print sitemap zoeken disclaimer contact

WVA onderwijs

Belastingdienst moet WVA terugbetalen

Uit een rapportage van de Belastingdienst volgt dat de Belastingdienst geclaimde WVA binnen haar eigen organisatie (ruim € 4.000.000) met een boete heeft terugbetaald. Op dit moment lopen er vele procedures en boekenonderzoeken over dit onderwerp bij vele ondernemers. Uit een WOB verzoek is er meer inzicht gekomen in de opleiding, de informatie kunt u hier raadplegen.

Terugbetaling WVA

Op grond van de bevindingen uit een eigen onderzoek bij de Belastingdienst - naar de rechtmatige toepassing van de WVA -  over de jaren 2008 – 2013, heeft de Belastingdienst in 2014 geconcludeerd dat een deel van de geclaimde afdrachtvermindering niet kon worden onderbouwd met de onderliggende administratie. 

WOB verzoek opleiding Belastingdienst

Uit het onderzoek komen een aantal opmerkelijke zaken, de belangrijkste voorlopige conclusies zijn:

  1. Er wordt niet voldaan aan de formele vereisten (geen/ niet alle POK's/ OOK's  in de administratie)
  2. Voortgang en vorderingsregistratie van de deelnemers is niet voorhanden
  3. Een per 1 of 2 weken is er een gesprek met de praktijkbegeleider binnen de Belastingdient, of dit erkende praktijkbegeleiders zijn is niet duidelijk
  4. De inhoud van de opleiding en de kerntaken wordt redelijk zorgvuldig en uitgebreid omschreven
  5. Van een individueel portfoli per deelnemer lijkt geen sprake te zijn

Terugbetalen van WVA

Op 1 januari 1996 werd de afdrachtvermindering onderwijs ingevoerd (onderdeel WVA). Doel van deze wet is om werkgevers te stimuleren werknemers (en derden) in de praktijk leerplaatsen aan te bieden. De werkgever krijgt hiervoor een tegemoetkoming van ongeveer € 2.700 per werknemer per jaar. In 2012 verscheen er een regioplan waaruit volgt dat er wellicht oneigenlijk gebruik is gemaakt van de regeling. In 2013 viel de FIOD bij een aantal bedrijven binnen waarbij er fouten zijn geconstateerd. Sommige ROC-opleidingen voldeden niet aan de voorwaarden. De onderwijsinspectie verricht vervolgens vele onderzoeken en daarna liep de Belastingdienst bij de werkgever naar binnen om boekenonderzoeken op te starten. Veel werkgevers hebben op dit moment voor tonnen aan naheffingsaanslagen liggen. De werkgevers zijn zich veelal van geen kwaad bewust omdat ze keurig opleidingen hebben betaald aan ROC's (scholen onder toezicht van de overheid) en voor hun gevoel conform de regels hebben gewerkt. Inmiddels is de WVA afgeschaft en vervangen door een subsidieregeling (praktijkleren).

Noot fiscaal jurist

In mijn praktijk ben ik bij tientallen onderzoeken in het kader van de WVA betrokken. Nu blijkt dat de Belastingdienst ook haar eigen regels niet goed kent. De complexiteit van de regeling blijkt een ding te zijn. Daarnaast waren de regels - ook voor de Belastingdienst - niet duidelijk. Het opleggen van boetes is dan bijzonder. Tevens is het vraag of werkgevers voldoende en juist zijn geïnformeerd over de WVA-voorwaarden.

Bron WVA

Evaluatie en regioplan WVA.

Vragen continuïteitsrapportage Belastingdienst januari 2017.

  • De opleidingsdocumentatie,
  • leerwerkafspraken,
  • studievoortgang, of
  • de examencertificaten.

De genoemde documenten waren niet of onvoldoende aanwezig, terwijl het op grond van het toen geldende artikel 14, zesde lid, van de WVA verplicht was om die bescheiden bij de loonadministratie te bewaren. Op grond van deze bevindingen heeft de Belastingdienst aan de inspecteur aangegeven de eerder toegepaste afdrachtvermindering voor het volle bedrag terug te willen betalen. Er is daarom alsnog € 4.088.905 loonbelasting over de jaren 2008 tot 2013 betaald. De inspecteur heeft op basis van artikel 67f AWR een boete van € 100.000 opgelegd. De vijf naheffingsaanslagen (voor de jaren 2008 en 2009 is één naheffingsaanslag opgelegd) zijn op 6 juni 2014 opgelegd, met per jaar een vijfde deel van de gematigde boete. De heffingsrente bedroeg € 443.346.

Deel deze pagina

Laatste update op 04-04-2017
Artikel gemaakt op 02-02-2017
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V. en of haar vestingen/ deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Fiscale tips Bedrijven WVA onderwijs Belastingdienst moet WVA terugbetalen

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap