print sitemap zoeken disclaimer contact

U bevindt zich hier :Jongbloed Fiscaal Juristen Kennisbank Formeel belastingrecht Wetswijziging formeel belastingrecht

Formeel belastingrecht

Wetswijziging formeel belastingrecht

In september 2013 is een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gestuurd. De wet wordt binnenkort behandeld. De wet is met name voordelig voor de Belastingdienst, niet voor de belastingplichtige.

Wetswijzigingen op korte termijn

Navordering is het rechtsmiddel waarmee de overheid (Belastingdienst) fouten uit het verleden kan corrigeren. Navordering is aan regels gebonden en deze zijn de laatste jaren steeds meer in het voordeel van de Belastingdienst komen te liggen. Als de Belastingdienst of de belastingplichtige een fout heeft gemaakt, dan mag de Belastingdienst altijd de inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting navorderen. Dit is in 2011 aangepast.

De Belastingdienst kan binnen 5 jaar (binnenlandse situaties) nog navorderen als er sprake is van een nieuw feit. De termijn voor navordering wordt beperkt tot 3 jaar na ontvangst van de aangifte (dit was 5 jaar na afloop van het belastingtijdvak). Als de belastingplichtige niet te goeder trouw is, dan wordt de termijn verlengd tot 12 jaar na ontvangst van de aangifte (dit was 5 jaar na het belastingtijdvak). Deze wetswijziging zal in 2014 ingaan (tenminste dat is de verwachting).

Tevens wordt de inkeerregeling versoepeld, dit tot en met 1 juli 2014. Voor een nadere toelichting, lees dit artikel.

Wetswijzigingen in 2016

Er komen nog een paar wetswijzigingen aan, deze zullen waarschijnlijk per 1 januari 2016 worden ingevoerd. De belangrijkste wijzigingen zijn:

  1. De Belastingdienst moet een definitieve aanslag binnen 3 maanden (en maximaal 15 maanden) opleggen. In bepaalde gevallen wordt een termijnverlenging van 6 maanden mogelijk.
  2. Zonder bezwaar te maken zal de Belastingdienst aanvullingen op de aangifte accepteren, dit kan tot 18 maanden na het doen van de aangifte.
  3. Bij computerstoringen of fouten in het systeem van de Belastingdienst kan de Belastingdienst navorderen gedurende een periode van 6 maanden.
  4. De mogelijkheid om ambtshalve verminderingen aan te vragen wordt beperkt. Dit geldt alleen nog als informatie (die een lagere belastingschuld tot gevolg heeft) niet eerst beschikbaar was of verstrekt kon worden.
  5. Er komt een regeling voor elektronische berichten vanuit de Belastingdienst.

Bron

Tweede Kamer d.d. 2 september 2013, nummer 33.714.


 

Wat zijn uw rechten tegen de Belastingdienst ?

Vul uw naam en telefoonnummer in en wij nemen contact met u op.


Meer weten van wetswijziging formeel belastingrecht


Deel deze pagina

U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Kennisbank Formeel belastingrecht Wetswijziging formeel belastingrecht

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap