print sitemap zoeken disclaimer contact

Geen NOW-steun familie directeur

Geen NOW voor familieleden

In het kader van de COVID-19-pandemie zijn een aantal financiële tegemoetkomingen geïntroduceerd voor getroffen ondernemingen. De regelingen zijn snel gemaakt en laten in feite geen echte afwijkingen toe op de tekst van de regeling, ook al leidt dat af en toe tot vreemde situaties. De NOW is een tegemoetkoming in de loonkosten van het personeel. De omvang van de tegemoetkoming is onder meer afhankelijk van de mate van omzetverlies en het loon voor de sociale verzekeringen.

Er komen steeds meer procedures over de NOW- en TVL-regeling. Wij zijn bij diverse procedures betrokken, dus bij vragen of opmerkingen kunt u gerust contact opnemen met één van onze specialisten.

Procedure NOW-subsidie werknemer zonder sociale verzekering

In een procedure bij de centrale Raad van Beroep werd de NOW-subsidie onthouden aan een werknemer die wel salaris ontving, maar niet sociaal verzekerd was. Wat was er aan de hand? De directeur van een advocatenkantoor vraag NOW aan als tegemoetkoming in de loonkosten van zijn dochter die al ruim 10 jaar voor hem werkzaam is. Tot tweemaal toe wordt het verzoek op de NOW door de rechter in deze zaak afgewezen. De dochter van de directeur kwalificeert niet als werknemer voor de sociale verzekeringen: over haar salaris wordt door het advocatenkantoor weliswaar loonbelasting afgedragen, maar geen sociale verzekeringspremies. Omdat de toekenning van de NOW niet is gekoppeld aan het werknemersbegrip voor de loonbelasting maar voor de sociale verzekeringen, kan het advocatenkantoor dus geen tegemoetkoming krijgen in de loonkosten op basis van de NOW.

Noot fiscaal jurist inzake sociale verzekering en NOW

De rafeltjes in de regelgeving van de diverse financiële tegemoetkomingen zien wij regelmatig. De regelgever heeft er bewust voor gekozen geen hardheidsclausulebeleid toe te passen. De afwezigheid van dit hardheidsclausulebeleid leidt soms tot bijzondere uitkomsten, zoals ook hier. De dochter van de advocaat is niet aan te merken als (echte) werknemer. Over haar loon wordt wel loonbelasting voldaan, maar geen premies werknemersverzekeringen (fictieve dienstbetrekking). De NOW heeft nimmer een bepaalde groep werknemers willen uitsluiten, maar omdat er voor de NOW wordt aangesloten bij het loonbegrip (werknemerbegrip) van artikel 1, onderdeel o en p, van de Wet financiering sociale verzekeringen, gaat het hier mis. Het gaat dus enkel om werknemers in de zin van de Werkloosheidswet, de Ziektewet, de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen of de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering. Tja, en daar valt de dochter van de advocaat dus niet onder.

Wij procederen momenteel frequent over de afwijzingen die ondernemers ontvangen op de financiële steunmaatregelen samenhangend met de COVID-19-pandemie. Vooral in beroep wordt de handelwijze van de diverse uitvoeringsinstanties nogal eens gecorrigeerd, zowel voor de NOW als de TVL. Dat is ook maar goed; soms is het beter om wat meer naar de bedoeling van de financiële maatregelen te kijken (ondersteuning ondernemers die onevenredig geraakt zijn als gevolg van de COVID-19-maatregelen) dan strikt de letter van de regeling toe te passen.

Bronnen sociale verzekeringen en NOW

Centrale Raad van Beroep d.d. 13 januari 2022 ECLI:NL:CRVB:2022:131

Deel deze pagina

Laatste update op 31-01-2022
Artikel gemaakt op 27-01-2022
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Actueel Coronavirus en belastingen NOW regeling Procedures NOW-regeling Geen NOW voor familieleden DGA

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap