print sitemap zoeken disclaimer contact

Afkoop stamrecht door lening

De directeur-grootaandeelhouder (DGA) die geld heeft geleend van zijn B.V. moet oppassen als er in de B.V. een stamrecht is ondergebracht. Als de DGA onvoldoende privé vermogen heeft en / of de lening niet juist is vormgegeven, loopt de DGA een groot risico. De opname kan als uitdeling worden gezien en / of de Belastingdienst kan stellen dat het stamrecht is afgekocht.

Afkoop stamrecht

Henk heeft een stamrecht in zijn B.V. ondergebracht van € 130.000. Dit bedrag is afkomstig van de ex-werkgever van Henk (een zogenaamde gouden handdruk). Henk leent het geld uit de B.V. aan zichzelf in privé. Er wordt - naar aanleiding van een boekenonderzoek - een leningsovereenkomst (met positieve / negatieve hypotheekverklaring) opgesteld. De woning heeft geen overwaarde (WOZ € 370.000 en hypotheek € 400.000). De Inspecteur legt een naheffingsaanslag met revisierente op, volgens de Inspecteur is het stamrecht afgekocht. De Rechtbank Noord Holland is het met de Inspecteur eens. De overwegingen:

  • Er is sprake van een onzakelijke lening.
  • Geen reële zekerheden.
  • Er wordt niet afgelost.

Afkopen oud (artikel 19) stamrecht

Een oud regime stamrecht (voor 1992, meestal gesloten bij inbreng in de B.V. van een IB-onderneming) kan worden afgekocht zonder revisierenten (deze bestond namelijk in 1992 nog niet). Afkoop kan aantrekkelijk zijn als er in privé (box 1) verlies wordt geleden of sprake is van een laag inkomen. De afkoopsom is dan beperkt onderworpen aan inkomstenbelasting. Een andere optie is geheel of gedeeltelijk afzien van een recht op uitkeringen vanuit het stamrecht. De Hoge Raad heeft bepaald dat dit tot gevolg heeft dat het resultaat van de B.V. toeneemt. Dit kan voordelig zijn als de B.V. verlies maakt of nog compensabele verliezen heeft.

Stamrecht en pensioen in eigen beheer

Sinds 2017 kunnen pensioenen in eigen beheer niet meer worden opgebouwd. Het bestaande pensioen moet u afkopen, omzetten of ongewijzigd laten (zonder verdere opbouw). Afkoop moet vóór 31 december 2019 plaatsvinden. U mag bij afkoop een korting toepassen, deze bedraagt in 2017: 34,5%. In 2018 en daarna is het percentage lager (25% resp. 19,5%). Als u ook een stamrecht op uw balans van de B.V. hebt staan, moet u hier zorgvuldig mee omgaan. Bij onderdekking van het stamrecht kunt u uw pensioen niet afkopen.

Noot fiscaal jurist

Zorg voor een reële leningsovereenkomst en voldoende privé zekerheden. Zijn deze er niet, dan moet u de lening aflossen (eventueel via een extra lening op de woning en een dividenduitkering). Stem wel met uw fiscaal jurist of accountant af of de B.V. dividend kan en mag uitkeren. In bovenstaande procedures wordt de revisierente in de prullenbak gegooid. Er is namelijk sprake van een naheffingsaanslag loonheffing. Revisierente kan enkel in rekening worden gebracht bij een navorderingsaanslag inkomstenbelasting.

Bron afkoop stamrecht

Rechtbank Noord Holland 13 februari 2018 (ECLI:NL:RBNHO:2018:1014).

Gerechtshof Amsterdam 21 februari 2013 (ECLI:NL:GHAMS:2013:BZ3234).

Vragen over stamrecht of pensioen? Mail onze fiscaal juristen

Vul uw naam en contactgegevens in en wij nemen contact met u op.


Deel deze pagina

Laatste update op 01-03-2018
Artikel gemaakt op 01-03-2018
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V. en of haar vestingen/ deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Actueel Gouden handdruk Afkoop stamrecht door lening

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap