Volg ons op:

Fiscale tips

Twitter Updates

Geen afdrachtvermindering onderwijs (WVA) door formele gebreken

Omdat de praktijkovereenkomsten niet aan de wettelijke eisen voldoen, moet belastingplichtige de geclaimde afdrachtvermindering onderwijs van ruim € 2.000.000 euro volledig terugbetalen.

Procedure inzake gebreken POK

Bij een zorginstelling wordt in 2012 een boekenonderzoek gestart, eind 2013 wordt het verslag boekenonderzoek uitgebracht. De werknemers hebben deelgenomen aan een erkende Crebo-opleiding. Uiteindelijk is er aan de deelnemers een certificaat verstrekt.

De Rechtbank Gelderland is van mening dat de gebruikte POK's (praktijkovereenkomsten) niet voldoen aan de eisen die de wet hieraan stelt. De inhoudelijke rechten en plichten van de betrokken partijen zijn volgens de Rechtbank niet goed vastgelegd. De werkgever is werkzaam in de zorg en heeft in 2008 tot en met 2012 gebruik gemaakt van de afdrachtvermindering onderwijs. Het gaat in casu om zogenaamde nascholing via de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) gedurende 3 jaar. De Rechtbank is van mening dat de praktijkovereenkomsten niet voldoen aan de wettelijke eisen. De belangrijkste gebreken zijn:

De Rechtbank ziet geen reden om prejudiciële vragen te stellen en ook geen aanleiding om een gedeeltelijke vermindering wel te verlenen.

Noot fiscaal jurist

In de procedure bij het Gerechtshof Arnhem uit 2014 wordt er weinig waarde gehecht aan natte handtekeningen en kleine gebreken in de POK's of OOK's. Het Gerechtshof komt in rechtsoverweging 4.8 tot het volgende:

De Hoge Raad denkt hier in cassatie (in 2016) anders over. Een schriftelijke overeenkomsten is een voorwaarde, aldus rechtsoverweging 2.4.4.:

De Rechtbank rekt de overwegingen van de Hoge Raad in deze zaak nog verder op. Als de POK inhoudelijk wellicht niet helemaal klopt, moet de gehele WVA worden terugbetaald. Hiertegen zijn voldoende argumenten aan te voeren, namelijk:

Een paar kleine gebreken op een overeenkomst zorgen voor een forse en volledige terugbetaling van alle geclaimde afdrachten. De zaak bij de Hoge Raad (in 2016) is verwezen naar het Gerechtshof in Den Bosch voor nader onderzoek. Dit had ook kunnen worden afgewacht. Een verstrekkende uitspraak waar hoger beroep duidelijkheid zal moeten geven.

Vermoedelijk zal dit bedrijf de onderwijsinstelling aansprakelijk gaan stellen, dit i.v.m. het opstellen van een onjuiste POK.

Bron formele gebreken WVA

Rechtbank Gelderland d.d. 23 augustus 2016 (ECLI NL RBGEL 2016 4774).


Meer weten van geen wva door formele gebrekenAuteur(s) van geen wva door formele gebreken


mr. D.J.B. Jongbloed Dennis).
Fiscaal Jurist, DGA

088 027 00 00
d.jongbloed@jongbloed.tv


Jongbloed Fiscaal Juristen N.V.
Marthalaan 5
7511 AZ Enschede
, Overijssel

mr. A. Vermeer (Angelique).
Fiscaal Jurist,

088 027 00 00
a.vermeer@jongbloed.tv


Jongbloed Fiscaal Juristen N.V.
Marthalaan 5
7511 AZ Enschede
, Overijssel

Artikel datum : 08-09-2016 | Artikel laatst gewijzigd : 13-09-2016

© 2019 Jongbloed Fiscaal Juristen