print sitemap zoeken disclaimer contact

Jongbloed Dakar Team

Jongbloed Dakar Team

Echtscheiding en fiscus

Splitsen van de bv bij echtscheiding van een DGA

Bij een echtscheiding zijn er vaak financiële problemen bij het verdelen van het vermogen van de bv. Sinds enkele jaren is er een besluit waardoor deze splitsing eenvoudiger kan worden vormgegeven. Dit besluit werkt in de volgende situatie het beste:

  • Gemeenschap van goederen;
  • Bv met vermogen en onderneming;
  • Splitsing van geld en bedrijf in overleg mogelijk.

Echtscheiding DGA geeft financiële problemen

Als een DGA - die in gemeenschap van goederen is gehuwd - gaat scheiden, kunnen er soms financiële problemen ontstaan. Voor de uitkoop van de ex-partner is geld nodig en als dit uit de bv moet worden gehaald, moet er direct 26,9% belasting worden betaald. Op grond van onderstaand besluit kan de bv in twee delen worden geknipt (splitsing), waardoor de onderneming in bv1 wordt ondergebracht en het belegde vermogen in bv2. De splitsing kan zonder belastingheffing plaatsvinden. Bv1 blijft achter bij de DGA en bv2 wordt toebedeeld aan de ex-partner.

Voorbeeld echtscheiding DGA met bv

Henk is in gemeenschap van goederen gehuwd met Tamara. De aandelen in de bv behoren tot de gemeenschap en hebben een waarde van € 800.000. De waarde van de onderneming bedraagt € 300.000 en tevens zijn er beleggingen in de bv onderbracht met een waarde van € 500.000. Als de aandelen bij de verdeling worden toebedeeld aan Henk, dan moet Henk € 400.000 aan Tamara betalen, dit te verminderen met een zogenaamde belastinglatentie. Deze schuld moet worden betaald, bijvoorbeeld middels een financiering in privé of bij de bv of middels het geld dat in de bv is ondergebracht. De bv kan hiertoe ook dividend uitkeren aan Henk, waardoor er 26,9% belasting moet worden betaald. Via het besluit uit 2018 is het mogelijk om de bv te splitsen in een nieuwe bv met beleggingen. In de bestaande bv blijft de onderneming achter. Henk gaat verder met bv1 (waar onderneming in is ondergebracht) en Tamara verkrijgt bv2 (met de beleggingen). De aandelen moeten in dergelijke situaties wel zijn opgenomen in de huwelijksgemeenschap.

Juridische splitsing bij echtscheiding DGA

De juridische splitsing kan zonder belastingheffing (geruisloos) plaatsvinden (artikel 4.17 Wet IB). Hierbij is het van belang dat tot de splitsing is besloten zonder dat het de intentie is om belastingen te ontgaan of uit te stellen (voor de liefhebber: artikel 14a lid 6 VPB / artikel 3.56 lid 4 IB). Bij een reguliere echtscheiding zal de Belastingdienst toestemming geven voor de splitsing.

U moet er wel op letten dat u binnen 2 jaar na het indienen van het verzoek tot echtscheiding bij de rechtbank deze structuur vorm geeft, dus binnen 2 jaar na de ontbinding van het huwelijk. Er bestaat een mogelijkheid om een verzoek in te dienen tot termijnverlenging, dit verzoek moet bij de Belastingdienst worden ingediend binnen de 2-jaarsperiode. Dit geldt enkel voor bijzondere gevallen.

Advies fiscaal jurist inzake splitsen bv bij echtscheiding DGA

Wij adviseren regelmatig DGA's en partners van de DGA bij een echtscheidingen. De hiervoor genoemde splitsing is één van de vele mogelijkheden om problemen binnen een echtscheiding op te lossen. Bij een splitsing is ook van belang welke waarde er toekomt aan de aandelen (stille reserves / goodwill). Ook is het percentage voor de belastinglatentie van belang.

Wij adviseren u graag, vlot en deskundig. Maak gerust een vrijblijvende afspraak.

Bron echtscheiding en splitsen bv

Besluit inzake splitsing bv bij echtscheiding maart 2018

Deel deze pagina

Laatste update op 14-10-2021
Artikel gemaakt op 11-10-2021
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Kennisbank Echtscheiding en fiscus Splitsing bv bij echtscheiding

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap