print sitemap zoeken disclaimer contact

Fiscaal gunstige bedrijfsopvolging

Op dit moment worden er weinig bedrijven verkocht. Ook bedrijfsopvolging is in lastige financiële tijden een moeilijke klus. Sinds vele jaren kan een B.V. aan de kinderen worden geschonken zonder belastingheffing. Als u een eenmanszaak of VOF wilt overdragen, kan dit prima via een CV-structuur. Wellicht kunt u zelfs beter vanuit de B.V. terugkeren naar de eenmanszaak of VOF en daarna voor een CV-structuur kiezen.

Bedrijfsopvolging in 2023 gunstiger

Opvolgers die een onderneming erven of geschonken krijgen zijn minder belasting kwijt over deze verkrijging. De vrijstelling is in 2023 verhoogd van € 1.134.403 (2022) tot € 1.205.871 (2023). Tot zo'n € 1,2 miljoen is de erfenis of schenking dus belastingvrij, boven de grens is 83% van de waarde vrijgesteld voor belastingheffing. De opvolger moet de onderneming wel 5 jaar voortzetten en moet het om een echt bedrijf (materiële  onderneming) gaan. De BOR wordt in 2023 of 2024 aangepast (minder gunstig). 

Toelichting

De CV-structuur (commanditaire vennootschap) wordt niet veel gebruikt. Een CV is eigenlijk een eenmanszaak (of vennootschap onder firma) met een geldschieter (= commanditaire of stille vennoot). De ondernemer die vertrekt of stopt wordt van gewone ondernemer een stille vennoot. Er wordt dan niet gestaakt (dus niet afrekenen) en u hoeft enkel belasting te betalen over hetgeen u daadwerkelijk op de bankrekening krijgt bijgeschreven. Als het misgaat, kunt u uw verlies grotendeels ten laste van uw (vroegere) inkomen brengen, het verlies is dus aftrekbaar. Als u komt te overlijden, dan gelden er diverse vrijstellingen in de successiewet (bedrijfsopvolgingsfaciliteit). Nadeel is dat u op de meeste fiscale ondernemersfaciliteiten geen recht meer hebt.

Het is een beetje puzzelen, maar in overleg met uw accountant of boekhouder komen wij zeker tot een oplossing.

Bedrijfsopvolging en materiële onderneming

Als er een B.V. is met enkele onroerende zaken of niet duidelijk een materiële onderneming wordt gedreven, moet u erfbelasting en box 2 heffing betalen als u komt te overlijden, dit kan zomaar 50% van het vermogen van de B.V. kosten (aan erfbelasting en inkomstenbelasting). Dit artikel geeft hierover een korte toelichting.

De bedrijfsopvolgingsregeling is een geweldige manier om de erfbelasting en box 2 heffing te voorkomen. Deze regeling is door de overheid echter enkel opgesteld voor "echte bedrijven". Er komen steeds meer uitspraken waaruit volgt dat een beleggingsmaatschappij / B.V. met onroerend goed niet snel een materiële onderneming is. Als u zo'n B.V. heeft, laat u dan adviseren. De meest voor de hand liggende opties zijn:

  1. Materiële onderneming binnen de B.V. kopen (voorkeur: deze onderneming in het bedrijfspand vestigen).
  2. Activiteiten ontwikkelen in de B.V. (dus meer activiteiten voor de beleggingen zelf doen, bijvoorbeeld aannemersbedrijf kopen, etc.).
  3. Emigratie naar land zonder erfbelasting.

Hier kunt u nog een uitgebreid artikel lezen over de bedrijfsopvolgingsfaciliteit.

Er ontstaat de laatste tijd veel jurisprudentie over de materiële onderneming en de bedrijfsopvolgingsfaciliteit. Het is verstandig om in overleg met een fiscaal jurist te bekijken welke uitspraak het meeste lijkt op uw situatie. Een voorbeeld is de uitspraak van de Rechtbank Arnhem d.d. 18 december 2012 (gepubliceerd 8 maart 2013). In deze uitspraak bestaan de activiteiten in de B.V. voornamelijk uit verhuur van bedrijfspanden en woningen. De huuropbrengst bedraagt € 300.000 per jaar. De heer X doet een beroep op de bedrijfsopvolgingsfaciliteit (artikel 35b en artikel 35c van de Successiewet 1956). De inspecteur weigert de bedrijfsopvolgingsfaciliteit en de heer X stapt naar de rechter. De rechter stelt dat de arbeid binnen de B.V. beperkt is en het normale vermogensbeheer niet te boven gaat. Het verrichten van onderhoud en voeren van onderhandelingen met huurders behoren tot de gebruikelijke werkzaamheden. Conclusie rechtbank: geen bedrijfsopvolgingsfaciliteit.

Contactpersoon

Als u vragen of opmerkingen over dit onderwerp heeft, kunt u contact opnemen met onderstaande auteur.

Deel deze pagina

Laatste update op 03-01-2023
Artikel gemaakt op 07-07-2009
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Actueel Bedrijfsopvolging Fiscaal gunstige bedrijfsopvolging

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap