print sitemap zoeken disclaimer contact

Informatie derdenonderzoek verzwegen

Via een derdenonderzoek komt de Belastingdienst informatie op het spoor op grond waarvan een navorderingsaanslag Vennootschapsbelasting wordt opgelegd. Tijdens de procedure weigert de inspecteur deze informatie te verstrekken. De rechter is er klaar mee, hiermee ontbreekt een nieuw feit en de aanslag gaat in de prullenbak. Als de Belastingdienst de kaarten (het dossier) tegen de borst heeft gehouden tijdens een procedure, kan de rechter beslissen wat redelijk is, in dit geval wordt de aanslag vernietigd.

Geheimhouding dossier belastingplichtige

Aan X B.V. worden veel navorderingsaanslagen Vennootschapsbelasting opgelegd. In de bezwaarfase begint de bv - zonder succes - een kort geding om informatie te verkrijgen. Wegens het ontbreken van een spoedeisend belang wordt de zaak verloren. Dan maar in beroep. Volgens de geheimhoudingskamer moet de inspecteur in beroep alle stukken overleggen, waaronder memo's over het geschil (willekeurige afschrijving schip). De inspecteur stuurt vele verhuisdozen met informatie. De rechter beslist dat een aantal verhuisdozen niet tot het fiscale dossier behoren (artikel 8:32a AWB).

De rechtbank (procedure in 2022) kijkt nog eens opnieuw naar het dossier en het derdenonderzoek. De stukken inzake dit onderzoek zitten niet in het fiscale procesdossier (en zijn niet tijdig overlegd). Hierdoor staat vast dat over 2013 een nieuw feit niet helder is (niet vaststaat), de navorderingsaanslag wordt vernietigd. De overige aanslagen zijn wel terecht. Wegens het overschrijden van de redelijke termijn ontvangt X B.V. ook nog € 2.500 aan immateriële schadevergoeding.

Noot fiscaal jurist inzake dossierinzage

Veel stukken die de Belastingdienst in haar dossier heeft behoren 'tot op de zaak betrekking hebbende stukken' (ad 8:42 AWB). Dit geldt ook voor stukken inzake een derdenonderzoek, als dit onderzoek de basis is voor opgelegde aanslagen. In deze procedure worden deze stukken niet verstrekt en is de rechter er wel klaar mee. Dan gaat de aanslag in de prullenbak, zonder herkansing door de inspecteur. De kern hierbij was dat deze stukken de basis vormden voor de vraag of sprake was van een nieuw feit (dan mag worden nagevorderd).

De rechtbank kan de inspecteur vragen om de stukken alsnog in het geding te brengen. In dit geval is dit een paar keer gevraagd door belastingplichtige, edoch zonder succes. De belastingplichtige kreeg wel veel onjuiste en onnodige informatie, maar niet de informatie waarom is gevraagd. Uit diverse stukken volgt ook dat de inspecteur stelt stukken niet in zijn bezit te hebben, terwijl uit andere stukken (interne notitie) blijkt dat hij deze stukken wel in bezit had. De rechtbank is het 'zat' en maakt er korte metten mee, de navorderingsaanslag wordt in zijn geheel vernietigd. Het maakte in deze casus ook niet uit dat de inspecteur - op het laatst - de stukken alsnog aan de rechtbank heeft verstrekt.

Het niet verstrekken van stukken die al lang bekend zijn (en ontkennen dat de inspecteur deze heeft) is niet netjes, liegen mag niet, weet ook mijn zoon. En bij liegen krijg je straf, zo ook in deze casus. De stukken uit het derdenonderzoek zijn van belang voor belastingplichtige, omdat hij / zij zo kan beoordelen of deze informatie wel juist is. Het is dus van belang dat de Belastingdienst alle informatie verstrekt die relevant is voor de aanslag. Als de inspecteur dozen vol informatie heeft verstuurd en niet aangeeft welke informatie van belang is, kan de rechter hier via 8:32a AWB omheen, immers de informatie moet panklaar worden aangeleverd. De rechter gaat aan deze informatie (in vele verhuisdozen), voorbij omdat niet duidelijk is waar hij / zij moet zoeken. Een praktische en creatieve oplossing.

Het tegen de borst houden van informatie door de Belastingdienst komt steeds vaker voor. Dit gebeurt meestal met een beroep op 'geheimhouding'. Rechters zijn hier - gelukkig - steeds vaker wel klaar mee. Geef een rechter de informatie en de rechter kan recht spreken.

Procederen tegen de Belastingdienst? Neem gerust contact op met onderstaande specialisten!

Bron derdenonderzoek en dossierinformatie

Rechtbank Noord Nederland d.d. 3 mei 2022 ECLI:NL:RBNNE:2022:1426

Artikel RTL Nieuws inzake gebruik nepbewijs om fraude aan te tonen

Deel deze pagina

Laatste update op 07-02-2023
Artikel gemaakt op 13-09-2022
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Kennisbank Formeel belastingrecht Rechtspraak formeel belastingrecht Informatie derdenonderzoek verzwegen

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap