print sitemap zoeken disclaimer contact

Jongbloed Dakar Team

Jongbloed Dakar Team

Echtscheiding en fiscus

Waardebepaling onderneming bij echtscheiding

Advisering inzake waardebepaling onderneming bij echtscheiding

Wij adviseren wekelijks ondernemers en partners van ondernemers die discussie hebben over de waarde van een eenmanszaak, VOF of B.V. Soms vindt de advisering op verzoek van een gespecialiseerde echtscheidingsadvocaat of mediator plaats. Door een praktische insteek met voldoende theoretische en wettelijke verwijzingen volgen rechters onze insteek. Dit voorkomt eindeloze discussies en kosten van deskundigen die vaak worden aangewezen door rechters.

Waarde of prijs van een onderneming bij echtscheiding

De waarde van een onderneming wordt veelal bepaald op grond van een berekeningsmethode, veelal de DCF-methode (discounted cash flow methode). Bij een echtscheiding moeten zaken echter worden gewaardeerd op de waarde in het economische verkeer en niet op de economische waarde. Waarde in het economische verkeer is "de prijs die op het meest geschikte moment op de meest geschikte wijze na de beste voorbereiding door de meest biedende gegadigde voor de onderneming wordt geboden en betaald". Het gaat hierbij dus niet direct om de waarde, maar om de prijs: "wat kun je ervoor krijgen?" Wat is van belang:

 1. Is er sprake van persoonlijke goodwill ?
 2. Zijn er stille reserves ?
 3. Moet er rekening worden gehouden met een belastinglatentie ?
 4. Wat is een normale beloning voor de DGA of ondernemer?
 5. Zijn er meerdere eigenaren waardoor verkopen aan derde lastiger is?
 6. Zijn er specifieke vergunningen / kennis / opleidingen nodig ?
 7. Zijn er partijen die de onderneming willen kopen ?
 8. Is de onderneming na verkoop nog levensvatbaar?

Echtscheiding en waarde bedrijf

Een accountantsbenadering van de waarde van een onderneming bij een echtscheiding werkt meestal niet. Bij een accountantsbenadering moet u denken aan:

 1. intrinsieke waarde;
 2. rentabiliteitswaarde;
 3. rendementswaarde;
 4. verbeterde rentabiliteitswaarde;
 5. DCF-methode;
 6. combinatie van ad 1 - 5 (met weging of zonder wegingsfactoren).

Bij de waardering van de onderneming spelen emoties vaak de boventoon. Als partijen recht tegenover elkaar staan en al een tijdje aan het schrijven / procederen zijn, is het lastig een middenweg te vinden. Komen partijen er niet uit, dan wordt vaak een waarderingsdeskundige aangesteld, dit met alle kosten van dien. Tevens zal de waardering van de onderneming invloed hebben op de alimentatiegrondslagen. Een DGA kan immers zijn eigen salaris vaststellen en moet bij een financiering van de waarde van de onderneming (soms) een lening aangaan, deze lening drukt het rendement van de onderneming.

Waarde onderneming en peildatum waardering bij echtscheiding

De hoofdregel is dat de waardering van de onderneming moet plaatsvinden per de datum van de feitelijke verdeling. Op grond van een tweetal uitspraken van het Gerechtshof 's Hertogenbosch en de Rechtbank Haarlem (in 2020) kan dit in sommige gevallen ook de datum van het indienen van het verzoekschrift (ontbinding huwelijksgoederengemeenschap) zijn. Bij een verdeling van het vermogen bij partijen die in gemeenschap van goederen zijn getrouwd is de hoofdregel dat de waarde van de bezittingen worden vastgesteld per de datum waarop de feitelijke toedeling aan één van de partijen heeft plaatsgevonden (tenzij anders overeengekomen). In de genoemde rechtszaken kwamen partijen niet tot een peildatum. In beide procedures wordt uitgegaan van de intrinsieke waarde van de aandelen, dit komt waarschijnlijk omdat er sprake is van persoonlijke (niet te verkopen) goodwill. Er wordt dus gerekend met het zichtbare eigen vermogen te vermeerderen (of verminderen) met eventuele stille reserves.

Vragen over waarde onderneming bij echtscheiding

Als u vragen of opmerkingen heeft, kom gerust eens langs voor een vrijblijvend gesprek.

Deel deze pagina

Laatste update op 02-05-2022
Artikel gemaakt op 25-04-2018
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Kennisbank Echtscheiding en fiscus Waardebepaling onderneming bij echtscheiding

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap