print sitemap zoeken disclaimer contact

Waar belasting betalen?

Nederland heeft verdragen gesloten met ongeveer 100 landen. In de opstelling kunt u nazien waar u belasting zou moeten betalen als niet-ingezetene. Of dit land daadwerkelijk gaat heffen, hangt af van lokale wetgeving. De opstelling is gemaakt door de Belastingdienst en kan dus in uw situatie anders uitpakken. Belangrijk hierbij zijn jurisprudentie, Europese wetgeving, aanvullende verdragen, etc.

terug

Verenigd Koninkrijk

Geschiedenis verdrag Inwerkingtreding Van toepassing m.i.v. Overgangsrecht
25 december 2010 1 januari 2011  
Voor non domiciled residents geldt de remittance base bepaling van artikel 22: Voor inkomen dat niet rechtstreeks naar GBR wordt overgemaakt geldt de remittance base bepaling. Het gevolg is dat NL geen vrijstelling hoeft te verlenen.
Soort inkomsten NL GBR Opmerkingen
Box I Loon loon 14, lid 1   Als NL werkland is, tenzij 183-dagenbepaling (tijdvak: 12 maanden) zie art.14 lid 2.
beloning directeur/commissaris/e.d. 15 en protocol VIII    
beloning overheid m.u.v. overheidsbedrijf 18, lid 1   Tenzij diensten in GBR worden verricht door een inwoner met de GBR nationaliteit of door een in GBR lokaal aangeworven persoon mits dit inkomen in GBR aan belasting is onderworpen
artiesten en sporters 16, lid 1   Uitzondering bij overeenkomsten van korte duur (< 3 maanden) ziet NL af van heffingsrecht.
personeel aan boord van vliegtuigen, schepen in internationaal verkeer   14, lid 3  
offshore (dienstbetrekking) 23, lid 6a    
Pensioen en lijfrente → Geen definitie lijfrente publiekrechtelijk pensioen   17, lid 1 Uitzondering onder voorwaarden heffing in NL wanneer totaal uitkeringen per jaar > € 25.000 zie art. 17, lid 2
privaat/overheidsbedrijf, beroepspensioen en lijfrente   17, lid 1 Uitzondering onder voorwaarden heffing in NL wanneer totaal uitkeringen per jaar > € 25.000 zie art. 17, lid 2
afkoopsom publiekrechtelijk pensioen 17, lid 3    
afkoopsom ingegaan pensioen (privaat/ overheidsbedrijf) en lijfrente 17, lid 3    
afkoopsom niet ingegaan pensioen en lijfrente 17, lid 3    
Uitkeringen AOW   17, lid 1 Uitzondering onder voorwaarden heffing in NL wanneer totaal uitkeringen per jaar > € 25.000 zie art. 17, lid 2
WAO / WIA / Waz / Wajong/ W.W./ Anw   20  
WAO / WIA-suppletie   14, lid 1 Indien betaald door of namens particuliere werkgever
18, lid 1   Indien betaald door of namens publieke werkgever (zie overheidsbeloning)
Wulbz 14    
ROW rente ter beschikking stellen   11, lid 1  
Box II   winst 13, lid 6   10-jaarstermijn mits minimaal 20% aandeelhouder en er een conserverende aanslag ter zake van de emigratie openstaat
dividend 10, lid 2 a   Maximaal 10% van het bruto bedrag
Restartikel: zie art. 20

Deel deze pagina

U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Landendesk Belastingverdragen Waar belasting betalen Verenigd Koninkrijk

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap