print sitemap zoeken disclaimer contact

Zetelverplaatsing naar buitenland

We ondernemen en wonen steeds meer over de grens. Met enige regelmaat adviseren wij klanten bij het verplaatsen van de feitelijke zetel naar andere landen, hierbij kunt u denken aan Luxemburg of België. Het tarief voor de winstbelasting (vennootschapsbelasting) is in Nederland zo gek nog niet (20% op een winst tot € 200.000 en daarboven 25%). In veel landen om ons heen is dit tarief hoger (bijvoorbeeld België 34% of Duitsland 20% of Luxemburg 21%). Op basis van deze tarieven zou het mogelijke voordeel beperkt zijn. Als u verder kijkt, is dit niet zo. Een aantal punten zijn van belang:

  1. Het is maatwerk.
  2. Structuren passen niet bij elke situatie.
  3. Extra kosten voor de emigratie moeten worden meegewogen.
  4. Er gelden strikte regels, hier moet u zich aan houden.

Emigratie naar België

Een DGA verhuist naar België, zijn B.V. zit nog in Nederland. Over de beleggingsinkomsten is een tarief van 20% verschuldigd. Het tarief in België is hoger, dus blijft de B.V. in Nederland. Mits de feitelijke leiding van de B.V. in België is gevestigd (dit is zo omdat de DGA in België woont), kan de B.V. worden verplaatst naar België.  

België kent voor rechtpersonen met veel cash of vorderingen een speciale regeling, de zogenaamde notionele interest aftrek. Een percentage (ruim 2%) van het eigen vermogen mag hierbij in mindering worden gebracht op de winst (belastbaar bedrag) in de B.V. / rechtspersoon. Bij een eigen vermogen van € 4.000.000 krijgt u dus een extra aftrekpost van € 80.000 per jaar. Als de B.V. haar vermogen heeft belegd (en de portefeuille is stabiel), dan behoort de meerwaarde op de aandelenportefeuille niet tot de winst/ het belastbaar bedrag.

Daarnaast kan er een voordeel worden behaald op toekomstige dividenduitkeringen door de B.V. aan de aandeelhouder (DGA). Aandachtspunt hierbij is de conserverende aanslag die bij een emigratie van een DGA wordt opgelegd. Als er in de B.V. veel overwaarde (stille reserves) zit, dan heeft een zetelverplaatsing minder zin, bij emigratie / zetelverplaatsing moet hierover worden afgerekend. De statuten van uw Nederlandse B.V. moeten worden opgebouwd naar een Belgische BVBA. Tevens is het verstandig om ook de statutaire zetel te verplaatsen (geen verplichtingen meer in Nederland).

Alternatieve mogelijkheden

Alternatieve mogelijkheden (lagere winstbelasting in de B.V.) zijn ook in Nederland voorhanden. Hierbij zijn er wel beperkingen in uw beleggingskeuze, maar ook via speciale regelingen in Nederland kunt u opteren voor minder winstbelasting. De meest voorkomende oplossing is de vrijgestelde beleggingsinstelling.

Deel deze pagina

Laatste update op 10-06-2015
Artikel gemaakt op 09-06-2015
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Landendesk Internationale structuren Zetelverplaatsing naar buitenland

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap