print sitemap zoeken disclaimer contact

Omzet definitie NOW-regeling

Omzetbegrip van de NOW

De financiële tegemoetkomingen die de regering heeft ontworpen als tegemoetkoming voor de gevolgen van de COVID-pandemie leken aanvankelijk eenvoudig. In de uitvoering bleek echter al snel dat een aantal zaken niet volledig duidelijk was. Verplichte studie voor ondernemers en hun  adviseurs dus om de  regelingen toch goed te kunnen toepassen c.q. de aanvragen correct in te dienen.

Jaarrekeningenrecht en omzetbegrip NOW

Uitgangspunt voor de NOW is dat voor het omzetbegrip wordt aangesloten bij het jaarrekeningenrecht. Dat wil zeggen dat als omzet kwalificeert de inkomsten die zijn  toe te rekenen aan de reguliere activiteiten van de onderneming.

Bij non-profitorganisaties geldt als omzet de baten van de organisatie, bestaande uit subsidies, giften, bijdragen vanuit de overheid, zolang deze verband houden met de reguliere activiteiten.

Corona gerelateerde subsidies en NOW

De coronasubsidies vormen een aparte categorie inkomsten. In relatie tot de vraag of deze subsidies kwalificeren als omzet geldt het volgende:

  • De tegemoetkoming Ondernemers in Getroffen Sectoren Covid-19 (Togs),
  • De regeling continuiteitsbijdrage zorg;
  • De beschikbaarheidsvergoeding OV-bedrijven en
  • De Tegemoetkoming  sierteelt en voedingstuinbouw,

Kwalificeren als omzet voor de NOW.

TVL en NOW

De tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) kwalificeert voor NOW-1 en NOW-2 wel als omzet, maar voor NOW-3 en NOW-4 niet!

Non-profitorganisaties en omzetbegrip NOW-regeling

Voor non-profitorganisaties wordt in plaats van opbrengsten vaak over baten gesproken. Ook hier geldt dat gekeken wordt naar de baten die aan de reguliere activiteiten te koppelen zijn. Voorbeelden hiervan zijn:

  • Subsidies
  • Giften
  • Bijdragen vanuit overheidsinstellingen
  • Donaties
  • etc.

Deze 'opbrengsten' worden tot de omzet gerekend als deze voortkomen uit de reguliere activiteiten van de onderneming.

Voorbeelden omzet en NOW regeling

Aan de hand van een aantal voorbeelden wordt in onderstaande publicaties toegelicht wanneer een subsidie wordt gezien als inkomsten uit reguliere bedrijfsactiviteiten (en dus kwalificeert als omzet voor de NOW-regeling).

Een restaurant die een subsidie ontvangt om het verlies aan inkomsten als gevolg van de Corona-pandemie op te vangen, kwalificeert als omzet voor de NOW.

Een subsidie die hetzelfde restaurant aanvraagt voor het plaatsen van zonnepanelen op het dak, geldt niet als omzet voor toepassing van de NOW-regeling. De zonnepanelen hebben immers niets te maken met de reguliere bedrijfsactiviteiten van het restaurant.

Tot slot NOW-regeling en omzet

In dit artikel wordt in grote lijnen uiteengezet hoe het omzetbegrip voor de NOW in elkaar zit. Dat neemt niet weg dat het berekenen van het daadwerkelijke omzetverlies en de NOW-subsidie een lastige klus blijft. Immers, ook moet bijvoorbeeld nog worden beoordeeld of een lagere loonsom leidt tot korting van de subsidie.

Jongbloed Fiscaal Juristen heeft hiervoor een NOW-box ontwikkeld. Voor meer informatie betreffende de NOW-box kunt u contact opnemen met Remi Begari of Marco Bik, of kijk op NOW-advies.nl

Bronnen NOW en omet

Toelichting NOW omzet

Verduidelijking omzetbegrip NOW regeling

Overzicht financiele regelingen

Helpdesk NOW regeling

NOW regeling en omzet. Heeft u vragen?

Bedrijfsnaam

*

Naam

*

Aantal medewerkers

Bent u tevreden over uw belastingadviseur :

Wilt u een vrijblijvende offerte / advies ontvangen?

Opmerkingen/vragen

Ja, ik ga akkoord met de verwerking van mijn gegevens. Jongbloed Fiscaal Juristen NV mag mij per e-mail info sturen en mijn persoonlijke gegevens gebruiken om mijn interessegebieden vast te stellen zoals hier beschreven, en ik ben me ervan bewust dat ik op elk moment mijn toestemming kan intrekken.

Deel deze pagina

Laatste update op 13-01-2022
Artikel gemaakt op 16-12-2020
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Actueel Coronavirus en belastingen NOW regeling Omzet definitie NOW-regeling

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap