Actueel fiscaal nieuws over Corona

print sitemap zoeken disclaimer contact

Vacatures
U bevindt zich hier : Kantoor Algemene info Column over ... Bitcoins en belastingen

Bitcoins en belastingen

Het jaar 2017 zou wel eens het jaar van de bitcoins kunnen worden. Een ruilmiddel (via het internet) wordt steeds interessanter en steeds meer mensen kijken hier met een (schuin) oog naar. Door onduidelijkheden en negatieve berichten (bitcoins worden gebruikt voor criminelen) lukt het de bitcoin nog niet om door te breken.

Wat zijn bitcoins?

Bitcoins zijn internetvaluta. Dit digitale geld wordt niet gereguleerd door een bank. Een bitcoin is anoniem en kent lage transactiekosten, daarnaast is er een maximum aangesteld (ongeveer 21 miljoen op dit moment).

Belastingen en bitcoins

Er zijn vragen gesteld aan de Minister van Financiën over de bitcoin, deze kunt u hier raadplegen. Een aantal zaken valt op:

  1. Een bitcoin is volgens de minister geen financieel product / financiële dienst.
  2. Bitcoins bieden een zekere mate van anonimiteit, hieruit komt ook een risico naar voren (zwart geld, witwassen, etc.).
  3. Een voordeel uit bitcoins zou als winst uit onderneming kunnen worden gezien, verliezen zouden dan ook aftrekbaar zijn, lijkt mij. Er moet dan wel sprake zijn van een bron van inkomen waarbij winsten worden beoogd en redelijkerwijs te verwachten.
  4. De waarde van bitcoins moet worden opgegeven in box 3.
  5. Als u in bitcoins wordt uitbetaald voor een arbeidsprestatie, is er wellicht sprake van inkomen uit arbeid (loonheffing inhouden).

BTW-aspecten

Is er bij omwisselen van bitcoins sprake van een dienst waarover BTW is verschuldigd? Is er BTW verschuldigd over een betaling met bitcoins? Ik ben geen BTW-specialist, maar dit lijkt mij een uitdaging. Een probleem hierbij zal zijn dat het voor de fiscale autoriteiten lastig te controleren is wie, wanneer en waar met bitcoins heeft betaald. In artikel 8 lid 6 staat hoe moet worden omgegaan met betalingen anders dan in euro's ("In artikel 8, zesde lid van de Wet op de omzetbelasting 1968 is bepaald dat, indien de vergoeding in een andere munteenheid dan de euro is uitgedrukt, de wisselkoers vastgesteld dient te worden overeenkomstig de laatst genoteerde verkoopkoers op het tijdstip waarop de belasting verschuldigd wordt.").

Het Hof van Justitie heeft op 22 oktober 2015 bepaald dat deze dienst is vrijgesteld voor de BTW, een mooie overwinning voor de bitcoin markt.


Meer weten van bitcoins en belastingenAuteur(s) van bitcoins en belastingen


mr. D.J.B. Jongbloed (Dennis).
Fiscaal jurist,

088 027 00 00
d.jongbloed@jongbloed.tv


Jongbloed Fiscaal Juristen N.V.
Marthalaan 5
7511 AZ Enschede
, Overijssel

Deel deze pagina

U bevindt zich hier : Kantoor Algemene info Column over ... Bitcoins en belastingen

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap