Actueel fiscaal nieuws over Corona

print sitemap zoeken disclaimer contact

Vacatures
U bevindt zich hier :Jongbloed Fiscaal Juristen Actueel Coronavirus en belastingen NOW regeling Omzet definitie NOW-regeling

Omzet definitie NOW-regeling

Verduidelijking omzetbegrip voor de NOW


De tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW) is bijzonder snel door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid geïntroduceerd. Met het voortschrijden van de tijd neemt het aantal vragen over de toepassing van de regeling en uitleg van specifieke situaties toe.

Rond de 'Aanvraag voor vaststelling van de NOW-subsidie' op basis van de eerste regeling zullen opnieuw een aantal punten naar voren zijn gekomen die blijk geven van onduidelijkheid over de regeling. De minister heeft nu een verduidelijking gepubliceerd met betrekking tot de in aanmerking te nemen omzet voor de NOW-regeling.


Omzetbegrip NOW-regeling

Voor het omzetbegrip wordt gekeken naar wat er op basis van het jaarrekeningenrecht als netto-omzet wordt gezien voor de winst- en verliesrekening en naar alle baten die voortkomen uit de uitvoering van normale bedrijfsactiviteiten. Dit geldt ook voor de gevallen waarin deze baten gewoonlijk met een andere term dan omzet worden aangeduid.Non-profitorganisaties en omzetbegrip NOW-regeling

Voor non-profitorganisaties wordt in plaats van opbrengsten vaak over baten gesproken. Ook hier geldt dat gekeken wordt naar de baten die aan de reguliere activiteiten te koppelen zijn. Voorbeelden hiervan zijn:

  • Subsidies
  • Giften
  • Bijdragen vanuit overheidsinstellingen
  • Donaties
  • etc.

Deze 'opbrengsten' worden tot de omzet gerekend als deze voortkomen uit de reguliere activiteiten van de onderneming.

Corona-gerelateerde subsidies en NOW-regeling

De corona-gerelateerde subsidies zijn een aparte categorie inkomsten die mee kunnen tellen als omzet voor de NOW-regeling. In eerdere communicatie is gezegd dat 'alle corona-gerelateerde subsidies meegerekend moeten worden in de omzet voor de NOW'.

De corona-gerelateerde subsidies die in ieder geval meegerekend moeten worden in de omzet zijn:

  • TVL (tegemoetkoming vaste lasten);
  •  TOGS (tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren);
  • Regeling continuïteitsbijdrage zorg;
  • Beschikbaarheidsvergoeding OV-bedrijven;
  • Tegemoetkoming sierteelt en voedingstuinbouw.

Tot slot NOW-regeling en omzet

In dit artikel wordt in grote lijnen uiteengezet hoe het omzetbegrip voor de NOW in elkaar zit. Dat neemt niet weg dat het berekenen van het daadwerkelijke omzetverlies en de NOW-subsidie een lastige klus blijft. Immers, ook moet bijvoorbeeld nog worden beoordeeld of een lagere loonsom leidt tot korting van de subsidie.

Jongbloed Fiscaal Juristen heeft hiervoor een NOW-box ontwikkeld. Voor meer informatie betreffende de NOW-box kunt u contact opnemen met Remi Begari of Marco Bik, of kijk op NOW-advies.nl


Bronnen NOW-regeling en omzet

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/12/09/bijlage-iii-verduidelijking-omzetbegrip-binnen-de-now

NOW regeling en omzet. Heeft u vragen?

Bedrijfsnaam

*

Naam

*

Aantal medewerkers

Bent u tevreden over uw belastingadviseur :

Wilt u een vrijblijvende offerte / advies ontvangen?


Opmerkingen/vragen


Ja, ik ga akkoord met de verwerking van mijn gegevens. Jongbloed Fiscaal Juristen NV mag mij per e-mail info sturen en mijn persoonlijke gegevens gebruiken om mijn interessegebieden vast te stellen zoals hier beschreven, en ik ben me ervan bewust dat ik op elk moment mijn toestemming kan intrekken.Auteur(s) van omzet definitie now-regeling


M. Bik (Marco).
Fiscaal jurist,

06 - 3653 1263
m.bik@jongbloed.tv

Jongbloed Fiscaal Juristen N.V.
Marthalaan 5
7511 AZ Enschede
, Overijssel

Deel deze pagina

U bevindt zich hier : Actueel Coronavirus en belastingen NOW regeling Omzet definitie NOW-regeling

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap