kunt u nazien waar u belasting zou moeten betalen als niet-ingezetene. Of dit land daadwerkelijk gaat heffen, hangt af van lokale wetgeving. De opstelling is gemaakt door de Belastingdienst en kan dus in uw situatie anders uitpakken. Belangrijk hierbij zijn jurisprudentie, Europese wetgeving, aanvullende verdragen, etc.

terug

Bahrein

Geschiedenis verdrag Inwerkingtreding Van toepassing m.i.v. Overgangsrecht
24 december 2009 1 januari 2010  
Soort inkomsten NL BHR Opmerkingen
Box I Loon Loon 14, lid 1   Als NL werkland is, tenzij 183-dagenbepaling (tijdvak: 12 maanden) zie art. 14 lid 2.
beloning directeur/ commissaris/e.d. 15    
beloning overheid m.u.v overheidsbedrijf 18, lid 1   Tenzij diensten in BHR worden verricht door een inwoner met de BHR nationaliteit of door een in BHR lokaal aangeworven persoon
artiesten en sporters 16, lid 1   Uitzondering: bij overeenkomsten van korte duur (< 3 maanden) ziet NL af van heffingsrecht.
hoogleraren en andere docenten   19 Max. 2 jaar voor onderwijs of wetenschappelijk onderzoek tenzij onderzoek niet wordt verricht in het algemeen belang
studenten of in opleiding zijnde personen   20 Mits vergoedingen betaald uit bronnen buiten NL.
personeel op vliegtuigen, schepen, in internationaal verkeer 14, lid 3    
offshore (dienstbetrekking) 23, lid 5   Door middel van vaste inrichting in NL
Pensioen en lijfrente
Definitie lijfrente

Artikel 17, lid 4
publiekrechtelijk pensioen 18, lid 2   Tenzij inwoner en onderdaan van BHR
particulier/overheidsbedrijf, beroepspensioen en lijfrente 17, lid 1    
afkoopsom publiekrechtelijk pensioen 18, lid 2   Tenzij inwoner en onderdaan van BHR
afkoopsom ingegaan pensioen (geen publiekrechtelijk pensioen) 17, lid 1    
afkoopsom niet ingegaan pensioen (geen publiekrechtelijk pensioen) en lijfrente 17, lid 5    
afkoop ingegane lijfrente   21  
Uitkeringen AOW / Anw / WAO / WIA / Waz / Wajong 17, lid 2    
WAO / WIA-suppletie   14, lid 1 Indien betaald door of namens particuliere werkgever
  18, lid 1   Indien betaald door of namens publieke werkgever. BHR kan heffen als inwoner en onderdaan van BHR
Wulbz 14 / 15    
W.W. 17, lid 2    
ROW rente ter beschikking stellen   11, lid 1  
Box II   winst 13, lid 5   10-jaarstermijn m.b.t. conserverende aanslag
dividend 10, lid 2   Maximaal 10% van het bruto bedrag
Restartikel: zie artikel 21

Deel deze pagina

Laatste update op 10-07-2018
Artikel gemaakt op 06-08-2013
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Landendesk Belastingverdragen Waar belasting betalen Bahrein

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap