print sitemap zoeken disclaimer contact

Innovatiebox 2013 met 25% forfait

Sinds 2013 is de regeling voor de innovatiebox leuker geworden (en zelfs eenvoudiger). De winst welke samenhangt met de innovatiewerkzaamheden kan eenvoudiger worden bepaald. De innovatiebox is een een bijzondere regeling voor de vennootschapsbelasting, u moet 5% winstbelasting betalen in plaats van 20% / 25%.

Belastingvoordeel innovatiebox speciale regeling

Het belastingvoordeel kan maximaal € 5.000 bedragen.

Toelichting innovatiebox in 2013 en daarna

Eind 2012 komt de Staatssecretaris met de melding dat de innovatiebox eindelijk eenvoudiger gaat worden. Voortaan mag u 25% van uw winst onderbrengen in de innovatiebox, een soort forfait. Dit geldt op het moment dat u daadwerkelijk innovatieve werkzaamheden verricht, maar dit spreekt voor zich. Voor maximaal € 25.000 geldt een belastingtarief van 5%, dit in plaats van de gebruikelijke 20% of 25% (vanaf € 200.000 winst).  

Voordelen innovatie

We willen in Nederland heel graag dat u uw bedrijf innoveert. Er zijn een aantal regelingen die u helpen om fiscaal gunstig te innoveren. De belangrijkste zijn een korting op de loonkosten (WBSO) en een snellere afschrijving op investeringen (RDA). De uiteindelijke winst welke u realiseert met innovatieve zaken wordt uiteindelijk belast tegen een tarief van 5% winstbelasting (innovatiebox).

Forfait innovatiebox vanaf 2013

Het bepalen van die winst blijkt vaak een discussie met de Belastingdienst op te leveren. Om de innovatiebox toch aantrekkelijk te houden, heeft de Staatssecretaris bekendgemaakt dat er een forfait wordt ingevoerd voor een winst van maximaal € 25.000. U moet aan een aantal voorwaarden voldoen:

  1. De B.V. heeft een zogenaamde S&O-verklaring ontvangen van het Agentschap NL (of de B.V. heeft een octrooi).
  2. De activiteiten moet u zelf uitvoeren.
  3. Het inkomen uit deze activiteiten moet minimaal voor 30% voortkomen uit het octrooi of de innovatieve werkzaamheden.
  4. U mag maximaal 3 jaar gebruik maken van de regeling.

Lees meer over de Innovatiebox aanvragen voor uw onderneming

Besluit innovatiebox 2014

Het besluit over de innovatiebox (art. 12b Wet Vennootschapsbelasting 1969) geeft een uitgebreide uitleg over:

  • uitvoering;
  • elementen van de innovatiebox;
  • toegangscriteria innovatiebox.

Het besluit d.d. 1 september 2014 kunt u hier raadplegen.

Bron: Besluit 20 december 2012.

Fiscaaladvies nodig inzake de Innovatiebox?

Vul uw naam en contactgegevens in en wij nemen contact met u op.


Deel deze pagina

Laatste update op 07-07-2017
Artikel gemaakt op 09-01-2013
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V. en of haar vestingen/ deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Fiscale tips Bedrijven Innovatiebox Innovatiebox 2013 25% forfait

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap